superlative là gì

So sánh rộng lớn nhất (Superlative) là một cấu trúc so sánh sánh cơ bạn dạng vô giờ Anh. Cùng với So sánh bởi vì và So sánh rộng lớn, đấy là phần ngữ pháp tuy nhiên bất kể ai học tập và dùng giờ Anh đều cần được nắm rõ. Hãy nằm trong The IELTS Workshop (TIW) mò mẫm hiểu những kiến thức và kỹ năng về So sánh nhất vô nội dung bài viết tiếp sau đây. Dường như, chúng ta cũng nhớ là thực hành thực tế tăng ở cuối nội dung bài viết này nhé.

1. So sánh nhất là gì?

Bạn đang xem: superlative là gì

So sánh nhất (Superlative) là dạng đối chiếu nhấn mạnh vấn đề Điểm lưu ý, đặc điểm khác lạ nhất của một đối tượng người tiêu dùng, sự vật, vụ việc, hiện tượng lạ với những đối tượng người tiêu dùng không giống vô và một group (ít nhất là 3 đối tượng).

Ví dụ:

 • I am the tallest in my family. (Tôi là kẻ cao nhất vô mái ấm.)
 • That flight ticket is the most expensive of all. (Cái vé máy cất cánh ê là đắt nhất.)
 • This is the oldest castle in the world. (Đây là tòa thành tháp cổ nhất trái đất.)

Trong cấu hình đối chiếu này, tính kể từ hoặc trạng kể từ ở dạng đối chiếu rộng lớn nhất được dùng nhằm tế bào mô tả đặc điểm của một đối tượng người tiêu dùng nằm tại vị trí số lượng giới hạn cao bên trên hoặc số lượng giới hạn bên dưới (VD: tallest – tối đa, smallest – nhỏ nhất, fastest – sớm nhất, hardest – chịu thương chịu khó nhất)

so sánh rộng lớn nhất

2. Cấu trúc câu đối chiếu nhất của tính từ

Noun (subject) + verb + the + superlative adjective + noun (object)

Ví dụ:

 • My mom is the greatest person in the world. (Mẹ tôi là kẻ vĩ đại nhất thế giới)
 • Linh is the most intelligent student in my class. (Linh là học viên mưu trí nhất lớp tôi)

Tân ngữ nhằm đối chiếu rất có thể lược quăng quật vô câu nếu như và đã được thể hiện tại rõ rệt vô văn cảnh câu. Ví dụ:

 • We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. (of all the rocks)
  -> Chúng tôi đều ném đá đồng thời. Viên đá của tôi là cất cánh cao nhất (trong toàn bộ những viên đá)
 • (Of all the languages I can speak) English is the one that I can speak (the) most confidently and fluently.
  -> (Trong toàn bộ những ngữ điệu tôi rất có thể nói) Tiếng Anh là ngữ điệu tôi dùng tự tin cậy và trôi chảy nhất.

2.1. So sánh nhất với tính kể từ ngắn

Cấu trúc câu đối chiếu nhất với tính kể từ ngắn

Noun (subject) + verb + the + adj + est + noun (object)

Để gửi tính kể từ cộc trở nên tính kể từ đối chiếu rộng lớn nhất, tao vận dụng quy tăng -est vào ở phía đằng sau tính kể từ như sau

2.1.1. Quy tắc tăng -est so với tính kể từ cộc sở hữu một âm tiết

Ta tăng đuôi -est nhằm tính kể từ trở nên tính kể từ đối chiếu rộng lớn nhất. Nếu tính kể từ chính thức và kết thúc đẩy bởi vì phụ âm, ở đằm thắm là nguyên vẹn âm thì tao cần gấp rất nhiều lần phụ âm cuối  trước lúc tăng đuôi -est.

Tính từSo sánh rộng lớn nhất
Tall (cao)Tallest (cao nhất)
Fat (béo)Fattest (béo nhất)
Short (lùn)Shortest (lùn nhất)
Young (trẻ)Youngest (trẻ nhất)
cấu trúc câu đối chiếu nhất

Tính kể từ đơn âm tiết được gửi trở nên kể từ đối chiếu nhất bằng phương pháp tăng đuôi -est

2.1.2. Quy tắc tăng -est so với tính kể từ cộc sở hữu nhì âm tiết được kết thúc đẩy với đuôi -y

Với những tính kể từ tận nằm trong bởi vì y, tao cần thay đổi y thành i trước Khi tăng -est. Ví dụ:

