tiếng anh 7 unit 7 skills 2


1. What can you see in this picture? What is special about it? 2. Listen vĩ đại the recording and choose the correct answer A, B, or C. 3. Listen again and write ONE word or number in each gap. 4. Tick (✓) the traffic problems in big cities in Viet Nam. 5. Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town/city. Use the cues above, and the following outline.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 7 skills 2

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. What can you see in this picture? What is special about it?

(Bạn hoàn toàn có thể nhận ra gì vô tranh ảnh này? Nó với gì đặc biệt?)

Lời giải chi tiết:

In the picture, there are numerous vehicles running on the road: motorbikes, cars, and buses. They seem vĩ đại be caught up the a traffic jam.

(Trong hình ảnh là thật nhiều phương tiện đi lại đang hoạt động bên trên đường: xe pháo máy, xe hơi, và xe pháo buýt. Họ nhịn nhường như hiện nay đang bị kẹt vô một vụ tắc lối.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen vĩ đại the recording and choose the correct answer A, B, or C.

 (Nghe đoạn thu thanh và lựa chọn câu vấn đáp trúng A, B hoặc C.)

The talk is about _______.

A. traffic in big cities (giao thông ở những thành phố Hồ Chí Minh lớn)

B. the population increase in Mumbai (vấn đề tăng thêm số lượng dân sinh ở Mumbai)

C. the traffic problems in Mumbai  (vấn đề giao thông vận tải ở Mumbai)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Big cities around the world have traffic problems. Mumbai in India is one of them. Mumbai is one of the most congested cities in the world. Traffic jams happen nearly every day, sánh drivers have vĩ đại spend a lot of time on the road.

There are several reasons for traffic jams in this đô thị. One reason is its increase in population. With nearly đôi mươi million, Mumbai has too many people on the road. Another reason is that the roads in Mumbai are narrow, and many are not in good condition. Also, many road users bởi not obey the traffic rules. As a result, this problem is getting worse and worse.

Tạm dịch:

Các thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn bên trên trái đất đều sở hữu những yếu tố về giao thông vận tải.  Mumbai ở đè Độ là 1 trong những vô số bại. Mumbai là 1 trong những trong mỗi thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc nhất bên trên trái đất. Tắc lối xẩy ra gần như là hằng ngày, bởi vậy những người  nhập cuộc giao thông vận tải nên thất lạc thật nhiều thời hạn phía trên lối.

Có một vài ba nguyên do mang đến hiện tượng ùn  tắc giao thông vận tải bên trên thành phố Hồ Chí Minh này. Một nguyên do bại là việc tăng thêm số lượng dân sinh. Với số lượng dân sinh ngay gần đôi mươi triệu dân, Mumbai với rất nhiều người lưu thông bên trên lối. Một nguyên do không giống đó là những tuyến phố ở Mumbai đều thu nhỏ và thật nhiều vô số này đã xuống cấp trầm trọng. Thêm vô bại, với không ít người lên đường hàng không vâng lệnh lệ luật giao thông vận tải. Dẫn cho tới hệ trái khoáy đó là yếu tố càng ngày càng trở thành tệ rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: C. the traffic problems in Mumbai (vấn đề giao thông vận tải ở Mumbai)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen again and write ONE word or number in each gap.

(Nghe lại và ghi chép MỘT kể từ hoặc số vào cụ thể từng điểm trống rỗng.)

1. Traffic _______ happen nearly every day in Mumbai.

2. One reason for the traffic _______ is the increase of the population.

3. Mumbai has nearly _______ million people.

4. The _______ in Mumbai are narrow.

5. Many road users bởi not _______ the traffic rules.

Lời giải chi tiết:

1. Traffic jams happen nearly every day in Mumbai.

(Tắc lối xẩy ra gần như là hằng ngày ở Mumbai.) 

2. One reason for the traffic problem/jams is the increase of the population.

(Một lí bởi cho việc ùn tắc giao thông vận tải đó là sự tăng thêm số lượng dân sinh.) 

3. Mumbai has nearly 20/twenty million people.

(Mumbai có khoảng gần đôi mươi triệu dân.) 

4. The roads in Mumbai are narrow.

(Những tuyến phố ở Mumbai thu nhỏ.) 

