soạn bài từ hán việt lớp 7

Bai biên soạn lớp 7: Từ hán việt

 

Bạn đang xem: soạn bài từ hán việt lớp 7

Bài biên soạn lớp 7: Phò giá bán về kinh

II. Từ ghép Hán Việt

 • Các kể từ quật hà, xâm phạm (trong bài bác Nam quốc quật hà), giang san (trong bài bác tụng giá bán trả kinh sư) nằm trong kể từ ghép đẳng lập.
 • Các kể từ ái quốc, thủ môn, thắng lợi nằm trong kể từ ghép chủ yếu phụ. Trật tự động của những nhân tố kể từ ghép Hán Việt này như là trật tự động của những giờ đồng hồ vô kể từ ghép thuần việt tại đoạn nhân tố chủ yếu đứng trước, nhân tố phụ đứng sau.
 • Các kể từ thiên tư, thạch mã, tái mét phạm nằm trong kể từ ghép chủ yếu phụ. Trật của những nhân tố kể từ ghép Hán Việt này không giống trật tự động của những giờ đồng hồ vô kể từ ghép thuần việt tại đoạn nhân tố phụ đứng trước, nhân tố chủ yếu đứng sau.

Ghi nhớ: sgk  – trang 70

[Luyện tập] Câu 1: Phân biệt nghĩa của những nhân tố Hán Việt đồng âm trong những kể từ sau:

(1) hoa1: hoa quả trái cây, hương thơm hoa

(2) hoa2: hoa mĩ, hoa lệ

(3) phi1: phi công, phi đội

(4) phi2: phi pháp, phi nghĩa

(5) phi3: cung phi, vương vãi phi

(6) tham1: tham lam vọng, tham lam lam

(7) tham2: nhập cuộc, tham lam chiến

(8) gia1: gia công ty, gia súc

(9) gia2: phụ gia, gia tăng

Xem thêm: ăn mì tôm sống có béo không

Trả lời:

(1) hoa1: hoa quả trái cây, hương thơm hoa =>sự vật, ban ngành sinh đẻ hữu tính

(2) hoa2: hoa mĩ, nguy nga => phồn vinh, bóng bẩy

(3) phi1: phi công, phi team => bay

(4) phi2: phi pháp, phi nghĩa =>Trái lẽ nên pháp luật

(5) phi3: cung phi, vương vãi phi => phu nhân loại của vua

(6) tham1: tham lam vọng, tham lam lam =>ham muốn

(7) tham2: nhập cuộc, tham lam chiến =>dự vào

(8) gia1: gia công ty, gia súc =>nhà

(9) gia2: phụ gia, ngày càng tăng =>thêm vào

Xem thêm: trứng rụng rồi thử que có lên vạch không

[Luyện tập] Câu 2: Tìm những kể từ ghép Hán Việt với chứa chấp nhân tố Hán Việt quốc, quật, cư, bại?

Trả lời:

 • Quốc: đế quốc, quốc vượng, quốc kì…
 • Sơn: quật hà, giang quật, quật cước, hồng quật ….
 • Cư: trú ngụ, định cư, di trú, lăm le cư…..
 • Bại: thất bại, đại bại, tiêu vong, thảm bại…..
 • [ Luyện tập] Câu 3: Xếp những kể từ ghép hữu ích, ganh đua nhân…

  Xếp những kể từ ghép hữu ích, ganh đua nhân, đại thắng, phân phát thanh, bảo mật thông tin, tân binh, trọng đãi, chống hỏa vô group mến hợp:

  a.Từ với nhân tố chủ yếu đứng trước, nhân tố phụ đứng sau.

  b.Từ với nhân tố phụ đứng trước, nhân tố chủ yếu đứng sau.

  Trả lời:

  • Yếu tố chủ yếu đứng trước : hữu ích, phân phát thanh ,chống hoả ,bảo mật
  • Yếu tố chủ yếu đứng sau : ganh đua nhân ,đại thắng,tân binh, trọng đãi ,
  • [ Luyện tập] Câu 4: Tìm 5 kể từ ghép Hán Việt với yếu hèn tố…

   Tìm 5 kể từ ghép Hán Việt với nhân tố phụ đứng trước, nhân tố chủ yếu đứng sau; 5 kể từ ghép Hán Việt với nhân tố chủ yếu đứng trước, nhân tố phụ đứng sau.

   Trả lời:

   • 5 kể từ ghép với nhân tố phụ đứng trước, nhân tố chủ yếu đứng sau: ganh đua sĩ, mĩ nhân, sáng sủa, cỗ binh, đại thắng.
   • 5 kể từ ghép Hán Việt với nhân tố chủ yếu đứng trước, nhân tố phụ đứng sau: hữu thanh, thịnh vượng, thay mặt, ái quần, nhập tâm.
   • Bài biên soạn lớp 7: Sông núi nước Nam (Nam quốc quật hà)