short of là gì

Bạn đang xem: short of là gì

1. Short of là một trong những adverbial phrase, đem khi sử dụng như 1 idiom

Nếu short là adjective hoặc adjectival phrase thì nghĩa “less” hoặc “worse than” hoặc “not having enough.”

Be short and to tát the point: van phát biểu vắn tắt. Short vô câu này là một trong những adjective.

Trong câu: We did not buy anything because we were short of money (chúng tôi ko mua sắm gì vì như thế ko đầy đủ tiền) thì short of là một trong những adjectival phrase. Cũng thông thường phát biểu short of cash: Chúng tôi thiếu thốn chi phí.

Ví dụ:

The typhoon victims were forced from their homes and were desperately short of food and water.

Nạn nhân trận bão rộng lớn bị rơi rụng mái ấm cửa ngõ và hiện nay cực kỳ thiếu thốn đồ ăn và vật dụng uống

2. Nhưng short of rất có thể thực hiện adverbial phrase.

Ðó là chữ short of vô câu chúng ta chất vấn. Trước không còn, hãy coi những ví dụ sau nhằm hiểu nghĩa chữ short of.
 
Nghĩa 1: “short of doing something” hoặc “without actually doing something”(thiếu điều làm những gì.)

Ví dụ:

– Nothing short of her best effort was required to tát make the team.

Cô ấy nên gắng rất là thì mới có thể được tham gia group banh.

– Short of locking her in, he couldn’t stop her from leaving.

Thiếu điều nhốt cô tao, anh tao ko thực hiện cơ hội nào là để lưu lại cô tao lại.

– Short of yelling at him, I had no other way to tát catch his attention.

Thiếu điều (ngoại trừ) nên hét vô tai anh tao, tôi không thể cơ hội nào là thực hiện anh lưu ý.
 
Nghĩa 2: short of something a little nearer phàn nàn the place you were trying to tát reach (suýt soát cho tới nút hoặc điểm tuy nhiên tao ham muốn đạt cho tới.)

Ví dụ:

Xem thêm: bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1

– The plane touched down 200 yards short of the runway.

Máy cất cánh hạ cánh chỉ cơ hội lối cất cánh 200 yards.

– Nothing short of a miracle can save him now.

Trừ phi đem phép tắc kỳ lạ, không tồn tại cơ hội nào là cứu giúp anh tao được.

– Our total came to tát just short of $1.000.

Tống số chi phí chỉ thiếu thốn một ít là cho tới $1.000.  

– We stopped five miles short of London.

Chúng tôi ngừng ở điểm chỉ cơ hội 5 dặm là cho tới London.

– He was just short of 6 feet tall.

Anh tao cao ngay gần 6 cỗ anh.

– He died two weeks short of his birthday.

Ông cụ rơi rụng chỉ với 2 tuần nữa là cho tới sinh nhật 70 của cụ.

– The day’s drive still left us a hundred miles short of the ocean – Adam Makkai.

Chúng tôi tài xế một ngày tuy nhiên vẫn còn đấy cơ hội bờ đại dương một trăm dặm.

Nghĩa 3: Our escape was little short of miraculous (cuộc chạy trốn của Shop chúng tôi chẳng thông thường gì đem phép tắc mầu.)

(Nguồn VOA)

Xem thêm: còn bao nhiêu ngày nữa đến 30/4