vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 27

Hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 5: Luyện tập trang 25

{ads_vuong}

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 27

Bài 1. (Trang 27 VBT Toán 5)

Trường Thắng Lợi đã vận đông được 36 em có hoàn cảnh khó khăn ra lớp học. Trong đó số em nữ gấp 3 lần số em nam. Hỏi trường Thắng Lợi đã vân động được bao nhiêu em nam, bao nhiêu em nữ có hoàn cảnh khó khăn đến lớp học?

Bài giải

Tổng số phần bằng nhau của số em nam và em nữ là:

1 + 3 = 4 (phần)

Số em nam là: 36 : 4 x 1 = 9 (em)

Số em nữ là: 36 – 9 = 27 (em)

Đáp số: 9 nam; 27 nữ.

Bài 2. (Trang 27 VBT Toán 5)

Tính chu vi của một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài bằng chiều rộng và hơn chiều rộng 10m.

Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau là: 3 – 2 = 1 (phần)

Chiều rông hình chữ nhật là: 10 : 1 x 2 = 20 (m)

Chiều dài hình chữ nhật: 10 x 3 = 30 (m)

Chu vi hình chữ nhật: (20+30) x 2 = 100 (m)

Đáp số: 100m

Xem thêm: Hướng dẫn cách pha màu Acrylic vẽ giày thật phong cách

{ads_vuong}

Bài 3. (Trang 28 VBT Toán 5)

Cứ 1 tạ thóc thì xay xát được 60kg gạo. Hỏi có 300kg thóc thì xay được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

300kg thóc so với 100kg thóc thì gấp số lần:

300 : 100 = 3 (lần)

Số ki-lô-gam gạo xay được là: 60 x 3 = 180 (kg)

Đáp số: 180kg

Bài 4. (Trang 28 VBT Toán 5)

Theo dự định, xưởng dệt phải làm trong 15 ngày, mỗi ngày dệt được 300 sản phẩm thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kỹ thuật, mỗi ngày xưởng đó dệt được 450 sản phẩm. Hỏi xưởng dệt đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

Bài giải

Số sản phẩm dệt được theo dự định là:

300 x 15 = 450 (sản phẩm)

Số ngày hoàn thành kế hoạch là: 4500 : 450 = 10 (ngày)

Đáp số: 10 ngày

Xem thêm: iphone 15 pro max giá bao nhiêu

Xem thêm: Giải vở bài tập toán lớp 5: Luyện tập chung trang 27

1. Ôn bài lí thuyết Toán lớp 5
2. Giải bài tập SGK Toán lớp 5
3. Giải vở bài tập Toán lớp 5
4. Luyện tập Toán lớp 5
5. Đề thi Toán lớp 5 Online
6. Các chuyên đề nâng cao Toán lớp 5
7. Tài liệu tham khảo môn Toán
8. Soạn văn lớp 5 ngắn nhất – đầy đủ – chi tiết
9. Tài liệu tham khảo môn Tiếng Việt
10. Tài liệu tham khảo môn Tiếng Anh

{ads_ngang}