talk over là gì

Discuss KHÔNG đi với giới kể từ about. Cùng IELTSITY tìm hiểu hiểu về ngữ nghĩa về kiểu cách dùng vô nội dung bài viết này nhé!

Bạn đang xem: talk over là gì

I. Discuss là gì?

– Discuss là 1 động kể từ (verb), tức là thảo luận, bàn luận, trao thay đổi chủ kiến về một chủ thể này cơ.

– Discuss /dɪˈskʌs/ (v): thảo luận, bàn luận

=> Discussion /dɪˈskʌʃən/ (n): cuộc thảo luận, cuộc bàn luận, cuộc trao đổi

E.g:

 • We need vĩ đại discuss the budget for next quarter.
  (Chúng tao cần thiết thảo luận về ngân sách cho tới quý tiếp theo)
 • The teachers had a discussion about how vĩ đại improve the students’ performance.
  (Các nghề giáo tiếp tục với 1 cuộc thảo luận về kiểu cách nâng cao sản phẩm học hành của học viên.)

II. Discuss chuồn với giới kể từ gì?

Trong tự vị Oxford cụm kể từ “to discuss” tức là “to talk about something with somebody”. Nên discuss rất có thể đứng 1 mình nhưng mà ko cần thiết chuồn với giới kể từ này theo gót sau.

E.g: The CEO wants vĩ đại discuss the company’s strategy for entering new markets.

(Giám đốc quản lý và điều hành mong muốn thảo luận về kế hoạch của doanh nghiệp nhằm nhập vô những thị ngôi trường mới mẻ.)

Tuy nhiên, tất cả chúng ta cũng nên Note với một vài cơ hội dùng discuss như sau:

1. Cấu trúc của discuss với giới kể từ with

– To discuss something with somebody: thảo luận điều gì cơ với ai đó 

Xem thêm: điểm chuẩn học viện cảnh sát 2022

E.g: I need vĩ đại discuss my project with my supervisor before I can move forward. 

(Tôi cần thiết thảo luận về dự án công trình của tôi với giám sát viên trước lúc nối tiếp.)

2. Sau discuss là 1 Ving

( Sau discuss nếu như cơ là 1 động kể từ, thì động kể từ cơ ở dạng Ving)

E.g: My family discuss getting a new car 

(Gia đình tôi đang được thảo luận về việc chọn mua một con xe mới mẻ.)

Let’s discuss implementing a new training program for our employees.

(Hãy thảo luận về sự việc triển khai một lịch trình huấn luyện mới mẻ cho tới nhân viên cấp dưới của tất cả chúng ta.)

III. Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với “Discuss”

 • Debate: tranh biện, thảo luận

E.g: The candidates debated the issue of immigration in the televised debate.
(Các ứng viên tranh biện về yếu tố nhập cảnh vô cuộc tranh biện bên trên truyền hình.)

 • Deliberate: thảo luận kỹ lưỡng, cân nặng nhắc
  E.g: The jury deliberated for hours before reaching a verdict.
  (Hội đồng xét xử thảo luận vô hàng tá giờ trước lúc thể hiện phán quyết.)
 • Confer: trao đổi, hội ý
  E.g: The managers conferred vĩ đại decide on the new project proposal.
  (Các quản lý và vận hành hội ý nhằm đưa ra quyết định về khuyến nghị dự án công trình mới mẻ.)
 • Consult: xem thêm chủ kiến, bàn bạc
  E.g: The doctor consulted with his colleagues before making a diagnosis. (Bác sĩ xem thêm chủ kiến người cùng cơ quan trước lúc thể hiện chẩn đoán.)
 • Exchange: trao thay đổi, thảo luận
  E.g: The two sides exchanged views on the proposed trade agreement. (Hai mặt mày trao thay đổi ý kiến về thỏa thuận hợp tác thương nghiệp khuyến nghị.)
 • Talk over: thảo luận, bàn bạc
  E.g: We need vĩ đại talk over the details of the plan before we can move forward.
  (Chúng tao cần thiết thảo luận cụ thể về plan trước lúc tiến thủ cho tới phía đằng trước.)
 • Negotiate: thương thuyết, thương lượng
  E.g: The union negotiated with management over the terms of the new contract.
  (Công đoàn thương thuyết với quản lý và vận hành về những quy định vô thích hợp đồng mới mẻ.)
 • Review: đánh giá, Reviews, thảo luận
  E.g: The committee reviewed the proposal and discussed its merits.
  (Ủy ban đánh giá khuyến nghị và thảo luận về những ưu thế của chính nó.)
 • Dissect:phân tích, thảo luận kỹ lưỡng từng mặt
  E.g: The professor dissected the poem, analyzing each line in detail.
  (Giáo sư phân tách bài bác thơ, phân tách từng dòng sản phẩm một một cơ hội cụ thể.)

 

IV. Một số trở nên ngữ, phrasal verb đồng nghĩa tương quan với discuss

 • To have a discussion: với cuộc thảo luận
  E.g: We need vĩ đại have a discussion about the direction of the company.
  (Chúng tao cần phải có một cuộc thảo luận về phía chuồn của doanh nghiệp.)
 • To discuss something in depth: thảo luận một yếu tố một cơ hội kỹ lưỡng
  E.g: We need vĩ đại discuss these options in depth before making a decision.
  (Chúng tao cần thiết thảo luận cụ thể những lựa lựa chọn này trước lúc thể hiện đưa ra quyết định.)
 • To hash out: thảo luận, tranh biện nhằm xử lý vấn đề
  E.g: We need vĩ đại hash out our differences and come vĩ đại a compromise.
  (Chúng tao cần thiết thảo luận nhằm xử lý sự khác lạ và đạt được việc thỏa ước.)
 • To go over: đánh giá, thảo luận một cơ hội kỹ lưỡng
  E.g: Let’s go over the details of the plan again before we finalize it. (Hãy đánh giá cụ thể plan một lần tiếp nữa trước lúc kết thúc nó.)
 • To bring up: nhắc đến, thể hiện nhằm thảo luận
  E.g: She brought up the issue of funding during the meeting.
  (Cô ấy thể hiện yếu tố về mối cung cấp tài trợ vô buổi họp.)
 • To touch upon: nhắc đến, nói đến một cơ hội cộc gọn
  E.g: We only briefly touched upon the topic of employee benefits in the meeting.
  (Chúng tao chỉ phát biểu cộc gọn gàng cho tới chủ thể phúc lợi cho tới nhân viên cấp dưới vô buổi họp.)
 • To pick someone’s brain: chất vấn chủ kiến của người nào cơ, tìm hiểu tìm kiếm phát minh kể từ ai đó
  E.g: I need vĩ đại pick your brain about the new project proposal.
  (Tôi cần thiết chất vấn chủ kiến của chúng ta về khuyến nghị dự án công trình mới mẻ.)
 • To chew over: thảo luận một yếu tố một cơ hội kỹ lưỡng
  E.g: Let’s chew over the details of the contract before we sign it. (Hãy thảo luận cụ thể của thích hợp đồng một cơ hội kỹ lưỡng trước lúc thỏa thuận.)

Hy vọng nội dung bài viết này rất có thể giới hạn những cuộc giành giật cãi về chủ thể “Discuss chuồn với giới kể từ gì” trong những học viên. Đừng quên lấy giấy má cây viết biên chép những kể từ vựng mới mẻ nhưng mà IELTSITY đã cung ứng cho mình nó rất có thể tiếp tục hữu cho tới chúng ta về phần IELTS writing về sau. Chúc chúng ta học tập bài bác vui vẻ vẻ!

Xem thêm: uống lá gì để mát gan bổ thận