vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 46

Hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 3: Luyện tập trang 46

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 46

{ads_vuong}

Bài 1. (Trang 46 SBT Toán 3)

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

huong-dan-giai-vo-bai-tap-sgk-toan-lop-3-trang-46-bai 1

Bài giải

huong-dan-giai-vo-bai-tap-sgk-toan-lop-3-trang-46-bai 1 1

Bài 2. (Trang 46 SBT Toán 3)

Bác Liên có 42 quả gấc, sau khi bán số quả gấc đã giảm đi 7 lần. Hỏi Bác Liên còn bao nhiêu quả gấc ?

Bài giải

Bác Liên còn số quả gấc là:

42 : 7 = 6 (quả)

Đáp số: 6 quả

{ads_vuong}

Bài 3. (Trang 46 SBT Toán 3)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm rồi giải bài toán:

huong-dan-giai-vo-bai-tap-sgk-toan-lop-3-trang-46-bai 3

Trong hình vẽ bên có … quả cam. Hỏi:

a) số cam đó có bao nhiêu quả ?

b) số cam đó có bao nhiêu quả ?

Bài giải

huong-dan-giai-vo-bai-tap-sgk-toan-lop-3-trang-46-bai 3

Xem thêm: các tập phim có sự tham gia của jung so min

Trong hình vẽ bên có 35 quả cam.

a) số cam là:

35 : 5 = 7 (quả)

b) số cam là:

35 : 7 = 5 (quả)

Bài 4. (Trang 46 SBT Toán 3)

a) Đo rồi viết số đo độ dài đoạn thẳng MN

huong-dan-giai-vo-bai-tap-sgk-toan-lop-3-trang-46-bai 4

b) Chấm một điểm O trên đoạn thẳng MN sao cho độ dài đoạn thẳng ON bằng độ dài đoạn thẳng MN.

Bài giải

a) Dùng thước đo độ dài đoạn MN được 12cm hay MN = 12cm.

b) Độ dài đoạn thẳng ON là: 12 : 4 = 3 (cm)

huong-dan-giai-vo-bai-tap-sgk-toan-lop-3-trang-46-bai 4 1

Xem thêm: Giải vở bài tập toán lớp 3: Tìm số bị chia

Để học tốt, các em có thể xem thêm:
1. Ôn bài lí thuyết Toán lớp 3
2. Giải bài tập SGK Toán lớp 3
3. Giải vở bài tập Toán lớp 3
4. Luyện tập Toán lớp 3
5. Đề thi Toán lớp 3 Online
6. Các chuyên đề nâng cao Toán lớp 3
7. Tài liệu tham khảo môn Toán
8. Soạn văn lớp 3 ngắn nhất – đầy đủ – chi tiết
9. Tài liệu tham khảo môn Tiếng Việt
10. Tài liệu tham khảo môn Tiếng Anh

{ads_ngang}

 

Xem thêm: tài khoản định danh điện tử là gì