vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 7

Hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 4: Luyện tập trang 7

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 7

{ads_vuong}

Bài 1. (Trang 7 SBT Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Mẫu: 5 x a với a = 9. Giá trị của biểu thức 5 x a với a = 9 là 5 x a = 5 x 9 = 45

a) b x 7 với b = 8

b) 81 : c với c = 9

Bài giải

b) Giá trị của biểu thức b x 7 với b = 8 là b x 7 = 8 x 7 = 56

c) Giá trị của biểu thức 81 : c với c = 9 là 81 : c = 91 : 9 = 9

Bài 2. (Trang 7 SBT Toán 4)

Viết vào ô trống (theo mẫu):

a 4 7 9
10 x a 10 x 4 = 40
a x 17
a + 181

Bài giải

a 4 7 9
10 x a 10 x 4 = 40 10 x 7 = 70 10 x 9 = 90
a x 17 4 x 17 = 68 7 x 17 = 119 9 x 17 = 153
a + 181 4 + 181 = 185 7 + 181 = 188 9 + 191 = 190

 

{ads_vuong}

Bài 3. (Trang 7 SBT Toán 4)

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Cạnh hình vuông a b 9cm 131dm 73m
Chu vi hình vuông a x 4

Bài giải

Cạnh hình vuông a b 9cm 131dm 73m
Chu vi hình vuông a x 4 b x 4 9 x 4 = 36 (cm) 131 x 4 = 524 (dm) 73 x 4 = 292 (m)

Bài 4. (Trang 7 SBT Toán 4)

Xem thêm: mẫu chữ ký theo họ và tên

Bạn Tâm ra ga Hà Nội và ghi lại giờ tàu như sau:

Tên tàu Xuất phát từ ga Hà Nội lúc Số giờ tàu chạy Ga cuối
S1 8 giờ 30 phút 32 giờ Ga Hòa Hưng (16 giờ 30 phút)
S2 10 giờ 40 phút 36 giờ Ga Hòa Hưng (22 giờ 40 phút)
V4 21 giờ 20 phút 8 giờ Vinh (5 giờ 20 phút)

Em hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Tàu S1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc … giờ … phút. Sau … giờ sẽ tới ga Hòa Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh) lúc … giờ … phút

b) Tàu V4 xuất phát từ ga Hà Nội lúc … giờ … phút và tới Vinh lúc … giờ … phút

c) Nếu tàu S2 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 10 giờ 40 phút ngày 1 tháng 6 năm 2000 thì tàu sẽ tới ga Hòa Hưng vào lúc … giờ … phút ngày … tháng … năm 2000.

Bài giải

a) Tàu S1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 8 giờ 30 phút. Sau 32 giờ sẽ tới ga Hòa Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh) lúc 16 giờ 30 phút

b) Tàu V4 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 21 giờ 20 phút và tới Vinh lúc 5 giờ 20 phút

c) Nếu tàu S2 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 10 giờ 40 phút ngày 1 tháng 6 năm 2000 thì tàu sẽ tới ga Hòa Hưng vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 2 tháng 6 năm 2000.

Xem thêm: Giải vở bài tập toán lớp 4: Các số có 6 chữ số.

 

1. Ôn bài lí thuyết Toán lớp 4
2. Giải bài tập SGK Toán lớp 4
3. Giải vở bài tập Toán lớp 4
4. Luyện tập Toán lớp 4
5. Đề thi Toán lớp 4 Online
6. Các chuyên đề nâng cao Toán lớp 4
7. Tài liệu tham khảo môn Toán
8. Soạn văn lớp 4 ngắn nhất – đầy đủ – chi tiết
9. Tài liệu tham khảo môn Tiếng Việt
10. Tài liệu tham khảo môn Tiếng Anh

{ads_ngang}

Xem thêm: trung tâm kinh tế lớn nhất ở đồng bằng sông cửu long là