tiếng anh 8 unit 3 skills 2

Trong nội dung bài viết tiếp sau đây Truongkinhdoanhcongnghe tiếp tục chỉ dẫn chúng ta Soạn Anh 8 Unit 3 Skills 2 chi tiết và không hề thiếu. Mời độc giả nằm trong theo dõi dõi nhé!

Soạn Anh 8 Unit 3 Skills 2
Soạn Anh 8 Unit 3 Skills 2

Nội dung Soạn Anh 8 Unit 3 Skills 2

Task 1. Answer the question – Soạn Anh 8 Unit 3 Skills 2

(Trả li những thắc mắc.)

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 3 skills 2

 • 1. Do you lượt thích sticky rice?

(Bạn với mến xôi không?)

 • 2. When bởi we traditionally have sticky rice?

(Theo truyền thống hi nào là tất cả chúng ta ăn xôi?)

Lời giải chi tiết:

 • 1. Yes. 
 • 2. On the Tet holiday. 
Soạn Anh 8 Unit 3 Skills 2
Soạn Anh 8 Unit 3 Skills 2

Task 2. Listen to tướng the passage and …(Nghe đoạn văn và tích chính (T) hoặc sai (F).)

Lời giải:

1. T2. F3. T4. F5. F

Nội dung bài bác nghe:

Five-coloured sticky rice is an important traditional dish of many ethnic minorities in the northern mountainous regions. People Call the dish five-coloured sticky rice because it has five colours: red, yellow, green, purple and white. The things that create the colours are not chemicals but natural roots and leaves. The five colours of the dish represent five elements of life according to tướng Vietnamese beliefs: yellow is earth, red is fire, green is plants, white is metal, and purple or Đen is water. People believe that these five elements create harmony between heaven and earth. Five-coloured sticky rice is usually made and enjoyed at Tet, in festivals and ceremonies, on special occasions, and whenever the family has guests.

Hướng dẫn dịch:

Xôi ngũ sắc là đồ ăn truyền thống lịch sử cần thiết của rất nhiều dân tộc bản địa thiểu số ở vùng núi phía Bắc. Mọi người gọi này là Xôi ngũ sắc vì thế nó với năm màu: đỏ tía, vàng, xanh rớt lục, tím và white. Những loại tạo nên sắc tố ko nên là hóa hóa học nhưng mà là rễ và lá cây đương nhiên. Năm sắc tố của đồ ăn thay mặt cho tới năm nguyên tố của cuộc sống thường ngày theo dõi niềm tin yêu Việt Nam: gold color là khu đất, đỏ tía là lửa, màu xanh lá cây lá cây là thực vật, white color là sắt kẽm kim loại, và color tím hoặc đen sạm là nước. Mọi người tin yêu rằng năm nguyên tố này tạo nên sự hợp lý thân mật trời và khu đất. Xôi ngũ sắc thông thường được sản xuất và hương thụ vô khi Tết, trong những liên hoan và những nghi vấn lễ, vô những khi đặc biệt quan trọng, và bất kể lúc nào mái ấm gia đình với khách hàng.

Soạn Anh 8 Unit 3 Skills 2
Soạn Anh 8 Unit 3 Skills 2

Task 3. Listen again and complete the sentences 

(Nghe lại và triển khai xong những câu sau.)

Bài nghe:

 • 1. Five-coloured sticky rice is made by ethnic minorities in the northern _______ region.
 • 2. The dish has five colours: red, yellow, green, _______ and white.
 • 3. It is made using _______ roots and leaves.
 • 4. The green colour symbolises _______.
 • 5. Five-coloured sticky rice is made on special occasions, for festivals and _______.

Gợi ý:

1. mountainous2. purple/ black3. natural
4. plants5. ceremonies

Giải thích:

1. Thông tin: Five-coloured sticky rice is an important traditional dish of many ethnic minorities in the northern mountainous regions. (Xôi ngũ sắc là đồ ăn truyền thống lịch sử cần thiết của rất nhiều dân tộc bản địa thiểu số ở vùng núi phía Bắc.)

2. Thông tin: People Call the dish five-coloured sticky rice because it has five colours: red, yellow, green, purple and white. (Mọi người gọi này là Xôi ngũ sắc vì thế nó với năm màu: đỏ tía, vàng, xanh rớt lục, tím và white.)

3. Thông tin: The things that create the colours are not chemicals but natural roots and leaves. (Những loại tạo nên sắc tố ko nên là hóa hóa học nhưng mà là rễ và lá cây đương nhiên.)

Xem thêm: các tập phim có sự tham gia của jung so min

4. Thông tin: The five colours of the dish represent five elements of life according to tướng Vietnamese beliefs: yellow is earth, red is fire, green is plants, white is metal, and purple or Đen is water. (Năm sắc tố của đồ ăn thay mặt cho tới năm nguyên tố của cuộc sống thường ngày theo dõi niềm tin yêu Việt Nam: gold color là khu đất, đỏ tía là lửa, màu xanh lá cây lá cây là thực vật, white color là sắt kẽm kim loại, và color tím hoặc đen sạm là nước.)

