tiếng anh lớp 10 kết nối tri thức

Lời giải bài bác luyện Unit 9 lớp 10 Listening trang 106 vô Unit 9: Listening Tiếng Anh 10 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể canh ty học viên đơn giản thực hiện bài bác luyện Tiếng Anh 10 Unit 9.

Tiếng Anh 10 Unit 9 Listening (trang 106) – Tiếng Anh 10 Global Success

1 (trang 106 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs and answer the question (Làm việc theo đòi cặp và vấn đáp câu hỏi)

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 10 kết nối tri thức

What is happening vĩ đại the animals in the pictures?

Lời giải:

Picture a: The rhino is being hunted.

Picture b: The wild tiger is being kept in a cage. / The wild tiger is being held in captivity.

Hướng dẫn dịch:

Điều gì đang được xẩy ra với những loài vật vô tranh?

– Tranh a: Con tê ngưu hiện giờ đang bị săn bắn bắt.

– Tranh b: Con hổ hoang dại bị nhốt vô chuồng. / Con hổ hoang dại hiện giờ đang bị nhốt.

2 (trang 106 Tiếng Anh 10 Global Success): Nam and Mai are talking about Mai’s project on ways vĩ đại save endangered animals. Listen vĩ đại the conversation and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nam và Mai đang được nói tới dự án công trình của Mai về phong thái cứu giúp những động vật hoang dã với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt. Lắng nghe cuộc truyện trò và ra quyết định coi những lời nói là đích (T) hoặc sai (F).)

Bài nghe:

1. Mai will complete her mid-term project in two weeks.

2. Nam believes that people should first be made aware of the importance of the problem.

3. Mai thinks that illegal hunting may not destroy wild animals’ natural habitats.

4. Nam believes that illegal hunting can be prevented by banning wildlife trade.

Lời giải:

1. T 2. T 3. F 4. T

Nội dung bài bác nghe:

Nam: Hi, Mai. How’s your mid-term project going?

Mai: Good! I’m trying vĩ đại complete it by next Monday. But I’m still working on the last part: saving endangered animals. Do you have any ideas, Nam?

Nam: Well, I think the first thing you should tự is help people understand the importance of this problem.

Mai: Yes, I agree. Some people think this is a natural process that would happen with or without humans. They also believe that’s not their responsibility.

Nam: You should also tự some research on the number of endangered animals. We are losing animals quicker now phàn nàn ever before. And one of the reasons is illegal hunting.

Mai: Yes, hunting causes a lot of suffering vĩ đại wild animals. It destroys their natural habitats, and leaves baby animals behind vĩ đại die.

Nam: Well, I think strict laws can really help. Heavy punishment may prevent people from

illegal hunting. Besides, wildlife trade should be banned as well.

Mai: That would stop illegal hunting. Any more ideas, Nam?

Nam: And we should make sure that the souvenirs we buy on holiday are not made from endangered animal parts.

Mai: That’s true. Thanks, Nam! You’ve been sánh helpful.

Hướng dẫn dịch:

Nam: Chào Mai. Dự án thời điểm giữa kỳ của người sử dụng thế nào?

Mai: Tốt! Tôi đang được nỗ lực hoàn thiện nó vô loại Hai cho tới. Nhưng tôi vẫn đang được tiến hành phần cuối cùng: cứu giúp những động vật hoang dã với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt. quý khách với chủ ý gì ko Nam?

Nam: À, tôi nghĩ về điều thứ nhất chúng ta nên thực hiện là canh ty quý khách nắm rõ vai trò của yếu tố này.

Mai: Ừ, tôi đồng ý. Một số người cho rằng đó là một quy trình bất ngờ tiếp tục xẩy ra với hoặc không tồn tại thế giới. Họ cũng tin cậy rằng bại liệt ko nên là trách cứ nhiệm của mình.

Nam: quý khách cũng nên tiến hành một vài nghiên cứu và phân tích về con số những loại động vật hoang dã với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt. Chúng tao đang được tổn thất dần dần động vật hoang dã nhanh chóng rộng lớn lúc nào không còn. Và một trong mỗi nguyên nhân là nàn săn bắn phun trái khoáy quy tắc.