Xem thêm: bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1

5. Many road users bởi not obey the traffic rules.

(Nhiều người lên đường hàng không vâng lệnh luật giao thông vận tải.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

4. Tick (✓) the traffic problems in big cities in Viet Nam.

(Đánh vết (✓) vào việc giao thông vận tải ở những thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn ở nước ta.)

too many vehicles on the road

narrow and bumpy roads

some people not obeying traffic rules

young children riding their bikes dangerously

wild animals running across the road

Lời giải chi tiết:

too many vehicles on the road (quá nhiều phương tiện đi lại bên trên đường)

narrow and bumpy roads (đường hẹp và gập ghềnh)

some people not obeying traffic rules (một số người ko vâng lệnh lệ luật phú thông)

 

young children riding their bikes dangerously (trẻ nhỏ lên đường xe đạp điện vô cùng nguy khốn hiểm)

wild animals running across the road (động vật hoang dại chạy qua loa đường)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town/city. Use the cues above, and the following outline.

 (Viết một quãng văn khoảng tầm 70 kể từ về yếu tố giao thông vận tải ở thị xã / thành phố Hồ Chí Minh của công ty. Sử dụng những khêu gợi ý phía trên và dàn ý sau.)

- Introduction

- Problem 1:

- Problem 2: 

- …

- Conclusion: reason or suggestion 

Lời giải chi tiết:

I have lived in Hanoi for many years, sánh I can see that the traffic here is usually sánh crowded, especially during rush hours. Some traffic problems have risen recently and drawn a lot of the public's attention. Firstly, there are too many vehicles on the road. There are many cars, buses, taxis and trucks on the high roads. Besides, the narrow and bumpy road can cause many accidents. On top of that, some people bởi not obey traffic rules. All of those careless actions can cause accidents. To avoid them, I think we should use public transportation instead of private cars vĩ đại reduce the number of vehicles. What's more, it is a good idea vĩ đại educate all people vĩ đại follow the traffic rules and youngsters vĩ đại know how vĩ đại drive carefully and safely.

Tạm dịch:

Tôi sinh sống ở TP. hà Nội nhiều năm nên hoàn toàn có thể thấy giao thông vận tải ở phía trên thông thường rất nhiều đúc, nhất là vô những giờ du lịch. Một số yếu tố giao thông vận tải đang được nổi lên thời gian gần đây và thú vị thật nhiều sự lưu ý của công bọn chúng. Thứ nhất, với rất nhiều phương tiện đi lại lưu thông bên trên lối. Có thật nhiều xe hơi, xe pháo buýt, xe taxi và xe vận tải bên trên những tuyến phố bên trên cao. Dường như, đường ngõ hẹp và nhấp nhô hoàn toàn có thể xẩy ra nhiều vụ tai nạn ngoài ý muốn. Hơn không còn, một số trong những người ko chấp hành lệ luật giao thông vận tải. Tất cả những hành vi thiếu cẩn trọng này đều hoàn toàn có thể phát sinh tai nạn ngoài ý muốn. Để rời tai nạn ngoài ý muốn, tôi nghĩ về tất cả chúng ta nên dùng phương tiện đi lại công nằm trong chứ không xe hơi cá thể nhằm rời con số phương tiện đi lại. Hơn nữa, việc dạy dỗ người xem dân chấp hành lệ luật giao thông vận tải và thanh thiếu hụt niên biết phương pháp tài xế cẩn trọng và an toàn và đáng tin cậy là vấn đề nên thực hiện.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Looking back

  1. Label each sign. 2. Fill in each gap with one word vĩ đại complete the sentences. 3. Write complete sentences, using these cues. 4. Choose A, B, or C vĩ đại complete the sentences.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Project

  1. Find four traffic signs in your neighbourhood. Take pictures of them, or draw them. 2. Make one of these traffic signs out of cardboard or other materials 3. Show it vĩ đại the class and say:

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 1

  1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous? 2. Read the following text and choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Ask and answer the following question. 5. Read the following sentences about these people. Then work in groups. Discuss who is being safe, and who isn't.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication

  1. Listen and read the conversation, paying attention vĩ đại the highlighted parts. 2. Work in pairs. Take turns vĩ đại ask and answer about the means of transport your family members use every day 3. When you go on the road, which side bởi you keep, vĩ đại the right or vĩ đại the left? 4. Listen and kiểm tra your answers in 3. Then listen again and complete the sentence with no more kêu ca THREE words. 5. Read the strange driving rules below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 2

  1. Write sentences with It. Use these cues. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood. 3. Choose the correct option in brackets. 4. Complete each sentence, using should / shouldn't. 5. Look at the pictures. Make sentences, using should / shouldn't and the cues.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: kết nối tri thức với cuộc sống lớp 7

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.