vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 66

1. Giải VBT Toán Lớp 4 trang 66 (Tập 1)

BÀI: NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 66

1.1. Bài 1 trang 66 VBT Toán 4 Tập 1:

a) Tính:

235 × (30 + 5)

5327 × (80 + 6)

b) Tính theo mẫu

Mẫu 237 × 21 = 237 × (20 + 1) = 237 × 20 + 237 × 1 = 4740 + 237 = 4977

4367 × 31

Hướng dẫn giải chi tiết:

a) Tính:

235 × (30 + 5) = 235 × 30 + 235 × 5 = 7050 + 1175 = 8225

5327 × (80 + 6) = 5327 × 80 + 5327 × 6 = 426160 + 31962 = 458122

b) Tính theo mẫu

4367 × 31 = 4367 × (30 + 1) = 4367 × 30 + 4367 × 1 = 131010 + 4367 = 135377

1.2. Bài 2 trang 66 VBT Toán 4 Tập 1:

Một trại chăn nuôi có 860 con vịt và 540 con gà.

Mỗi ngày một con vịt hoặc một con gà ăn hết 80g thức ăn.

Hỏi trại chăn nuôi đó phải chuẩn bị bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn để đủ cho số gà vịt đó ăn trong một ngày? (giải bằng hai cách)

Hướng dẫn giải chi tiết:

Tóm tắt:

Hướng dẫn giải bài 2 VBT Toán lớp 4 trang 66

Cách 1:

Bài giải

Số con gà và vịt có trong trại chăn nuôi là:

860 + 540 = 1400 (con)

Số ki – lô – gam thức ăn mà trại chăn nuôi phải chuẩn bị trong một ngày là:

80 × 1400 = 112000 (g)

Đổi 112000g = 112kg

Xem thêm: Nguồn sỉ giày sneaker giá tốt uy tín chất lượng hiện nay

Đáp số :112 kg

Cách 2:

Bài giải

Số ki – lô – gam thức ăn để đủ cho số gà đó ăn trong một ngày là:

540 × 80 = 43200 (g)

Số ki – lô- gam thức ăn để đủ cho số vịt đó ăn trong một ngày là:

860 × 80 = 68800 (g)

Tổng số ki-lô-gam thức ăn để đủ cho số gà, vịt dùng trong một ngày là:

43200 + 68800 = 112000 (g)

Đáp số :112 kg

1.3. Bài 3 trang 66 VBT Toán 4 Tập 1:

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 248m, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài.

Tính chu vi khu đất đó

Hướng dẫn giải chi tiết:

Tóm tắt:

Hướng dẫn giải bài 3 VBT Toán Lớp 4 trang 66

Chu vi = ?

Bài giải

Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là

248 : 4 = 62 (m)

Chu vi khu đất hình chữ nhật là:

(248 + 62) × 2 = 620 (m)

Đáp số: 620 m

2. File tải miễn phí hướng dẫn giải chi tiết VBT Toán Lớp 4 trang 66 (Tập 1):

Hướng dẫn giải VBT Toán Lớp 4 trang 66 file DOCHướng dẫn giải VBT Toán Lớp 4 trang 66 file DOCHướng dẫn giải VBT Toán Lớp 4 trang 66 file DOC

Hướng dẫn giải VBT Toán Lớp 4 trang 66 file PDFHướng dẫn giải VBT Toán Lớp 4 trang 66 file PDFHướng dẫn giải VBT Toán Lớp 4 trang 66 file PDF

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô tham khảo và đối chiếu đáp án chính xác.

Xem thêm: iphone 15 pro max giá bao nhiêu