supposed to là gì

Bạn đang được nghe cho tới cấu tạo be supposed đồ sộ V nhập giờ đồng hồ Anh chưa? Cấu trúc này là 1 trong mục chính ngữ pháp rất rất thú vị, dùng làm chỉ việc ai này được nom đợi hoặc cần phải thực hiện. Hôm ni, hãy nằm trong Step Up khám đập phá cấu trúc be supposed đồ sộ V nhập giờ đồng hồ Anh nhé.

1. Cấu trúc be supposed đồ sộ V nhập giờ đồng hồ Anh là gì?

Bạn đang xem: supposed to là gì

Cấu trúc be supposed đồ sộ V là 1 trong cấu tạo ngữ pháp giờ đồng hồ Anh dùng thể bị động của kể từ “suppose”. Be supposed đồ sộ bởi something với nghĩa cộng đồng là ai này được chờ mong tiếp tục hành xử theo dõi một cơ hội ví dụ, nhất là theo dõi một quy tắc, một thỏa thuận hợp tác hoặc một người này bại với thẩm quyền. Cấu trúc này cũng rất có thể đem nghĩa việc gì này được chờ mong hoặc dự tính xảy rời khỏi theo dõi một cơ hội ví dụ hoặc để sở hữu một thành phẩm cụ thể. Trong giờ đồng hồ Việt, be supposed đồ sộ V thông thường được dịch là “đáng lẽ ra”.

Ví dụ:

 • Susie is supposed to be in charge of the festival, but she’s nowhere đồ sộ be found.

(Susie xứng đáng đáng ra nên phụ trách tổ chức triển khai liên hoan tiệc tùng, tuy nhiên cô ấy lại ko xuất hiện.)

 • You are not supposed đồ sộ exceed the tốc độ limit on this route, sir.

(Thưa ngài, ngài ko được chạy vượt lên trước vận tốc quy toan bên trên làn lối này.)

 • The parents were not supposed đồ sộ do the homework for their children, but đồ sộ offer them help and guidance.

(Phụ huynh đúng ra tránh việc thực hiện bài bác tập luyện hộ con cái bản thân, tuy nhiên nên làm hỗ trợ và hướng dẫn những em.)

[FREE] Download Ebook Hack Não Phương Pháp – Hướng dẫn cơ hội học tập giờ đồng hồ Anh thực dụng chủ nghĩa, đơn giản dễ dàng cho những người không tồn tại năng khiếu sở trường và rơi rụng gốc. Hơn 205.350 học tập viên đang được vận dụng thành công xuất sắc với trong suốt lộ trình học tập lanh lợi này. 
TẢI NGAY

2. Cách người sử dụng be supposed đồ sộ V

Cấu trúc be supposed đồ sộ V trong những văn cảnh không giống nhau tiếp tục đem sắc thái nghĩa không giống nhau. Dưới đấy là những cách sử dụng phổ cập nhất của cấu tạo be supposed đồ sộ V.

Chúng tao dùng be supposed và động kể từ vẹn toàn thể với đồ sộ nhằm miêu tả rằng một vật gì này được (hoặc đang được được) dự con kiến xẩy ra không giống cút.

Công thức chung:

S + be supposed + đồ sộ V

hoặc

S + be not supposed + đồ sộ V

Ví dụ:

 • Annie and Jack are supposed đồ sộ bring the cameras.

(Annie và Jack xứng đáng đáng ra nên đem theo dõi máy ghi hình.)

 • Our teacher was supposed đồ sộ be the tour guide for this field trip.

(Giáo viên của tất cả chúng ta xứng đáng đáng ra đang được là kẻ phía kéo đến chuyến hành trình thực tiễn này.)

Chúng tao rất có thể dùng cấu tạo be supposed đồ sộ V nhằm thưa rằng tất cả chúng ta nên thực hiện (hoặc xứng đáng lẽ nên thực hiện nhập vượt lên trước khứ) một việc theo dõi quy tắc hoặc luật.

Ví dụ:

 • The athlete was supposed đồ sộ be prohibited from any kind of stimulant.

(Người vận khích lệ xứng đáng đáng ra nên bị cấm ko được sử dụng bất kể loại kích thích này.)

 • Students are supposed đồ sộ avoid plagiarism in all of their assignments.

(Học sinh nên tách việc đạo văn nhập toàn bộ những bài bác tập luyện được phó.)

