vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 21

Mua 6m vải vóc không còn 90 000 đồng. Hỏi mua sắm 10m vải vóc như vậy không còn từng nào tiền?

Đề bài

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 21

1. Mua 6m vải vóc không còn 90 000 đồng. Hỏi mua sắm 10m vải vóc như vậy không còn từng nào tiền?

Tóm tắt:

6m:       90 000 đồng

10m:      ...........đồng?

2. Có 100 kiểu bánh mềm chia đều cho các bên nhập 25 vỏ hộp bánh. Hỏi 6 vỏ hộp bánh mềm như vậy đem từng nào kiểu bánh dẻo?

Tóm tắt:

25 hộp:          100 kiểu bánh

6 hộp:             ...kiểu bánh?

3. Một team trồng cây, khoảng cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi nhập 21 ngày team bại liệt trồng được từng nào cây?

4. Số dân ở một xã lúc này đem 5000 người.

a) Với nút tăng thường niên là cứ 1000 người thì gia tăng 21 người, hãy tính coi 1 năm sau số dân của xã bại liệt gia tăng từng nào người.

b) Nếu hạ nút tăng thường niên xuống là cứ 1000 người  chỉ gia tăng 15 người thì 1 năm sau số dân của xã bại liệt gia tăng từng nào người?

Đáp án

1. Mua 6m vải vóc không còn 90 000 đồng. Hỏi mua sắm 10m vải vóc như vậy không còn từng nào tiền?

Bài giải

Số chi phí mua sắm 1m vải vóc là:

90000 : 6 = 15000 (đồng)

Số chi phí mua sắm 10m vải vóc là:

15000 x 10 = 150000 (đồng)

Đáp số: 150 000 đồng

2. Có 100 kiểu bánh mềm chia đều cho các bên nhập 25 vỏ hộp bánh. Hỏi 6 vỏ hộp bánh mềm như vậy đem từng nào kiểu bánh dẻo?

Bài giải

Số kiểu bánh mềm đem trong một vỏ hộp là:

100 : 25 = 4 (cái bánh)

Số kiểu bánh mềm đem nhập 6 vỏ hộp là:

6 x 4 = 24 (cái bánh)

Đáp số: 24 kiểu bánh

3. Một team trồng cây, khoảng cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi nhập 21 ngày team bại liệt trồng được từng nào cây?

Xem thêm: tải microsoft office miễn phí cho win 10

Bài giải

21 ngày đối với 7 ngày thì tăng số phiên là:

21 : 7 = 3 (lần)

Số cây team bại liệt trồng được nhập 21 ngày là:

1000 x 3 = 3000 (cây)

Đáp số: 3000 cây

4. Số dân ở một xã lúc này đem 5000 người.

a) Với nút tăng thường niên là cứ 1000 người thì gia tăng 21 người, hãy tính coi 1 năm sau số dân của xã bại liệt gia tăng từng nào người.

b) Nếu hạ nút tăng thường niên xuống là cứ 1000 người  chỉ gia tăng 15 người thì 1 năm sau số dân của xã bại liệt gia tăng từng nào người?

Tóm tắt:

a) 1000 người:   tăng 21 người

5000 người:       tăng.....người?

b) 1000 người:    tăng 15 người

5000 người:      tăng ..... người?

Bài giải

a) 5000 người đối với 1000 người tăng số phiên là:

5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã bại liệt tăng gia tăng sau một năm là:

21 x 5 = 105(người)

b) Số dân của xã bại liệt gia tăng sau một năm là:

15 x 5 = 75 (người)

Đáp số: a) 105 người

             b) 75 người

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Xem điều giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Xem thêm: các tập phim có sự tham gia của jung so min

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.