Tính từSo sánh hơn nhất
Happy (hạnh phúc)Happiest (hạnh phúc nhất)
Busy (bận rộn)Busiest (bận rộn nhất)
Tiny (nhỏ nhắn)Tiniest (nhỏ nhắn nhất)

Lưu ý: Với những tính kể từ sở hữu nhì âm tiết tuy nhiên tận nằm trong bởi vì -ly, thay cho tăng đuôi -est, tao rất có thể tăng kể từ most vào trước tính kể từ sẽ tạo trở nên kể từ đối chiếu nhất. Ví dụ:

Tính từSo sánh rộng lớn nhất
Quickly (nhanh)Most quickly (nhanh nhất)
Likely (giống)Most likely (giống nhất)
Lovely (đáng yêu)Most lovlely (đáng yêu thương nhất)

2.1.3. Các tình huống đối chiếu nhất đặc biệt quan trọng của tính kể từ ngắn

Trong giờ Anh luôn luôn sở hữu những tình huống đặc biệt quan trọng và bên dưới đấy là một trong những nước ngoài lệ của tính kể từ đối chiếu rộng lớn nhất:

Tính từSo sánh rộng lớn nhất
Good (tốt)Best (tốt nhất)
Bad (tệ)Worst (tệ nhất)
Little (ít)Least (ít nhất)
Much (nhiều)Most (nhiều nhất)
Far (xa)Furthest/ farthest (xa nhất)
Old (già, cũ)Eldest/ oldest (già nhất, cũ nhất)

2.2. So sánh nhất với tính kể từ lâu năm (Tính kể từ sở hữu kể từ 2 âm tiết trở lên)

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn nhất

Noun (subject) + verb + the + most + adj + + noun (object)

Ví dụ: She is the most beautiful girl in her class. (Cô ấy là kẻ xinh đẹp tuyệt vời nhất lớp cô ấy)

Cấu trúc đối chiếu thông thường nhất

Noun (subject) + verb + the + least + adj + + noun (object)

Ví dụ: It is the least practical plan for us. (Nó là dự án công trình thông thường khả thi đua nhất mang lại bọn chúng ta)

Để tạo ra trở nên tính kể từ đối chiếu rộng lớn nhất kể từ tính kể từ lâu năm, tao tăng most vào trước tính kể từ ê. Tương tự động, sẽ tạo trở nên tính kể từ đối chiếu thông thường nhất, tao tăng least vào trước tính kể từ ê.

Tính từSo sánh rộng lớn nhất
Wonderful (tuyệt vời)Most wonderful (tuyệt vời nhất)
Expensive (đắt đỏ)Most expensive (đắt đỏ hỏn nhất)
Important (quan trọng)Most important (quan trọng nhất)

2.3. Lưu ý

 • Một số tính kể từ rất có thể tăng “-er” hoặc “-est” hoặc dùng “more” và “most” sẽ tạo trở nên tính kể từ đối chiếu rộng lớn nhất
Tính từThêm -estThêm Most
narrownarrowest most narrow
clevercleverestmost clever
commoncommonestmost common
cruelcruelestmost cruel
gentlegentlestmost gentle
pleasantpleasantestmost pleasant
politepolitestmost polite
quietquietestmost quiet
simplesimplestmost simple
 • Những tính kể từ tại đây thông thường không tồn tại dạng đối chiếu vì như thế thông thường đem nghĩa vô cùng.
perfect (hoàn hảo)unique (duy nhất)extreme (cực kỳ)
supreme (tối cao)top (cao nhất)absolute (tuyệt đối)
matchless (không đối thủ)prime (căn bản)  full (no, đầy) 
daily (hàng ngày)empty (trống rỗng)

So sánh nhất rất có thể được nhấn mạnh vấn đề bằng phương pháp thêm almost (hầu như) /much (nhiều) / quite (tương đối) by far / far (rất nhiều) vô trước kiểu dáng đối chiếu.
Ví dụ: She is by far the best. (Cô ấy rộng lớn quý khách thật nhiều.)

3. Cấu trúc câu đối chiếu nhất của trạng từ

Noun (subject) + verb + the + superlative adjverb

Ví dụ:

 • My son finished the work the most quickly. (Con trai tôi hoàn thành xong việc làm nhanh chóng nhất)
 • John talks the loudest of all the boys. (John trình bày tối đa vô đám con cái trai)

3.1. So sánh nhất với trạng kể từ ngắn

Cấu trúc câu đối chiếu nhất với tính kể từ ngắn

Noun (subject) + verb + the + adv + est + noun (object)

Để gửi trạng kể từ cộc trở nên trạng kể từ đối chiếu rộng lớn nhất, tao vận dụng quy tăng -est vào ở phía đằng sau trạng kể từ.

