welfare state là gì

Nhà nước phúc lợi (welfare state) tiếp tục cách tân và phát triển rất rất thời gian nhanh và thành công xuất sắc ở nhiều nước dân căn nhà phương Tây Tính từ lúc sau thế chiến loại nhì. Hầu không còn những nước cách tân và phát triển (OECD) đều vận dụng quy mô này (TEI 2012). Đồng thời, nước non phúc lợi cũng khá được nhiều học tập fake phương Tây coi là ĐK nhằm xúc tiến xã hội dân căn nhà ở những nước này (Petring et al. 2012). trái lại, cũng có thể có nhiều phân tích chỉ ra rằng mặt mày ngược của quy mô này trong số nước non dân căn nhà, đưa ra những đòi hỏi cải phương pháp để hạn chế trọng trách thâm nám hụt ngân sách, tách sự vỡ của khối hệ thống phúc lợi an sinh xã hội (Clasen 2002) và xúc tiến phát triển kinh tế tài chính.

Dân căn nhà và nước non phúc lợi

Bạn đang xem: welfare state là gì

Dân căn nhà được tạo hình và cách tân và phát triển kể từ khoảng tầm 500 năm trước đó công nguyên vẹn, Lúc người Hy Lạp xây cất khối hệ thống nước non của dân và tự dân (Andelman 2012). Từ cơ đến giờ, tiếp tục sở hữu thật nhiều những khái niệm không giống nhau về dân căn nhà. Nghiên cứu giúp về nền dân căn nhà Hoa Kỳ, Tocqueville nhận định rằng, mục tiêu của một nước non dân căn nhà là tăng thực quyền của xã hội (Tocqueville 2012). Theo Petring et al. (2012), dân căn nhà Tức là người dân vô thiết chế (mà) đồng đẳng về quyền tự tại và tham gia chủ yếu trị. Một thiết chế là dân căn nhà Lúc quan hệ chủ yếu trị đằm thắm nước non và công dân rộng rãi, đồng đẳng, được đảm bảo và sở hữu sự tư vấn cho nhau một cơ hội ngặt nghèo (Tilly 2007). Dân căn nhà cũng khá được hiểu như là một trong quy mô tổ chức triển khai nước non bên trên trái đất (Sen 1999).

Trong Lúc cơ, định nghĩa nước non phúc lợi ko cần nhằm duy nhất quy mô tổ chức triển khai nước non song lập với những loại nước non bên trên trái đất. Theo Garfinkel et al. (2010), nước non phúc lợi, trước không còn, là nước non loại (tổ chức) phương Tây, và triệu tập vô quyết sách xã hội. Nhà nước phúc lợi thông thường sở hữu tiềm năng nâng cao sự phát đạt và công bình xã hội vì thế sự phân chia lại nguồn lực có sẵn, trải qua cách thức tái mét phân phối (Gao et al. 2013). Hiệu ngược phân phối lại phản ánh độ quý hiếm cơ phiên bản của xã hội và ý chí chủ yếu trị, quyền lực tối cao nhằm đạt cho tới những độ quý hiếm này (Barr, 2001). Trong nước non phúc lợi, quyết sách cần thiết tương quan cho tới khối hệ thống thuế, khối hệ thống hưu trí, bảo đảm thất nghiệp, đảm bảo thu nhập cơ phiên bản, chở che sức mạnh, dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy (Petring et al 2012).Nhà nước phúc lợi: quy mô và trừng trị triển

Về quy trình cách tân và phát triển nước non phúc lợi, Haggard and Kaufman (2008) cho là, quy trình dân căn nhà hóa xã hội phương tây tiếp tục góp phần cần thiết vô việc không ngừng mở rộng quyền xã hội và quyết sách xã hội, kể từ cơ dẫn tới sự tạo hình nước non phúc lợi. Sau thế chiến loại nhì, vào thời gian thập kỷ 50-70 thế kỷ nhì mươi, bên dưới sự tác động vì thế “Keynesians era”, những nước non dân căn nhà đã tiếp tục tăng cường chi ngân sách cho tới quyết sách xã hội. Sự cách tân và phát triển kinh tế tài chính sẽ tạo nên ĐK nhằm tăng đầu tư chi tiêu của cơ quan chỉ đạo của chính phủ cho những công tác phúc lợi xã hội.

Giai đoạn dân căn nhà tự tại hóa sau 1980, những nước non dân căn nhà vẫn lưu giữ sự cách tân và phát triển nước non phúc lợi “theo phía độc lập”. Mặc cho dù ko cần khi này những nước non dân căn nhà phương tây cũng cỗ vũ cho tới quyết sách phân phối lại, tự sự buộc ràng vì thế những tiềm năng cách tân và phát triển kinh tế tài chính, tài chủ yếu và những áp lực nặng nề chủ yếu trị. Tuy nhiên, những nền tảng cơ phiên bản của công tác quyết sách xã hội đã tạo ra vô tiến trình trước vẫn tồn tại tác động cho tới những tiến trình về sau. Ví dụ, Lúc phân tích về quyền xã hội ở 18 nước dân căn nhà phương Tây, Schmitt and Obinger (2013) cho là, sự khuếch giã quyết sách trong số công tác quyết sách phúc lợi hiện tại thời sở hữu contact cho tới sự tạo hình và cách tân và phát triển từ xưa của quy mô nước non phúc lợi.  