Mai: Đúng vậy, săn bắn phun tạo ra thật nhiều thống khổ cho tới động vật hoang dã hoang dại. Nó phá huỷ bỏ môi trường thiên nhiên sinh sống bất ngờ của bọn chúng, và nhằm lại những loài vật con cái sau khoản thời gian bị tiêu diệt.

Xem thêm: giải bài tập toán lớp 7 chân trời sáng tạo

Nam: Chà, tôi nghĩ về luật nghiêm ngặt minh thực sự rất có thể mang lại lợi ích. Hình trị nặng trĩu rất có thể ngăn chặn quý khách săn bắn phun phi pháp. Hình như, kinh doanh động vật hoang dã hoang dại cũng nên bị cấm.

Mai: Điều này sẽ ngăn ngừa việc săn bắn phun phi pháp. Còn chủ ý gì nữa ko Nam?

Nam: Và tất cả chúng ta nên đảm nói rằng những phần quà lưu niệm tất cả chúng ta mua sắm vô kỳ ngủ ko được sản xuất kể từ những thành phần của động vật hoang dã với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt.

Mai: Đúng vậy. Cảm ơn Nam! quý khách tiếp tục trợ giúp thật nhiều.

3 (trang 106 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen vĩ đại the conversation again and complete the notes. Use ONE word for each gap. (Nghe lại đoạn đối thoại và hoàn thiện những chú giải. Sử dụng MỘT kể từ cho từng khoảng tầm trống rỗng.)

Bài nghe:

Ways vĩ đại save endangered animals

Helping people understand the (1) _________ of the problem

Introducing strict (2) __________ vĩ đại prevent people from illegal hunting

Banning wildlife (3) __________

Avoiding products made from endangered (4) __________ parts

Lời giải:

1. importance 2. laws 3. trade 4. animal

Hướng dẫn dịch:

Cách nhằm cứu giúp những loại động vật hoang dã với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng

– Giúp quý khách nắm rõ vai trò của vấn đề

– Đưa đi ra luật nghiêm ngặt tự khắc nhằm ngăn ngừa quý khách săn bắn phun trái khoáy phép

– Cấm kinh doanh động vật hoang dã lãng phí dã

– Tránh những thành phầm thực hiện kể từ những thành phần của động vật hoang dã với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng

4 (trang 106 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups and answer the questions. (Làm việc theo đòi group và vấn đáp những thắc mắc.)

Which is the most effective way vĩ đại save endangered animals? Why? (Cách này hiệu suất cao nhất nhằm cứu giúp những loại động vật hoang dã với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng? Tại sao?)

Lời giải:

I believe that the best way vĩ đại protect endangered animals is vĩ đại protect their lives. In other words, introducing strict laws vĩ đại prevent people from illegal huntingis the most effective way vĩ đại mạ. If people stop hunting animals illegally, we are not going vĩ đại lose animals quickly, especially endangered ones.

Hướng dẫn dịch:

Tôi tin cậy rằng cơ hội cực tốt nhằm đảm bảo an toàn những loại động vật hoang dã với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt là đảm bảo an toàn cuộc sống thường ngày của bọn chúng. Nói cách tiếp, thể hiện luật nghiêm ngặt tự khắc nhằm ngăn ngừa quý khách săn bắn phun trái khoáy quy tắc là cơ hội hiệu suất cao nhất so với tôi. Nếu quý khách ngừng săn bắn bắt động vật hoang dã phi pháp, tất cả chúng ta sẽ không còn tổn thất chuồn động vật hoang dã nhanh gọn lẹ, nhất là những loại với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt.

Xem thêm thắt điều giải bài bác luyện Tiếng Anh lớp 10 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 9 lớp 10

 • Getting Started (trang 100, 101)

 • Language (trang 101, 102, 103)

 • Reading (trang 103)

 • Speaking (trang 104, 105)

 • Writing (trang 106, 107)

 • Communication and Culture (trang 107, 108)

  Xem thêm: trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước

 • Looking Back (trang 108, 109)

 • Project (trang 109)

Đã với điều giải bài bác luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua sắm 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua sắm là với quà: