tạo câu hỏi trắc nghiệm

Azota là phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm nhanh chóng, dễ dàng, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và thực hiện một cách chính xác. Bài viết dưới đây, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách đảo câu hỏi khi tạo đề thi.

Video hướng dẫn đảo câu hỏi trắc nghiệm trên Azota

Bạn đang xem: tạo câu hỏi trắc nghiệm

1. Ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Azota

1.1. Ngân hàng đề thi câu hỏi ngẫu nhiên

Ngân hàng đề thi câu hỏi ngẫu nhiên: là đề thi tạo ra với số lượng câu hỏi không phân theo từng nhóm cụ thể, không chứa các dạng đề thi như hỗn hợp cả phần trắc nghiệm và phần tự luận hoặc đọc hiểu, điền từ…

Đề thi ngân hàng câu hỏi ngẫu nhiên
Đề thi ngân hàng câu hỏi ngẫu nhiên

Xem thêm: Hướng dẫn tạo đề thi chuẩn Azota trên Word

1.2. Ngân hàng đề thi câu hỏi theo nhóm

Ngân hàng đề thi câu hỏi theo nhóm: là đề thi tạo ra với số lượng câu hỏi phân theo từng nhóm cụ thể.

Ví dụ: đề thi môn tiếng Anh (có các nhóm như nhóm điền từ, nhóm đọc hiểu, nhóm chọn các câu gần nghĩa…)

Ngân hàng đề thi câu hỏi theo nhóm
Ngân hàng đề thi câu hỏi theo nhóm

Để tạo nhóm câu hỏi, bạn cần thêm các yếu tố sau khi tạo đề thi:

  • Mỗi nhóm/phần: bắt đầu bằng chữ số la mã (I; II; III;…) hoặc chữ Nhóm/ Nhom/ Phần /Phan/ Part + số/ số la mã.

Ví dụ: Phần 1, Nhom I, Part 1…

Cách nhóm câu hỏi trong azota
Cách nhóm câu hỏi trong azota
  • Riêng môn tiếng Anh, hệ thống sẽ tự nhận diện các nhóm vì thường có các tiêu đề yêu cầu ở mỗi phần.

Lưu ý: thứ tự các câu trong mỗi nhóm phải tăng dần.

Ví dụ: nhóm 1 – câu n, tiếp đến nhóm 2 thì phải là câu (n+1).

Ngân hàng câu hỏi đề thi chia thành 2 dạng, vì thế, đảo câu hỏi trong ngân hàng đề thi cũng được chia thành:

  • Đảo câu hỏi câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi ngẫu nhiên.
  • Đảo câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi theo nhóm.

2. Đảo câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi ngẫu nhiên

Để đảo câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi ngẫu nhiên, đầu tiên bạn truy cập vào website Azota. Sau đó, đăng nhập tài khoản giáo viên và tải file đề thi đã chuẩn bị lên.

Xem thêm: Hướng dẫn tạo đề thi trên Azota | Đề thi Trắc nghiệm – Tự luận Online

Bước 1: Chọn “cài đặt làm bài online”

Sau khi file đề thi đã được tải lên, chọn cấu hình “Cài đặt làm bài online”:

Đảo câu hỏi trên Azota - Chọn cấu hình làm bài online
Đảo câu hỏi trên Azota – Chọn cấu hình làm bài online

Bước 2: Chọn “cấu hình nâng cao”

Chọn cấu hình nâng cao - mở tính năng đảo câu hỏi
Chọn cấu hình nâng cao – mở tính năng đảo câu hỏi

Bước 3: Bật “đảo câu hỏi và đáp án”, bật “tạo đề con”

Tại bảng điều khiển, chọn “đảo câu hỏi và đáp án”. Khi bật phần này, hệ thống sẽ tự động đảo câu hỏi và thứu tự đáp án trong mỗi câu hỏi trong mỗi lần học sinh truy cập làm bài.

Đảo câu hỏi trắc nghiệm trên Azota
Đảo câu hỏi trắc nghiệm trên Azota

Lưu ý: bạn có thể dừng lại ở phần này, nếu số lượng câu hỏi muốn đảo trong đề đúng với số lượng câu hỏi trong file đề thi đã chuẩn bị.

Trường hợp, bạn muốn tạo đề thi có số lượng câu hỏi ít hơn ngân hàng câu hỏi đã chuẩn bị. Bạn bật “tạo đề con”, để tạo đề con từ một lượng câu hỏi ngẫu nhiên trong đề gốc.

Ví dụ: đề gốc có 50 câu hỏi, bạn có thể lấy 20 câu ngẫu nhiên trong 50 câu hỏi đó.

Bật tính năng "tạo đề con" - trộn đề thi trắc nghiệm trên Azota
Bật tính năng “tạo đề con” – trộn đề thi trắc nghiệm trên Azota

Xem thêm: còn bao nhiêu ngày nữa đến 30/4

Bạn chú ý, ở nội dung đảo câu hỏi và đáp án có phần “cố định câu hỏi đảo”. Nếu bạn bật phần này lên, số câu hỏi được lấy ngẫu nhiên khi bạn tạo đề con sẽ không bị thay đổi trong mỗi lẫn vào thi. Hệ thông chỉ đảo trong giới hạn các câu này.

Cố định câu hỏi đề con - Giới hạn đảo câu hỏi trên Azota
Cố định câu hỏi đề con – Giới hạn đảo câu hỏi trên Azota

Bước 4: Nhập số lượng câu hỏi cần lấy ngẫu nhiên để tạo đề mới

Bạn nhập số lượng câu muốn lấy ngẫu nhiên để tạo đề mới.

Lưu ý: bạn bỏ qua bước này, nếu ở bước 3 bạn không chọn bật “tạo đề con”.

Nhập số lượng câu muốn lấy ngẫu nhiên để tạo đề mới
Nhập số lượng câu muốn lấy ngẫu nhiên để tạo đề mới

Bước 5: Chọn “lưu nháp” hoặc “xuất bản”

Nếu chỉ tạo đề thi nháp hoặc lưu lại rồi sau đó mới gửi học sinh, bạn chọn “lưu nháp” để lưu lại cấu hình. Nếu muốn sao chép link gửi cho thí sinh vào thi, chọn “xuất bản”.

Chọn “lưu nháp” hoặc “xuất bản” để tạo đề thi trên Azota
Chọn “lưu nháp” hoặc “xuất bản” để tạo đề thi trên Azota

3. Đảo câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi theo nhóm

Bước 1: Chọn “cài đặt làm bài online”

Tương tự, mình cũng tải đề thi lên Azota và chọn cấu hình “cài đặt làm bài online”.

Cài đặt làm bài online - Đảo câu hỏi đề thi theo nhóm
Cài đặt làm bài online – Đảo câu hỏi đề thi theo nhóm

Bước 2: Chọn cấu hình nâng cao

Chọn "cấu hình nâng cao" - mở đảo câu hỏi trên Azota
Chọn “cấu hình nâng cao” – mở đảo câu hỏi trên Azota

Bước 3: Bật “đảo câu hỏi và đáp án”, bật “tạo đề con”

Tại bảng điều khiển, chọn “đảo câu hỏi và đáp án”. Hệ thống sẽ đảo thứ tự câu hỏi trong phạm vi nhóm, không đảo vị trí các nhóm.

Bật “đảo câu hỏi và đáp án”
Bật “đảo câu hỏi và đáp án”

Trường hợp, muốn thay đổi số lượng câu hỏi trong từng nhóm, ít hơn ngân hàng câu hỏi đã chuẩn bị. Bạn bật “tạo đề con”.

Bật tính năng "tạo đề con" - Đảo câu hỏi trong đề con
Bật tính năng “tạo đề con” – Đảo câu hỏi trong đề con

Lưu ý: nếu bạn chọn cố định nhóm trước bước chọn cấu hình “cài đặt bài online”, thì vị trí các câu hỏi trong nhóm cố định sẽ không thay đổi, tuy nhiên phần đáp án trong mỗi câu này vẫn có thể đảo.

Bước 4: Kích chọn “lấy theo nhóm”

Đề thi bạn tạo ra có chia các thành phần theo nhóm, nút “lấy theo nhóm” sẽ hiển thị. Bạn kích chọn vào đây.

Lưu ý: bạn bỏ qua bước này, nếu không thay đổi số lượng câu hỏi trong mỗi nhóm.

 

Kích chọn “lấy theo nhóm” - Đảo câu hỏi trong nhóm
Kích chọn “lấy theo nhóm” – Đảo câu hỏi trong nhóm

Bước 5: Nhập số lượng câu hỏi cần lấy ngẫu nhiên trong mỗi nhóm

Chọn số lượng câu hỏi trong mỗi nhóm đúng theo yêu cầu để tạo đề mới.

Lưu ý: bạn bỏ qua bước này nếu không kích chọn “lấy theo nhóm”.

Nhập số lượng câu hỏi cần lấy ngẫu nhiên trong mỗi nhóm
Nhập số lượng câu hỏi cần lấy ngẫu nhiên trong mỗi nhóm

Trường hợp muốn nhập đồng nhất tất cả số câu trong nhóm, bạn sử dụng chức năng “chia tự động”. Các bước gồm:

  • Bước 1: nhập một số vào một nhóm bất kỳ.
  • Bước 2: nhấn tổ hợp phím Ctrl + Enter.

Hệ thống sẽ tự động điền vào các nhóm còn lại số tương ứng.

Bước 6: Chọn “lưu nháp” hoặc “xuất bản”

“Lưu nháp” để lưu lại cấu hình.  Hoặc “xuất bản” để sao chép link nhúng vào trang website có sẵn hoặc gửi link cho thí sinh vào thi.

Chọn "xuất bản" hoặc "lưu nháp"
Chọn “xuất bản” hoặc “lưu nháp”

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn chi tiết của mình về đảo câu hỏi trắc nghiệm trên Azota. Nội dung gồm có: đảo câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi ngẫu nhiên ( 5 bước) và đảo câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi theo nhóm (6 bước). Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để bài viết hoàn thiện hơn. Mọi thắc mắc hãy để lại bình luận, mình sẽ giải đáp trong thời gian nhanh nhất.

Xem thêm: áo dài xuyên thấu nhức nhối học đường