xã hội việt nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mang tính chất

Câu hỏi:

23/03/2022 5,303

B. tư bạn dạng công ty nghĩa

C. phong con kiến nửa nằm trong địa

D. nằm trong địa nửa phong kiến

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đích thị là: D

 Xã hội nước Việt Nam bên dưới tác dụng của cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhất mang ý nghĩa hóa học xã hội nằm trong địa nửa phong con kiến.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhất của thực dân Pháp vẫn tác dụng cho tới nền kinh tế tài chính VN như vậy nào?

Câu 2:

Trong cuộc khai quật phen loại nhất, thực dân Pháp chú ý kiến tạo khối hệ thống giao thông vận tải nhằm mục tiêu mục tiêu gì?

Câu 3:

Trong cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhất (1897 - 1914), tư bạn dạng Pháp ở nước Việt Nam triệu tập nhập nghành nào?

Xem thêm: tài khoản định danh điện tử là gì

Câu 4:

Những lực lượng xã hội mới nhất này xuất hiện tại ở nước Việt Nam vì thế tác dụng kể từ cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhất của thực dân Pháp (1897 – 1914)?

Câu 5:

Dưới tác dụng kể từ công tác khai quật phen loại nhất của thực dân Pháp, xã hội nước Việt Nam tạo hình những lực lượng mới nhất nào?

Câu 6:

Cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhất của thực dân Pháp ở nước Việt Nam (1897 - 1914) dẫn đến việc Ra đời của giai cấp

Câu 7:

Ý này tại đây ko phản ánh đích thị mục tiêu của Pháp khi tổ chức công tác khai quật nằm trong địa phen loại nhất ở Việt Nam?

Câu 8:

Chính sách khai quật nằm trong địa phen loại nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp đã từng gia tăng xích míc nhập xã hội nước Việt Nam, tuy nhiên xích míc tiên phong hàng đầu vẫn chính là hình mẫu thuẫn giữa

Câu 9:

Thực dân Pháp chính thức tổ chức khai quật nằm trong địa kể từ thời gian nào?

Câu 10:

Một thành phần nhỏ của giai cấp cho địa công ty phong con kiến ở nước Việt Nam vẫn phân hóa theo phía như vậy nào?

Câu 11:

Trong cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhất, người công nhân nước Việt Nam đấu giành vì thế tiềm năng gì

Câu 12:

Lực lượng phần đông nhất nhập trào lưu kháng Pháp ở xã hội nước Việt Nam vào đầu thế kỷ XX là

Xem thêm: sau lăn kim bao lâu da trở lại bình thường

Câu 13:

Trong cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhất (1897 – 1914), thực dân Pháp giới hạn sự cách tân và phát triển công nghiệp nặng nề ở nước Việt Nam đa số là do

Câu 14:

Giai cấp cho này nhập xã hội nước Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX được nhắc đến trong khúc trích sau: “Họ bị tước đoạt đoạt ruộng khu đất, cần gánh Chịu đựng thật nhiều loại thuế và vô số những khoản phụ thu thêm của những chức dịch nhập làng”?

Câu 15:

Thực dân Pháp vẫn triển khai thủ đoạn gì nhằm sở hữu độc quyền thị ngôi trường Việt Nam?