Trạng từSo sánh hơnSo sánh rộng lớn nhất
fastfasterfastest
hardharderhardest
highhigherhighest
latelaterlatest
longlongerlongest
lowlowerlowest
widewiderwidest

Nếu trạng kể từ chính thức bằng -y, đổi y thành i rồi mới nhất thêm est.

Xem thêm: cách viết hồ sơ xin việc sơ yếu lý lịch

Ví dụ: early -> earliest (một cơ hội sớm nhất)

3.2. So sánh nhất với trạng kể từ dài

Noun (subject) + verb + the + most/least + adv

Để tạo ra trở nên trạng kể từ đối chiếu rộng lớn nhất, với những trạng kể từ kết thúc đẩy bởi vì -ly, tao dùng most/least nhằm thể hiện tại sự đối chiếu ở Lever cao nhất/thấp nhất.

Tính từTrạng từSo sánh hơnSo sánh rộng lớn nhất
carefulcarefullymore/less carefullymost/least carefully
efficientefficientlymore/less efficientlymost/least efficiently
happyhappilymore/less happilymost/least happily
horriblehorriblymore/less horriblymost/least horribly
recentrecentlymore/less recentlymost/least recently
sadsadlymore/less sadlymost/least sadly
strangestrangelymore/less strangelymost/least strangely

3.3 Một số tình huống quánh biệt

Trạng kể từ bất quy tắcSo sánh hơnSo sánh rộng lớn nhất
badlyworseworst
farfarther/furtherfarthest/furthest
littlelessleast
wellbetterbest

* Lưu ý: farthest và furthest thường được sử dụng thay cho thế lẫn nhau. Tuy nhiên sở hữu một chút ít sự khác lạ đằm thắm cách sử dụng nhì kể từ loại này

 • Trong giờ Anh – Mỹ, farthest được sử dụng nhiều hơn nữa Khi đối chiếu về khoảng cách vật lý; furthest để đối chiếu khoảng cách đem nghĩa hình tượng.
 • Trong giờ Anh – Anh, further được lựa lựa chọn sử dụng nhiều hơn nữa với cả hai tình huống.

4. Bài luyện

Exercise 1: Chuyển những tính kể từ bên dưới sang trọng dạng đối chiếu rộng lớn nhất.

1. Emily is ……………………. (intelligent) student in my class.

2. Russia is ……………………. (large) country in the world.

3. My mother is ……………………. (busy) person in my family.

4. Mr. Anderson is ……………………. (strict) teacher in our school.

5. Susan and David are ……………………. (hard-working) employees in this company.

Đáp án:

1. the most intelligent2. the largest3. the busiest4. the strictest5. the most hard-working

Exercise 2: Điền vô điểm trống

1. Who is the …….. (tall) person in your family?

2. My mum is the ……… (good) cook in the world.

3. December is the…….. (cold) month of the year in my country.

4. What’s the………. (dangerous) animal in the world?

5. Ethan is the ……… (happy) boy that I know.

Đáp án:

1. tallest2. best3. coldest4. most dangerous5. happiest

Exercise 3: Chọn đáp án đích thị nhất

1. That was the funniest/most funny thing to tướng vì thế.

2. Susie is the most pretty/prettiest of the four girls.

3. This is a really good school. It’s one of the best/most better schools in the North West.

4. School days are supposed to tướng be the most happy/happiest days of your life but I don’t agree.

5. I’m surprised I didn’t fall asleep. I think that he is one of the most boring/boringest people in the world.

Đáp án:

1. funniest2. pretties3. the busiest4. happiest5. most boring

Với kiến thức và kỹ năng tổ hợp phía trên, The IELTS Workshop kỳ vọng các bạn sẽ nắm rõ những cấu hình của đối chiếu rộng lớn nhất vô giờ Anh. Sau Khi vẫn tóm dĩ nhiên được cấu hình, hãy thực hiện nhiều bài xích luyện nhằm rất có thể dùng thạo cấu hình đối chiếu này nhé.

Nếu chúng ta đang được thấy học tập ngữ pháp “chán nản”, xem thêm ngay lập tức khóa học ONLINE Freshman – Nhẹ nhàng đoạt được kiến thức và kỹ năng ngữ pháp bên trên The IELTS Workshop.

Xem thêm: tải microsoft office miễn phí cho win 10

LÀM BÀI TEST TRÌNH ĐỘ MIỄN PHÍ