under control là gì

Question

Bạn đang xem: under control là gì

Cập nhật vào

4 Thg 2 2018

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nhật

Câu căn vặn về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm In control và Under control ?Hãy tự do thể hiện những câu ví dụ nhé.

Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm In control và Under control ?Hãy tự do thể hiện những câu ví dụ nhé.

Câu trả lời

Đọc thêm thắt bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)

Once you’re “in control” whatever you’re controlling is “under control” by you

Câu vấn đáp được nhận xét cao

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ!

Xem thêm: my sister...for you since yesterday

Bạn đem biết phương pháp nâng cao kĩ năng ngôn từ của tôi không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của mình!
Với HiNative, chúng ta có thể nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của tôi không tính phí ✍️✨.

Với HiNative, chúng ta có thể nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của tôi không tính phí ✍️✨.

Đăng ký

Các thắc mắc liên quan

 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm handle with và manage to tướng ?
  câu trả lờiWithout examples it is hard to tướng say. What comes to tướng mind is “handle with care” (don’t break!) versus “manage to tướng carry” (is able to tướng vì thế the thing…
 • Hãy chỉ mang lại tôi những câu ví dụ với in control.
  câu trả lờiWe had no control over the situation
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm handle và manage và khuyễn mãi giảm giá with và run rẩy ?
  câu trả lờiHandle and manage are the same. Person A: “What if this is too stressful for you?” Person B: “I will be able to tướng handle it.” OR “I will be abl…
 • Từ này Under voltage tức là gì?
  câu trả lời@Dong1 I found this information online…. Undervoltage occurs when the average voltage of a three-phase power system drops below intended…
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm handle và control ?
  câu trả lời@gs1203 They both mean the same thing. But control has a bit of more emphasis in my opinion.
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm In control và Under control ?
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm control over và control of ?
  câu trả lờiNo difference, you can use either one!
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm in control và under control ?
  câu trả lờiI am in control. The situation is under control. I am under his control I am in control over him The object/subject that is ‘under cont…
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm switch và reverse ?
  câu trả lờiSwitch means to tướng change in general while reverse means to tướng vì thế the opposite. e.g. I would lượt thích to tướng switch my course, means to tướng change it to tướng some…

Các thắc mắc như là nhau

 • She assumed control of the company even she had enough experience. điều này nghe đem đương nhiên không?
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm take control of và have control over ?
 • I wish I can find a control village with many cow and sheep to tướng be my retired district. điều này ng…

Các thắc mắc được khêu gợi ý

 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm man và men ?
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm Okay và Okey ?
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm I’m down for it và I’m up for it ?
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm at Monday và on Monday và in Monday ?
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm woman và women ?

Newest Questions (HOT)

 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm mô tả và tế bào miêu tả ?
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm đặc trưng và khác biệt ?
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm mưa to tướng thế, thể này bọn họ chả ở lại. và mưa to tướng thế, thể này bọn họ cũng ở lại. ?
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm van lơn kính xin chào và van lơn xin chào ?

Những thắc mắc mới mẻ nhất

 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm tương thích và phụ ăn ý ?
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm mô tả và tế bào miêu tả ?
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm tưởng tượng và tưởng tượng ?
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm trao thay đổi hóa học và thay đổi chăm sóc và gửi hóa ?
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm mách nhau lẻo và cáo trạng ?

Previous question/ Next question

Bạn đang được coi bài xích viết: Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm “In control” và “Under control” ?. tin tức vì thế Giáo Dục Việt Á tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: tải microsoft office miễn phí cho win 10