tiếng anh 7 unit 1 skills 1Lời giải bài bác tập dượt Unit 1 lớp 7 Skills 1 trang 14 vô Unit 1: My hobbies Tiếng Anh 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 7 Unit 1.

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 1 skills 1

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1 (trang 14) - Tiếng Anh 7 Global Success

Quảng cáo

Reading

1 (trang 14 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below (Luyện tập dượt bám theo cặp. Nhìn vô tranh ảnh và thảo luận những thắc mắc bên dưới đây)

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1 (trang 14) | Tiếng Anh 7 Global Success

Dịch câu hỏi:

1. Quý khách hàng hoàn toàn có thể nhận ra gì vô bức tranh?

2. Theo chủ ý của người sử dụng, thực hiện vườn đem gì tốt?

Hướng dẫn trả lời:

1. The family are gardening together

2. It teaches people how vĩ đại be patient and responsible.

Hướng dẫn dịch:

1. hộ gia đình đang khiến vườn nằm trong nhau

2. Nó chất lượng tốt mang đến sức mạnh của bọn chúng ta

Quảng cáo

2 (trang 14 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B (Đọc đoạn văn về sự thực hiện vườn. Nối những kể từ ở cột A với khái niệm ở cột B)

People divide hobbies into four big groups: doing things, making things, collecting things, and learning things. Gardening belongs vĩ đại the most popular group - doing things. Gardening is one of the oldest outdoor activities. It has something for everyone, even for children. Gardening teaches children about flowers, fruits, and vegetables. They can also learn about insects and bugs. When gardening, children learn vĩ đại be patient and take on responsibility. They learn vĩ đại wait for the plants vĩ đại grow vĩ đại maturity. And if they don't water their plants, their plants will die. This teaches them valuable lessons about responsibility. Gardening is also good because everyone in the family can join in and tự something together. My mum and I love gardening. We usually spend an hour a day in our garden. It really makes us happy, and we love spending time together.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Mọi người phân tách sở trường trở nên 4 nhóm: thực hiện, tạo nên, thuế tầm và học tập những gì cơ. Làm vườn thuộc sở hữu group thịnh hành nhất- thực hiện đồ vật gi.

Làm vườn là 1 vô là những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên nhiều năm nhất. Nó phù phù hợp với toàn bộ người xem thậm chí còn là mang đến trẻ em con cái. Làm vườn dạy dỗ trẻ nhỏ về hoa, trái khoáy cây và rau xanh. Họ hoàn toàn có thể học tập về những loại côn trùng nhỏ và bọ. Khi thực hiện vườn, trẻ em con cái học tập cơ hội kiễn nhẫn và đem trách cứ nhiệm, Họ học tập cơ hội đợi cây cải tiến và phát triển. Và nếu như bọn chúng ko tưới cây, cây tiếp tục bị tiêu diệt. Như vậy dạy dỗ bọn chúng những bài học kinh nghiệm giá bán trí về niềm tin trách cứ nhiệm.

Làm vườn cũng chất lượng tốt chính vì toàn bộ người xem vô gia quyết định hoàn toàn có thể nhập cuộc và thực hiện bên nhau. Mẹ tớ và tớ quí thực hiện vườn. Chúng tớ thông thường xuyên dành riêng một ngày 1 giờ ở vườn. Điều anfy khiến cho tớ thiệt sự phấn khởi, và tớ quí dành riêng thời hạn cùng theo với nhau.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1 (trang 14) | Tiếng Anh 7 Global Success

Quảng cáo

Lời giải:

Hướng dẫn dịch:

1. outdoor: ra mắt mặt mày ngoài

2. patient: hoàn toàn có thể đợi vô một thời hạn dài

3. responsibility: trách nhiệm che chở một chiếc gì

4. maturity: trưởng thành

5. valuable: có mức giá trị, hữu ích

3 (trang 14 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the text again. Complete each sentence with no more kêu ca three words (Đọc lại đoạn văn. Hoàn trở nên những câu sau . Hoàn trở nên câu với không thực sự tía từ)