Xem thêm: cách làm chân ga ngâm sả ớt

Be supposed đồ sộ bởi something cũng rất được dùng làm thưa rằng ai này đã thất ước hoặc ko chính hứa. Khi được dùng nhập văn cảnh này, cấu tạo này rất rất giống như với cấu trúc should have:

Ví dụ:

 • You know you are supposed đồ sộ be there by 3, right? You promised.

(Bạn hiểu được chúng ta nên xuất hiện khi 3h chính không? quý khách hàng đang được hứa rồi tuy nhiên.)

 • He was supposed đồ sộ pick bầm up now but he didn’t pick up his phone.

(Anh ấy xứng đáng đáng ra nên đón bản thân giờ đây tuy nhiên anh ấy ko nghe máy.)

Chúng tao rất có thể dùng “be supposed to” nhập một thắc mắc nhằm thể hiện tại rằng tất cả chúng ta thấy điều gì bại với yếu tố hoặc ko thể xẩy ra.

Ví dụ:

 • How can the students be supposed đồ sộ lập cập under the heavy rain lượt thích this?

(Làm sao học viên rất có thể chạy bên dưới trời mưa nặng nề phân tử như vậy này được?)

 • Aren’t you supposed đồ sộ have a Science class today at 9?

(Không nên chúng ta với lớp Khoa học tập thời điểm hôm nay khi 9h à?)

Xem thêm:

 • Cấu trúc cụm phân kể từ nhập giờ đồng hồ Anh
 • Cấu trúc in case nhập giờ đồng hồ Anh
 • Cấu trúc câu chẻ nhập giờ đồng hồ Anh

[FREE]
Download Ebook Hack Não Phương Pháp –
Hướng dẫn cơ hội học tập giờ đồng hồ Anh thực dụng chủ nghĩa, đơn giản dễ dàng cho những người không tồn tại năng khiếu sở trường và rơi rụng gốc. Hơn 205.350 học tập viên đang được vận dụng thành công xuất sắc với trong suốt lộ trình học tập lanh lợi này.

 

3. Bài tập luyện cấu tạo be supposed đồ sộ V

Bài 1: Chia những động kể từ nhập ngoặc, dùng cấu tạo be supposed đồ sộ V

 1. You can’t go đồ sộ the bar – you’re ____________ ill! (be)
 2. Why are you watching television? You’re ____________ your assignments. (do)
 3. We’d better hurry up; I’m ____________  Annie at 10 o’clock. (meet)
 4. The bus was ____________ at 11.00. Why was it so sánh late? (arrive)
 5. He’s going đồ sộ wash the xế hộp now. He was ____________ it 2 days ago but he didn’t feel lượt thích it. (do)

 

Đáp án:

 1. supposed đồ sộ be
 2. supposed đồ sộ do
 3. supposed đồ sộ meet
 4. supposed đồ sộ arrive
 5. supposed to  do

Bài 2: Tìm lỗi sai và sửa

 1. It was suppose đồ sộ rain today.
 2. She is supposed đồ sộ the best poodle breeder in town.
 3. Helen are supposed đồ sộ turn in her homework on Tuesday mornings.
 4. Were we supposing đồ sộ be here so sánh early?
 5. I am supposed đồ sộ got home page by 10 p.m. or my parents will be worried.

 

Đáp án:

 1. suppose => supposed
 2. đồ sộ => đồ sộ be
 3. are => is
 4. supposing => supposed
 5. got => get
Xem tăng những công ty điểm ngữ pháp thông thường gặp gỡ nhập thi tuyển và tiếp xúc được trình diễn cụ thể nhập cặp đôi sách Hack Não Ngữ PhápApp Hack Não PRO
TÌM HIỂU NGAY

Trên đấy là tổ hợp rất đầy đủ nhất về cấu trúc be supposed đồ sộ V nhập giờ đồng hồ Anh. Hy vọng sau nội dung bài viết này, chúng ta đang được hiểu và rất có thể áp dụng cấu tạo ngữ pháp này một cơ hội đơn giản dễ dàng. quý khách hàng hãy đón hiểu những nội dung bài viết mới mẻ của Step Up về chủ thể ngữ pháp nhé.

 

NHẬN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HỌC TIẾNG ANH THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI


Xem thêm: giải bài tập toán lớp 7 chân trời sáng tạo