Có nhiều quy mô không giống nhau về nước non phúc lợi (NNPL). Trong số đó, cách thức tiếp cận có tiếng, thực hiện hạ tầng xem thêm được thể hiện vì thế Espring-Andersen (1990). Tác fake nhận định rằng, lịch sử vẻ vang của những liên minh giai tầng chủ yếu trị là một trong nguyên vẹn nhân chủ yếu cho việc đa dạng và phong phú của NNPL. Nhà nước phúc lợi tùy theo tía yếu tố chủ yếu, này đó là cường độ phi sản phẩm & hàng hóa hóa (decommodification), sự phân tầng xã hội và hiện tượng thất nghiệp. Dựa bên trên những tiêu chuẩn cơ, sở hữu tía loại chính sách NNPL: (1) nước non phúc lợi tự động do; (2) nước non phúc lợi bảo thủ; (3) nước non phúc lợi dân chủ-xã hội […]*

Thể chế dân chủ: Quyền công dân xã hội

Với sự cách tân và phát triển mạnh, chính sách NNPL đang trở thành một nguyên tố hiến toan của thiết chế dân căn nhà tiến bộ. Thomas H. Marshall (1949) là kẻ trước tiên bịa định nghĩa phúc lợi thực hiện trở nên tố của định nghĩa quyền công dân Lúc cho tới rằng: quyền (hưởng) phúc lợi (quyền công dân xã hội – Social citizenship) là một trong vô tía bộ phận của quyền công dân, cùng theo với quyền công dân dân sự (Civil citizenship) và quyền công dân chủ yếu trị (Political citizenship). Offe (1987) lý giải quyền công dân vô NNPL dân căn nhà tự động do: công dân vừa phải là mối cung cấp, là đơn vị, là “khách hàng” liên kết với căn nhà nghĩa tự tại, dân căn nhà, và NNPL. Lịch sử ghi nhận quyền công dân không ngừng mở rộng kể từ quyền dân sự cho tới chủ yếu trị, và tiếp này đó là nghành nghề xã hội (civil, political, and social rights). Quyền xã hội của công dân, vì thế, là thành quả của quy trình cách tân và phát triển NNPL vô môi trường xung quanh dân căn nhà […]

Nhà nước phúc lợi: Những thách thức

Thất bại thị trường

Thất bại chủ yếu phủ

[…]

Kết luận

Mặc cho dù cần đương đầu với tương đối nhiều thử thách, những ý kiến thắng thế vẫn cỗ vũ cho tới việc cải tân toàn vẹn quy mô NNPL, chứ không phủ toan nó. Trong thiết chế dân căn nhà phương Tây, NNPL tiếp tục cách tân và phát triển thành công xuất sắc những thế mạnh, minh chứng sự quan trọng cần sở hữu khối hệ thống quyết sách phúc lợi an sinh xã hội. Cùng với cơ, sự cách tân và phát triển quy mô NNPL dẫn cho tới không ngừng mở rộng quyền công dân xã hội, sẽ là ĐK quan trọng của chính sách dân căn nhà.

Nguyễn Anh Phương

giacongsonnuoc.com.vn

Gợi ý trích dẫn:

Nguyễn Anh Phương năm ngoái, Nhà nước phúc lợi vô chủ yếu thể dân căn nhà phương Tây, https://giacongsonnuoc.com.vn/nha-nuoc-phuc-loi-trong-chinh-the-dan-chu-phuong-tay/, truy vấn ngày …/…/…

Tài liệu tham lam khảo

Andelman, DA 2012, ‘Democracy’, World Policy Journal 2012.

Andersen, GE 1990, ‘The Three Worlds of Welfare Capitalism’.

Barr, N 2001, ‘Economic Theory and the Welfare State’.

Clasen, J 2002, ‘Modern Social Democracy and European Welfare State Reform’.

Xem thêm: mẫu chữ ký theo họ và tên

Ferragina, E & Kaiser, MS, 2011, ‘Welfare regime debate: past, present, futures?’.

Folbre, N & Wolf, D 2012, ‘The Intergenerational Welfare State’.

Garfinkel, I, Rainwater, L. & Smeeding, T 2010, ‘Wealth and Welfare States: Is America a Laggard or Leader?.

Gray, A 2004, ‘Unsocial Europe: Social protection or flexploitation?’.

Haggard, S & Kaufman, RR 2008, Development, Democracy, and Welfare States: Latin America, East Asia, and Eastern Europe.

Hazlitt, H 1946, Economics in one lesson.

Huber, E, Ragin, C & Stephens, JD 1993, ‘Social Democracy, Christian Democracy, Constitutional Structure, and the Welfare State’. 

Huang, W 2008, ‘On the Universal Value and the Socialist Democracy’.

Kenworthy, L 1998, ‘Do social-welfare policies reduce poverty?.

Marshall, TH 1949, ‘Citizenship and Social Class’.

Offe, C 1987, ‘Democracy against the Welfare State?.

Petring, A, Dahm, J, Gombert, T, Krell, C, & Rixen, T 2012, Welfare State and Social Democracy.

Tilly, C 2007, Democracy.

Tocqueville, AD 2012, Democracy in America

 

(* tiếp tục lược bớt một đoạn…)

Xem thêm: những hình ảnh anime buồn đẹp nhất