1. Gardening belongs vĩ đại the group of_______

2. Gardening teaches children about flowers, fruits, vegetables, ________

3. Gardening makes children become_____ and responsible

4. It is an activity that everyone in the family can _________

5. The author and her mother usually garden for__________ a day.

Lời giải:

1-doing things

2-insects and bugs

3-patient

4- join in

5-an hour / one hour

Giải thích:

1. Thông tin: Gardening belongs vĩ đại the most popular group - doing things.

2. Thông tin: They can also learn about insects and bugs.

3. Thông tin: When gardening, children learn vĩ đại be patient and take on responsibility.

4. Thông tin: … everyone in the family can join in and tự something together.

5. Thông tin: We usually spend an hour a day in our garden.

Xem thêm: cách viết hồ sơ xin việc sơ yếu lý lịch

Hướng dẫn dịch:

1. Làm vườn nằm trong group thao tác làm việc gì cơ.

2. Làm vườn dạy dỗ mang đến trẻ nhỏ về những loại hoa, trái khoáy, rau xanh, côn trùng nhỏ và sâu sắc bọ

3. Làm vườn thực hiện trẻ nhỏ trở thành kiên trì và đem trách cứ nhiệm.)

4. Nó là 1 hoạt động và sinh hoạt người xem vô mái ấm gia đình hoàn toàn có thể tham ô gia/ thực hiện điều gì cơ bên nhau.

5. Tác fake và u của cô ý ấy thông thường thực hiện vườn 1 giờ đồng hồ thường ngày.

Speaking

4 (trang 14 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more kêu ca one benefit (Làm việc bám theo group. Nối từng sở trường với những quyền lợi của chính nó. Một sở trường hoàn toàn có thể đem nhiều hơn thế nữa một lợi ích)

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1 (trang 14) | Tiếng Anh 7 Global Success

Lời giải:

Hướng dẫn dịch:

1. Sưu tầm tem

d. giúp cho bạn kiên trì hơn

c. hạn chế áp lực

2. cưỡi ngựa

b. khiến cho chúng ta khỏe mạnh hơn

c. hạn chế áp lực nặng nề hơn

3. thực hiện tế bào hình

a. cải tiến và phát triển tài năng tạo ra của bạn

c. giảm  áp lực

e.canh ty đôi mắt và tay chúng ta hoạt động và sinh hoạt chất lượng tốt rộng lớn nằm trong nhau

5 (trang 14 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in group. Ask one another the following questions. Then present your partners’ answers vĩ đại the class (Làm việc bám theo group. Hỏi những thắc mắc sau đây. Sau cơ trình diễn thắc mắc cảu chúng ta bản thân với lớp)

1. What is your favourite hobby?

2. What are its benefits?

Hướng dẫn thực hiện bài:

My friend Mai Anh’s favorite hobby is collecting teddy bears. It helps her be more patient (Sở quí của người sử dụng tớ Mai Anh là thuế tầm gấu bông. Nó canh ty cô ấy trở thành kiên trì rộng lớn.)

Bài giảng: Unit 1 Skills 1 - Kết nối trí thức - Cô Trương Thị Thùy (Giáo viên VietJack)

Xem thêm thắt điều giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 7 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 1 lớp 7

 • Getting Started (trang 8, 9 Tiếng Anh lớp 7): 1 Listen and read ... 2 Read the conversation again ...

 • A Closer Look 1 (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): 1 Complete the word webs below ... 2 Complete the sentences ...

 • A Closer Look 2 (trang 11, 12 Tiếng Anh lớp 7): 1 Match the sentences (1-5) vĩ đại the correct uses (a-c) ... 2 Complete the sentences ...

 • Communication (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): 1 Listen and read the dialogue below ... 2 Work in pairs ...

 • Skills 2 (trang 15 Tiếng Anh lớp 7): 1 Look at the picture ... 2 Listen vĩ đại an interview about Trang ‘s hobby ...

 • Looking Back (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): 1 Complete the sentences with appropriate hobbies ... 2 Write true sentences about ...

 • Project (trang 17 Tiếng Anh lớp 7): Work in group ...

Đã đem điều giải bài bác tập dượt lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook free mang đến teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài bác tập dượt Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-1-my-hobbies.jspGiải bài bác tập dượt lớp 7 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: my sister...for you since yesterday