trường đại học y dược thái nguyên

Thứ 6, ngày 01/09/2023

Logo

Bạn đang xem: trường đại học y dược thái nguyên

 • Đào tạo ra Đại học
 • Đào tạo ra Sau Đại học
 • Tuyển sinh Đại học tập năm 2023
 • Tuyển sinh Đại học tập những năm
  • Tuyển sinh Đại học tập năm 2022
  • Tuyển sinh Đại học tập năm 2021
 • Mẫu biểu

Liên kết website

 • Đại học tập Thái Nguyên
 • Trang mái ấm Đại học tập Y - Dược
 • Chuyên trang tuyển chọn sinh Đại học tập Thái Nguyên
 1. Tuyển sinh sau Đại học

Công nhận trúng tuyển chọn Sau ĐH đặc trưng ngành nó tế năm 2023

31/08/2023 17:34:40 - Lượt xem: 64

Trường Đại học tập Y - Dược, Đại học tập Thái Nguyên thông tin Quyết toan về sự việc Công nhận trúng tuyển chọn Sau ĐH đặc trưng ngành nó tế năm 2023

Chi tiết

Thông báo Phúc khảo điểm ganh đua tuyển chọn sinh Sau ĐH năm 2023

25/08/2023 21:01:08 - Lượt xem: 298

Trường Đại học tập Y - Dược, Đại học tập Thái Nguyên thông tin về sự việc Phúc khảo điểm ganh đua tuyển chọn sinh Sau ĐH năm 2023

Chi tiết

Danh sách điểm ganh đua Sau ĐH năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa II

25/08/2023 20:55:05 - Lượt xem: 239

Trường Đại học tập Y - Dược, Đại học tập Thái Nguyên thông tin Danh sách điểm ganh đua Sau ĐH năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa II

Chi tiết

Danh sách điểm ganh đua Sau ĐH năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa I

25/08/2023 20:48:19 - Lượt xem: 694

Trường Đại học tập Y - Dược, Đại học tập Thái Nguyên thông tin list điểm ganh đua Sau ĐH năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa I

Chi tiết

Thông báo tập trung sỹ tử tham gia dự thi tuyển chọn sinh chuyên nghiệp II, chuyên nghiệp I năm 2023 mùa 1

17/08/2023 14:28:26 - Lượt xem: 706

Trường Đại học tập Y Dược, Đại học tập Thái Nguyên thông tin tập trung sỹ tử tham gia dự thi tuyển chọn sinh chuyên nghiệp II, chuyên nghiệp I năm 2023 mùa 1

Chi tiết

Đề án tuyển chọn án tuyển chọn sinh Sau ĐH năm 2023

16/08/2023 11:45:15 - Lượt xem: 1031

Trường Đại học tập Y - Dược, Đại học tập Thái Nguyên phát hành Đề án tuyển chọn án tuyển chọn sinh Sau ĐH năm 2023

Chi tiết

Lịch ganh đua tuyển chọn sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II năm 2023 (đợt 1)

14/08/2023 10:40:22 - Lượt xem: 644

Trường Đại học tập Y - Dược, Đại học tập Thái Nguyên thông tin lịch ganh đua tuyển chọn sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II năm 2023 (đợt 1)

Chi tiết

Thông báo Môn ganh đua Chuyên ngành đối tượng người tiêu dùng Chuyên khoa I

07/08/2023 14:22:35 - Lượt xem: 617

Trường Đại học tập Y - Dược, Đại học tập Thái Nguyên Thông báo Môn ganh đua Chuyên ngành đối tượng người tiêu dùng CKI ngành Điều chăm sóc và CKI Ngành Xét nghiệm nó học

Xem thêm: kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh Tiến sĩ (Đợt 2) năm 2023

03/08/2023 08:30:27 - Lượt xem: 326

Trường Đại học tập Y Dược, Đại học tập Thái Nguyên thông tin Tuyển sinh Tiến sĩ (Đợt 2) năm 2023

Chi tiết

Thông báo về sự việc thay cho thay đổi vấn đề bên trên Thông báo tuyển chọn sinh đào tạo và giảng dạy trình độ chuyên môn thạc sĩ 2023 và thông tin tuyển chọn sinh đào tạo và giảng dạy trình độ chuyên môn thạc sĩ, mùa hai năm 2023

02/08/2023 10:38:08 - Lượt xem: 541

Trường Đại học tập Y Dược, Đại học tập Thái Nguyên thông tin về sự việc thay cho thay đổi vấn đề bên trên Thông báo tuyển chọn sinh đào tạo và giảng dạy trình độ chuyên môn thạc sĩ 2023 và thông tin tuyển chọn sinh đào tạo và giảng dạy trình độ chuyên môn thạc sĩ, mùa hai năm 2023

Chi tiết

Thông báo tuyển chọn sinh đào tạo và giảng dạy trình độ chuyên môn thạc sĩ mùa hai năm 2023

25/07/2023 10:33:44 - Lượt xem: 858

Trường Đại học tập Y - Dược, Đại học tập Thái Nguyên thông tin tuyển chọn sinh đào tạo và giảng dạy trình độ chuyên môn thạc sĩ mùa hai năm 2023

Chi tiết

Thông báo nội dung ôn luyện ganh đua tuyển chọn sinh Sau ĐH năm 2023

28/06/2023 09:59:38 - Lượt xem: 3843

Trường Đại học tập Y - Dược, Đại học tập Thái Nguyên thông tin nội dung ôn luyện ganh đua tuyển chọn sinh Sau ĐH năm 2023

Chi tiết

Hướng dẫn ĐK online tham gia dự thi tuyển chọn sinh sau ĐH, mùa một năm 2023

25/06/2023 08:55:32 - Lượt xem: 3477

Phòng Đào tạo ra phần tử Sau ĐH Trường Đại học tập Y - Dược, Đại học tập Thái Nguyên Hướng dẫn sỹ tử ĐK online tham gia dự thi tuyển chọn sinh sau ĐH, mùa một năm 2023

Chi tiết

Thông báo về sự việc tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy những học tập phần bổ sung cập nhật mang lại đối tượng người tiêu dùng tham gia dự thi Chuyên khoa I Xét nghiệm Y học tập năm 2023

23/06/2023 10:40:27 - Lượt xem: 573

Trường Đại học tập Y - Dược, Đại học tập Thái Nguyên Thông báo về sự việc tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy những học tập phần bổ sung cập nhật mang lại đối tượng người tiêu dùng tham gia dự thi Chuyên khoa I Xét nghiệm Y học tập năm 2023

Chi tiết

Thông báo tuyển chọn sinh Sau ĐH năm 2023

16/06/2023 20:58:35 - Lượt xem: 13743

Trường Đại học tập Y - Dược, Đại học tập Thái Nguyên thông tin tuyển chọn sinh Sau đai học tập năm 2023

Chi tiết

Xem thêm: chất nào sau đây có đồng phân hình học

 • Previous
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Next