vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 22

Hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 5: Luyện tập trang 22

{ads_vuong}

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 22

Bài 1. (Trang 22 VBT Toán 5)

Minh mua 20 quyển vở 40 000 đồng. Hỏi Bình mua 21 quyển vở loại đó hết bao nhiêu đồng?

Bài giải

Giá tiền 1 quyển vở là:40 000 : 20 = 2 000 (đồng)

Số tiền Bình mua 21 quyển vở là: 2000 x 21 = 42 000 (đồng)

Đáp số: 42 000 đồng

Bài 2. (Trang 22 VBT Toán 5)

Cửa hàng đề bảng giá 1 tá bút chì là 15 000 đồng. Bạn An mốn mua 6 cái bút chì loại đó thì phải trả bao nhiêu đồng?

Bài giải

Số tiền An mua 1 cây bút chì là: 15000 : 12 = 1250 (đồng)

Số tiền An mua 6 cái bút chì là: 1250 x 6 = 7500 (đồng)

Đáp số: 7500 đồng

{ads_vuong}

Bài 3. (Trang 23 VBT Toán 5)

Một người làm trong 2 ngày được trả 72 000 đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, nếu người đó làm trong 3 ngày thì được trả bao nhiêu tiền?

Chọn đáp án đúng:

A. 144 000 đồng

B. 216 000 đồng

Xem thêm: iphone 15 pro max giá bao nhiêu

C. 180 000 đồng

D. 108 000 đồng

Bài giải

Số tiền công người đó được trả 1 ngày là:

72000 : 2 = 36000 (đồng)

Số tiền công người đó được trả 3 ngày là:

36000 x 3 = 108000 (đồng)

Vậy đáp án D đúng

Bài 4. (Trang 23 VBT Toán 5)

Nếu trung bình cứ 20 giây có 1 em bé ra đời thì có bao nhiêu em bé ra đời trong 1 phút; 1 giờ; 1 ngày?

Bài giải

Số em bé ra đời trong 1 phút là: 60 : 20 = 3 (em bé)

Số em bé ra đời trong 1 giờ là: 3 600 : 20 = 180 (em bé)

Số em bé ra đời trong 1 ngày là: 86 400 : 20 = 4 320 (em bé)

Đáp số: 4320 (em bé)

Xem thêm: kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm

Xem thêm: Giải vở bài tập toán lớp 5: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

1. Ôn bài lí thuyết Toán lớp 5
2. Giải bài tập SGK Toán lớp 5
3. Giải vở bài tập Toán lớp 5
4. Luyện tập Toán lớp 5
5. Đề thi Toán lớp 5 Online
6. Các chuyên đề nâng cao Toán lớp 5
7. Tài liệu tham khảo môn Toán
8. Soạn văn lớp 5 ngắn nhất – đầy đủ – chi tiết
9. Tài liệu tham khảo môn Tiếng Việt
10. Tài liệu tham khảo môn Tiếng Anh

{ads_ngang}