theo em tiếng dùng để làm gì

I. Nhận xét

Bạn đang xem: theo em tiếng dùng để làm gì

Câu tại đây với 14 kể từ, từng kể từ được phân cơ hội bởi một vết gạch ốp chéo cánh :

Nhờ / các bạn / trợ giúp /, lại / với / chí / học tập /, nhiều / năm / ngay lập tức /, anh / là / học viên / tiên tiến và phát triển /

Theo MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HOC 

1. Hãy phân chia những kể từ bên trên trở nên nhì loại:

– Từ chỉ bao gồm một giờ đồng hồ (từ đơn). M : nhờ

– Từ bao gồm nhiều giờ đồng hồ (từ phức). M : hùn đỡ

Gợi ý:

Con tâm lý và vấn đáp.

Trả lời:

– Từ chỉ bao gồm một giờ đồng hồ (từ đơn): nhờ, các bạn, lại, với, chí, nhiều, năm, ngay lập tức, Hanh, là.

– Từ bao gồm nhiều giờ đồng hồ (từ phức): trợ giúp. học tập, học viên, tiên tiến và phát triển.


2. Theo em:

– Tiếng dùng làm làm những gì ?

– Từ dùng làm làm những gì ?

Gợi ý:

Con tâm lý và vấn đáp.

Trả lời:

Theo em:

– Tiếng dùng làm cấu trúc từ: cũng có thể người sử dụng một giờ đồng hồ nhằm tạo ra một kể từ. Đó là kể từ đơn. Cũng hoàn toàn có thể nên người sử dụng kể từ 2 giờ đồng hồ trở lên trên nhằm tạo ra một kể từ. Đó là kể từ phức.

– Từ được dùng làm cấu trúc câu. Từ nào là cũng đều có nghĩa. 

II. Luyện tập

1. Chép vô vở đoạn thơ và người sử dụng vết gạch ốp chéo cánh nhằm phân cơ hội những kể từ vô nhì câu thơ cuối đoạn. Ghi lại những kể từ đơn và kể từ phức trong khúc thơ:

Chỉ / còn / truyện cổ / thiết thả /

Cho / tôi / nhận mặt mày / ông thân phụ / của / bản thân /

Rất công bình, cực kỳ mưu trí.

Vừa rộng lượng lại nhiều tình, nhiều đem.

LÂM THỊ MỸ DẠ

Gợi ý:

Xem thêm: vì cuộc sống đâu là dễ dàng

– Từ bao gồm một giờ đồng hồ gọi là kể từ đơn.

– Từ bao gồm nhì hoặc nhiều giờ đồng hồ gọi là kể từ phức.

Trả lời:

Rất / công bình, / cực kỳ / mưu trí /

Vừa / rộng lượng / lại / nhiều tình, / nhiều đem /

Từ đơn: cực kỳ, vừa vặn, lại.

Từ phức: công bình, mưu trí, rộng lượng, nhiều tình, nhiều đem. 


2. Hãy lần vô tự vị và ghi lại:

– 3 kể từ đơn

– 3 kể từ phức

Gợi ý:

Con tâm lý và vấn đáp.

Trả lời:

– 3 kể từ đơn: cút, đứng, ngồi.

– 3 kể từ phức: nhân vật, kiêu dũng, mưu trí.


3. Đặt câu với cùng 1 kể từ đơn hoặc với cùng 1 kể từ phức vừa vặn tìm ra ở bài bác tập dượt 2.

M : (Đặt câu với kể từ đoàn kết)

Đoàn kết là truyền thống lịch sử quý giá của quần chúng tao.

Gợi ý:

Con xem xét lại bài bác tập dượt trước nhằm triển khai xong bài bác tập dượt này.

Trả lời:

– Sáng ni tôi đến lớp sớm.

– Nhân dân nước ta cực kỳ nhân vật.

Đăng bởi: trung học cơ sở Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Việt lớp 4

Xem thêm: etc là viết tắt của từ gì