vở bài tập toán lớp 5 trang 27

Câu 1, 2, 3, 4 trang 27 Vở bài xích tập luyện (SBT) Toán lớp 5 tập luyện 1


Cứ 1 tạ thóc thì xát được 60kg gạo. Hỏi đem 300kg thóc thì xay xát được từng nào ki-lô-gam gạo?

Đề bài

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 trang 27

1. Trường Bản Lườm đang được chuyển động được 36 em đem yếu tố hoàn cảnh trở ngại tới trường học tập, nhập tê liệt số em phái nữ cấp 3 thứ tự số em nam giới. Hỏi ngôi trường Bản Lườm đang được chuyển động được từng nào em nam giới, từng nào em phái nữ đem yếu tố hoàn cảnh trở ngại tới trường học?

2. Tìm chu vi một mảnh đất nền hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm vày \({3 \over 2}\) chiều nhiều năm rộng lớn và rộng lớn chiều rộng lớn 10m.

3. Cứ 1 tạ thóc thì xát được 60kg gạo. Hỏi đem 300kg thóc thì xay xát được từng nào ki-lô-gam gạo?

4. Theo ý định, một xưởng đan cần thực hiện nhập 15 ngày, thường ngày đan được 300 thành phầm thì mới có thể hoàn thiện plan. Do nâng cấp kinh nghiệm nên thường ngày xưởng tê liệt đan được 450 thành phầm. Hỏi xưởng đan tê liệt thực hiện nhập từng nào ngày thì hoàn thiện kế tiếp hoạch?

Đáp án

1. 

Tóm tắt

 

Bài giải

Tổng số phần cân nhau của số em nam giới và em phái nữ là:

1 + 3 = 4 (phần)

Số em nam giới là:

36 : 4 x 1= 9 (nam)

Số em phái nữ là:

36 : 4 x 3 = 27 (nữ)

Hoặc: 36 – 9 = 27 (nữ)

Đáp số: 9 nam giới và 27 nữ

2. 

Tóm tắt:

 

Bài giải

Hiệu số phần cân nhau là:

 3 – 2 = 1 (phần)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật:

10: 1 x 2 = đôi mươi (m)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật:

10 x 3 = 30 (m)

Chu vi hình chữ nhật:

(20 + 30) x 2 = 100 (m)

Đáp số: 100m

Xem thêm: rồi một ngày chợt anh quên đi chính em

3. 

Đổi:

1 tạ = 100kg

Cách 1

Bài giải

300 kilogam thóc đối với 100kg thóc thì cấp số lần:

300 : 100 = 3 (lần)

Số ki-lô-gam gạo xay được là:

60 x 3 = 180 (kg)

Đáp số: 180kg

Cách 2:

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo xay được kể từ 1kg thóc là:

\(60:100 = {3 \over 5}(kg)\)

Số ki-lô-gam gạo xay được kể từ 150kg thóc là:

\({3 \over 5}\, \times \,300 = 180(kg)\)

Đáp số: 180kg

4.

Bài giải

Số thành phầm đan được bám theo ý định là:

300x 15 = 4500 (sản phẩm)

Số ngày hoàn thiện plan là:

4500 : 450 = 10 (ngày)

Đáp số: 10 ngày

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời nói giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: tình cảm nào dưới đây là biểu hiện của lòng yêu nước