5. Thông tin: Five-coloured sticky rice is usually made and enjoyed at Tet, in festivals and ceremonies, on special occasions, and whenever the family has guests. (Xôi ngũ sắc thông thường được sản xuất và hương thụ vô khi Tết, trong những liên hoan và những nghi vấn lễ, vô những khi đặc biệt quan trọng, và bất kể lúc nào mái ấm gia đình với khách hàng.)

Hướng dẫn dịch:

 • 1. Xôi ngũ sắc được sản xuất bởi những dân tộc bản địa thiểu số ở chống miền núi phía bắc.
 • 2. Món ăn với 5 màu: đỏ tía, vàng, xanh rớt lá, tím và white.
 • 3. Nó được sản xuất bằng phương pháp dùng rễ và lá đương nhiên.
 • 4. Màu sắc xanh rớt lá đại diện cho tới cây.
 • 5. Xôi 5 color được sản xuất vô những khi đặc biệt quan trọng, cho tới liên hoan và nghỉ ngơi lễ.

Task 4. Read the notes on how to tướng make yellow sticky rice.

(Đọc những ghi chú về cách thực hiện xôi gold color.)

Ingredients: (Thành phần:)

 • Stick rice: 500g (Gạo nếp: 500g)
 • Turmeric: three tbsp extract (Nghệ: 3 thìa súp đầy)
 • Shredded coconut: one cup (Dừa xay: một cốc)
 • Salt: 1/4 tsp (Muối: 1/4 thìa súp)

Notes: (Ghi chú:)

 • 1. Soak sticky rice – water – five hours + (Ngâm nếp với nước vô 5 giờ hơn)
 • 2. Rinse rice – drain (Vo gạo nếp – nhằm ráo nước)
 • 3. Mix well w/ turmeric extract, wait – 10 mins (Trộn đều với tinh ranh hóa học nghệ, hóng 10 phút)
 • 4. Add coconut + salt – mix well (Thêm dừa và muối hạt, trộn đều)
 • 5. Steam – 30 mins – kiểm tra cooked (Đun nửa tiếng – đánh giá phỏng chín)
 • 6. Serve (Dọn lên đĩa)
Soạn Anh 8 Unit 3 Skills 2
Soạn Anh 8 Unit 3 Skills 2

Task 5. Change the notes into cooking steps to tướng show a foreign visitor how to tướng make yellow sticky rice.

(Thay thay đổi trở nên những bước nấu nướng nhằm trình diễn cho tới khách hàng quốc tế phương thức xôi vàng.)

 • Organising your ideas (Sắp xếp những ý tưởng phát minh của bạn)
 • Introducing your dish (Giới thiệu đồ ăn của bạn)
 • This is a very easy dish to tướng make (Đây là 1 trong những đồ ăn rất dễ dàng làm)
 • Try this delicious recipe (Hãy test công thức nấu nướng tiêu hóa này)
 • Signposting the cooking steps (Đánh lốt quá trình nấu nướng ăn)
 • First, Then, Next, After that, Finally (Đầu tiên, Sau cơ, Tiếp theo dõi, Sau cơ, Cuối cùng)
 • Once the (rice is rinsed), (add) the (salt) (Sau Lúc (gạo được vo sạch), (thêm) (muối))
 • Giving advice (Đưa đi ra điều khuyên)
 • Remember to… (Hãy nhớ…)
 • Don’t forget to… (Đừng quên…)
 • Try to… (Cố gắng…)
 • Concluding (Kết luận)
 • Serve this dish with… (Phục vụ đồ ăn này với…)
 • This dish is delicious with…(Món này ngon với…)

Lời giải chi tiết:

 • This delicious dish is very easy to tướng make.

(Món ngon này rất dễ dàng thực hiện.)

 • First, you need to tướng soak sticky rice with water in more than vãn 5 hours.

(Đầu tiên, bạn phải dìm gạo nếp với nước vô rộng lớn 5 giờ.)

 • Then you rinse rice and drain it.

(Sau cơ chúng ta vo sạch sẽ gạo và nhằm ráo nước.)

 • Once the rice is rinsed, remember to tướng mix well with turmeric extract and wait for about ten minutes.

(Sau Lúc gạo được vo sạch sẽ, hãy lưu giữ trộn lẫn cho đều với triết xuất bột nghệ và hóng khoảng tầm chục phút.)

 • Don’t forget to tướng add coconut and salt, then mix well the mixture well.

(Đừng quên tăng dừa và muối hạt, tiếp sau đó trộn lẫn cho đều láo lếu thích hợp.)

Xem thêm: tải hình ảnh mùng 1 đầu tháng may mắn

 • Finally, steam for 30 minutes and remember to tướng kiểm tra and see if it’s cooked.

(Cuối nằm trong hấp vô nửa tiếng và lưu giữ đánh giá coi nó sẽ bị chín ko.)

 • Serve this with salted shredded meat. It’s better to tướng serve it hot.

(Phục vụ số này với thịt ruốc. Tốt rộng lớn là đáp ứng giá buốt.)

Soạn Anh 8 Unit 3 Skills 2
Soạn Anh 8 Unit 3 Skills 2

Như vậy nội dung bài viết bên trên Truongkinhdoanhcongnghe tiếp tục chỉ dẫn chúng ta Soạn Anh 8 Unit 3 Skills 2 chi tiết và không hề thiếu. Chúc bạn làm việc luyện tốt!