vở bài tập toán lớp 3 kết nối tri thức

Giải vở bài xích luyện Toán 3 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống

 • Bài 1: Ôn luyện những số cho tới 1000
 • Bài 2. Ôn luyện luật lệ nằm trong, luật lệ trừ nhập phạm vi 1000
 • Bài 3. Tìm bộ phận nhập luật lệ nằm trong, luật lệ trừ
 • Bài 4. Ôn luyện bảng nhân 2; 5, bảng phân chia 2; 5
 • Bài 5. Bảng nhân 3, bảng phân chia 3
 • Bài 6. Bảng nhân 4, bảng phân chia 4
 • Bài 7. Ôn luyện hình học tập và đo lường và tính toán
 • Bài 8. Luyện luyện công cộng
 • Bài 9. Bảng nhân 6, bảng phân chia 6
 • Bài 10. Bảng nhân 7, bảng phân chia 7
 • Bài 11. Bảng nhân 8, bảng phân chia 8
 • Bài 12. Bảng nhân 9, bảng phân chia 9
 • Bài 13. Tìm bộ phận nhập luật lệ nhân, luật lệ phân chia
 • Bài 14. Một phần bao nhiêu
 • Bài 15. Luyện luyện công cộng
 • Bài 16. Điểm ở thân thiện, trung điểm của đoạn trực tiếp
 • Bài 17. Hình tròn trĩnh. Tâm, nửa đường kính, 2 lần bán kính của hình tròn trụ
 • Bài 18. Góc, góc vuông, góc ko vuông
 • Bài 19. Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông vắn
 • Bài đôi mươi. Thực hành vẽ góc vuông, vẽ lối tròn trĩnh, hình vuông vắn, hình chữ nhật và vẽ tô điểm
 • Bài 21. Khối lập phương, khối vỏ hộp hình chữ nhật
 • Bài 22. Luyện luyện công cộng
 • Bài 23. Nhân số sở hữu nhì chữ số với số sở hữu một chữ số
 • Bài 24. Gấp một trong những lên một trong những đợt
 • Bài 25. Phép phân chia không còn, luật lệ phân chia sở hữu dư
 • Bài 26. Chia số sở hữu nhì chữ số cho tới số sở hữu một chữ số
 • Bài 27. Giảm một trong những cút một trong những đợt
 • Bài 28. Bài toán giải vị nhì bước tính
 • Bài 29. Luyện luyện công cộng
 • Bài 30. Mi-li-mét
 • Bài 31. Gam
 • Bài 32. Mi-li-lít
 • Bài 33. Nhiệt chừng. Đơn vị đo sức nóng chừng
 • Bài 35. Luyện luyện công cộng
 • Bài 36. Nhân số sở hữu tía chữ số với số sở hữu một chữ số
 • Bài 37. Chia số sở hữu tía chữ số cho tới số sở hữu một chữ số
 • Bài 38. Biểu thức số. Tính độ quý hiếm của biểu thức số
 • Bài 39. So sánh số rộng lớn vội vàng bao nhiêu đợt số bé bỏng
 • Bài 40. Luyện luyện công cộng
 • Bài 41. Ôn luyện luật lệ nhân, luật lệ phân chia nhập phạm vi 100, 1000
 • Bài 42. Ôn luyện biểu thức số
 • Bài 43. Ôn luyện hình học tập và đo lường và tính toán
 • Bài 44. Ôn luyện công cộng

Quảng cáo

 • Giải bài xích 1, 2, 3, 4, 5 trang 5, 6 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 1, 2, 3, 4, 5 trang 5, 6 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 1 ôn luyện những số cho tới 1000 tiết 1 trang 5, 6 Vở bài xích luyện toán 3 luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống đời thường. Bài 1, 2 3 trang 5, bài xích 4, 5 trang 6. Bài 3: Viết những số tiếp sau đây trở nên tổng những trăm, chục và đơn vị:

  Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 3 kết nối tri thức

 • Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 1 ôn luyện những số cho tới 1000 tiết 2 trang 6 Vở bài xích luyện toán 3 luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống đời thường. Bài 1, 2 3, 4 trang 6. Bài 4. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm: Ba con cái gấu sở hữu khối lượng theo lần lượt là 243 kilogam, 231 kilogam, 234 kilogam.

 • Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 2 Ôn luyện luật lệ nằm trong, luật lệ trừ nhập phạm vi 1000 tiết 1 trang 7 Vở bài xích luyện toán 3 luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống đời thường. Bài 1, 2 3, 4 trang 7. Bài 3. Con heo khối lượng 75 kilogam, con cái chó khối lượng 25 kilogam. Hỏi:

 • Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 2 Ôn luyện luật lệ nằm trong, luật lệ trừ nhập phạm vi 1000 tiết 2 trang 8 Vở bài xích luyện toán 3 luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống đời thường. Bài 1, 2, 3, 4 trang 8. Bài 3. Viết A, B, C, D, E tương thích nhập địa điểm chấm.

 • Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 3 Tìm bộ phận nhập luật lệ nằm trong, luật lệ trừ tiết 1 trang 9 Vở bài xích luyện toán 3 luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống đời thường. Bài 1, 2, 3, 4 trang 9. Bài 3. Một group đồng thao diễn thể thao sở hữu 100 người, nhập cơ sở hữu 60 phái đẹp. Hỏi group đồng thao diễn cơ sở hữu từng nào nam?

 • Giải bài xích 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 3 Tìm bộ phận nhập luật lệ nằm trong, luật lệ trừ tiết 2 trang 10 Vở bài xích luyện toán 3 luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống đời thường. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10. Bài 4. Rô-bốt sở hữu một trong những viên bi. Sau Lúc cho tới Việt đôi mươi viên bi thì Rô-bốt sót lại 15 viên bi. Hỏi Rô-bốt sở hữu từng nào viên bi?

  Xem thêm: lùn 1m50 cách phối đồ cho người lùn mập

 • Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 11 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 11 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 4. Ôn luyện bảng nhân 2; 5, bảng phân chia 2; 5 tiết 1 trang 11 Vở bài xích luyện toán 3 luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống đời thường. Bài 1, 2, 3, 4 trang 11. Bài 4. Mỗi lọ hoa cắm 2 hoa lá cúc. Hỏi 6 lọ như thế sở hữu từng nào hoa lá cúc?

 • Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 12 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 12 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 4. Ôn luyện bảng nhân 2; 5, bảng phân chia 2; 5 tiết 2 trang 12 Vở bài xích luyện toán 3 luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống đời thường. Bài 1, 2, 3, 4 trang 12. Bài 4. Cắm 50 hoa lá cúc nhập những lọ, từng lọ 5 bông. Hỏi cắm được bao nhiêu lọ hoa cúc như vậy?

 • Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 13 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 13 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 5. Bảng nhân 3, bảng phân chia 3 tiết 1 trang 13 Vở bài xích luyện toán 3 luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống đời thường. Bài 1, 2, 3, 4 trang 13. Bài 3. Rô-bốt thực hiện những cái sườn hình tam giác vị nan tre, từng sườn cần thiết 3 nan tre.

  Xem thêm: cách làm chân ga ngâm sả ớt

 • Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 14 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 14 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài xích 5. Bảng nhân 3, bảng phân chia 3 tiết 2 trang 14 Vở bài xích luyện toán 3 luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống đời thường. Bài 1, 2, 3, 4 trang 14. Bài 3. Nối nhì luật lệ tính sở hữu nằm trong thành quả (theo mẫu).

Xem thêm

Bài ghi chép được coi nhiều nhất