phát biểu nào sau đây là không đúng

Câu hỏi:

29/04/2020 213,536

A. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật không giống gọi là lực.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây là không đúng

B. Nếu chỉ mất nhì lực thuộc tính nhập và một vật tuy nhiên vật vẫn đứng yên tĩnh thì nhì lực này là nhì lực cân đối.

C. Hai lực cân đối là nhì lực mạnh như nhau, sở hữu nằm trong phương tuy nhiên ngược hướng.

D. Nếu chỉ mất nhì lực thuộc tính nhập và một vật thì nhì lực này là nhì lực cân đối.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

D – sai vì như thế nếu như chỉ mất 2 lực thuộc tính vào trong 1 vật tuy nhiên ko thỏa mãn nhu cầu một trong các 3 ĐK sau thì ko thể thưa bọn chúng là 2 lực cân nặng bằng:

- nhì lực có tính rộng lớn vị nhau

- nhì lực nằm trong phương

- nhì lực ngược chiều

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai lực nào là tại đây gọi là nhì lực cân nặng bằng?

A. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau thuộc tính lên nhì vật không giống nhau.

B. Hai lực nằm trong phương, ngược hướng, mạnh như nhau thuộc tính lên nhì vật không giống nhau.

C. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau thuộc tính lên và một vật.

D. Hai lực sở hữu phương bên trên và một đường thẳng liền mạch, ngược hướng, mạnh như nhau thuộc tính lên và một vật.

Câu 2:

Hoạt động nào là sau đây ko nên dùng cho tới lực?

A. Đọc một trang sách

B. Xách một xô nước

C. Nâng một tấm gỗ

D. Đẩy một cái xe

Câu 3:

Chọn kể từ phù hợp điền nhập điểm trống: Khi một lực sĩ chính thức ném một trái khoáy tạ, lực sĩ đang được thuộc tính nhập trái khoáy tạ một......

Xem thêm: my sister...for you since yesterday

A. lực nâng 

B. lực kéo

C. lực uốn

D. lực đẩy

Câu 4:

Gió thuộc tính nhập buồm một lực có

A. phương tuy nhiên song với mạn thuyền, nằm trong chiều với chiều hoạt động của thuyền.

B. phương tuy nhiên song với mạn thuyền, ngược hướng với chiều hoạt động của thuyền.

C. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên trên xuống.

D. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên dưới lên.

Câu 5:

Cặp lực nào là ko cân đối trong số cặp lực sau?

A. Lực của mặt mũi nước và lực bú mớm của Trái Đất thuộc tính nhập thuyền nhằm thuyền đứng yên tĩnh bên trên mặt mũi nước.

B. Lực của nhì em nhỏ bé kéo nhì đầu sợi thừng khi sợi thừng đứng yên tĩnh.

C. Lực tuy nhiên lốc xoáy thuộc tính nhập vật và lực tuy nhiên vật thuộc tính nhập lốc xoáy.

D. Lực nâng của sàn và lực bú mớm của Trái Đất thuộc tính nhập bàn

Câu 6:

Sợi thừng kéo teo của nhì các bạn không thay đổi địa điểm vì

A. lực kéo của doanh nghiệp 1 thuộc tính nhập thừng cân đối với lực của thừng thuộc tính nhập tay các bạn 1.

B. lực kéo của doanh nghiệp 2 thuộc tính nhập sợi thừng cân đối với lực kéo của doanh nghiệp 1 thuộc tính nhập sợi thừng.

C. lực kéo của doanh nghiệp 2 thuộc tính nhập sợi thừng cân đối với lực thừng thuộc tính nhập tay các bạn 1.

Xem thêm: lùn 1m50 cách phối đồ cho người lùn mập

D. lực kéo của doanh nghiệp 1 thuộc tính nhập thừng cân đối với lực của thừng thuộc tính nhập tay các bạn 2.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK