punch list là gì

Nghĩa giờ việt của “Punch- list”

Danh mục những việc làm cần thiết trả tất

Bạn đang xem: punch list là gì

Từ điển Key English

Qua nội dung bài viết này công ty chúng tôi hòng các bạn sẽ nắm được khái niệm Punch- list là gì. Hàng ngày công ty chúng tôi đều update kể từ mới mẻ, thời điểm hiện tại đấy là cỗ tự điển đang được nhập quy trình trở nên tân tiến do đó nên con số kể từ giới hạn và thiếu thốn những tác dụng ví dụ như lưu kể từ vựng, phiên âm, v.v. Trong sau này công ty chúng tôi với kỳ vọng dẫn đến một cỗ tự điển với số kể từ rộng lớn và bổ sung tăng những tác dụng.

Xem thêm: kết nối tri thức với cuộc sống lớp 7

Đăng bởi: Key English

Xem thêm: bài tập 12 thì trong tiếng anh

Chuyên mục: Từ vựng Tiếng Anh