vở bài tập toán lớp 5 bài 134

Câu 1, 2, 3, 4 trang 66 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 5 tập dượt 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 66 bài bác 134 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 5 tập dượt 2. 1. Một người đi dạo với véc tơ vận tốc tức thời 4,4 km/giờ được quãng đàng lâu năm 11km. Tính thời hạn chuồn của những người bại.

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 134

1. Một người đi dạo với véc tơ vận tốc tức thời 4,4 km/giờ được quãng đàng lâu năm 11km. Tính thời hạn chuồn của những người bại.

2. Một máy cất cánh bay với véc tơ vận tốc tức thời 650 km/giờ. Tính thời hạn nhằm máy cất cánh bay được quãng đàng lâu năm 1430km.

3. Trên quãng đàng lâu năm 279km, một xe hơi chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 46,5 km/giờ. Hỏi sau bao nhiêu giờ xe hơi chuồn không còn quãng đàng bại ?

4. Một xe pháo máy chuồn một phần đường lâu năm 250m không còn đôi mươi giây. Hỏi với véc tơ vận tốc tức thời bại, xe pháo máy chuồn quãng đàng lâu năm 117km không còn từng nào thời hạn ?

Bài giải:

1.

Tóm tắt

Bài giải

Thời gian ngoan chuồn của những người đi dạo là :

11 : 4,4 = 2,5 (giờ)

2,5 giờ = 2 tiếng 30 phút

Đáp số : 2 tiếng 30 phút

2.

Tóm tắt

Bài giải

Thời gian ngoan máy cất cánh bay là :

Xem thêm: các tập phim có sự tham gia của jung so min

1430 : 650 = 2,2 (giờ)

2,2 tiếng = 2 tiếng 12 phút

Đáp số : 2 tiếng 12 phút

3.

Bài giải

Thời gian ngoan xe hơi chuồn không còn quãng đàng là :

279 : 46,5 = 6 (giờ)

Đáp số : 6 giờ

4.

Bài giải

117 km = 117000m

Vận tốc xe pháo máy chuồn không còn phần đường là :

250 : đôi mươi = 12,5 (m/giây)

Thời gian ngoan xe pháo máy chạy là :

117000 : 12,5 = 9360 (giây)

9360 giây = 156 phút

Đáp số : 156 phút

 

Xem thêm: kết nối tri thức với cuộc sống lớp 7