toán lớp 5 trang 54 bài luyện tập

Câu 1: Trang 54 – sgk toán lớp 5

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 54 bài luyện tập

Đặt tính rồi tính:

a) 68,72 – 29,91;

b) 52,37 –  8,64;

c) 75,5 – 30,26;

d) 60 – 12,45.

Hướng dẫn giải:

a) 68,72 – 29,91;

Giải bài bác Luyện tập dượt - Toán 5 trang 54

b) 52,37 –  8,64

Giải bài bác Luyện tập dượt - Toán 5 trang 54

c) 75,5 – 30,26;

Giải bài bác Luyện tập dượt - Toán 5 trang 54

d) 60 – 12,45.

Giải bài bác Luyện tập dượt - Toán 5 trang 54

===============

Câu 2: Trang 54 – sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) x + 4,32 = 8,67;

b) 6,85 + x = 10,29;

c) x – 3,64 = 5,86;

d) 7,9 – x = 2,5.

Hướng dẫn giải:

a) x + 4,32 = 8,67

x  = 8,67 – 4,32

x  = 4,35

b) 6,85 + x = 10,29

x  = 10,29 – 6,85

x  = 3,44

c) x – 3,64 = 5,86

Xem thêm: Nguồn sỉ giày sneaker giá tốt uy tín chất lượng hiện nay

x  = 5,86 + 3,64

x  = 9,5

d) 7,9 – x = 2,5

x = 7,9 – 2,5

x = 5,4

=============

Câu 3: Trang 54 – sgk toán lớp 5

Ba trái ngược dưa khối lượng 14,5 kilogam. Quả loại nhất khối lượng 4,8 kilogam, trái ngược loại nhị nhẹ nhàng rộng lớn trái ngược loại nhất 1,2kg. Hỏi trái ngược loại thân phụ khối lượng từng nào ki-lô-gam?

Giải bài bác Luyện tập dượt - Toán 5 trang 54

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt bài bác toán:

Giải bài bác Luyện tập dượt - Toán 5 trang 54

Bài giải:

Quả loại nhất nặng trĩu 4,8kg còn trái ngược thứ hai nhẹ nhàng rộng lớn trái ngược loại nhất 1,2kg. Nên trái ngược thứ hai nặng trĩu số kilogam là:

4,8 – 1,2 = 3,6 (kg)

Quả loại thân phụ nặng trĩu số kilogam là:

14,5 – (4,8 + 3,6) = 6,1 (kg)

Đáp số: 6,1kg

==============

Câu 4: trang 54 – sgk toán lớp 5

a) Tính rồi đối chiếu độ quý hiếm của a-b-c và a- (b+c)

Giải bài bác Luyện tập dượt - Toán 5 trang 54

b) Tính vị nhị cách:

8,3 – 1,4 – 3,6;             18,64 – ( 6,24 + 10,5)

Hướng dẫn giải:

Giải bài bác Luyện tập dượt - Toán 5 trang 54

b) Tính vị nhị cách:

8,3 – 1,4 – 3,6

  • Cách 1: 8,3 – 1,4 – 3,6  = 6,9 – 3,6 = 3,3
  • Cách 2: 8,3 – 1,4 – 3,6 = 8,3 – (1,4 + 3,6)= 8,3 – 5 = 3,3

18,64 – ( 6,24 + 10,5)

Xem thêm: còn bao nhiêu ngày nữa đến 30/4

  • Cách 1: 18,64 – ( 6,24 + 10,5) = 18,64 – 16,74 = 1,9
  • Cách 2: 18,64 – ( 6,24 + 10,5) = 18,64 – 6,24 – 10,5 = 12,4 – 10,5 = 1,9