pass up là gì

Có những phrasal verb với “Pass” nào là thông thường gặp? Ý nghĩa, cách sử dụng của bọn chúng như nào? Hãy nằm trong The IELTS Workshop tiếp thu tức thì những phrasal verb với “Pass” phổ biến và thực hiện một số trong những bài xích luyện nhằm thuần thục nhé.

1. Pass away

Bạn đang xem: pass up là gì

Một trong mỗi phrasal verb của “pass” thông thường gặp gỡ là pass away.

Cấu trúc: someone pass away

Ý nghĩa:

 • To die: chết/qua đời

Ví dụ: His father passed away last year. (Bố anh ấy mệnh chung nhập năm ngoái)

2. Pass around

pass around sth phân vạc đồ vật gi cơ mang lại ai ở xung quanh

Psss around sth phân vạc đồ vật gi cơ mang lại ai ở xung quanh

Cấu trúc: pass sth around; pass around sth

Ý nghĩa: To give something lớn everyone present (phân vạc đồ vật gi cơ mang lại ai ở xung quanh)

Ví dụ:

 • Can you pass these pictures around for everyone lớn look at, please? (Bạn rất có thể vạc những tấm hình này mang lại người xem coi được không?)
 • The managing editor passed around the copies lớn get feedback. (Người vận hành phân vạc những phiên bản cứng mọi chỗ nhằm lấy câu nói. phán xét.)

3. Pass by

Cấu trúc: someone/something pass by; pass by someone/something; pass someone/something by

Ý nghĩa:

 • Travel past without stopping (đi ngang qua)
 • Of a period of time: lớn come lớn an over, lớn elapse (trôi qua)
 • To ignore, lớn disregard (bỏ qua)

Ví dụ:

 • The procession passed right by my front door. (Cuộc diễu binh ngang qua loa tức thì cửa ngõ căn nhà tôi.)
 • She feels that life is passing her by. (Cô ấy cảm nhận thấy như cuộc sống đang được trôi qua loa. – tức là cô ấy ko tận thưởng hoặc thâu tóm cơ hội)
 • Did you tell bu about that? Sorry, it completely passed bu by. (Anh tiếp tục kể chuyện cơ mang lại tôi nghe chưa? Tôi van nài lỗi, tôi trọn vẹn bỏ dở luôn luôn.)

4. Pass down

Cấu trúc: pass something down

Ý nghĩa:

 • To teach or give something lớn someone who will be alive after you have died: Chỉ dẫn, nhằm lại mang lại ai đồ vật gi sau thời điểm chết
 • To give something lớn someone who is younger, less important, or at a lower level than thở you: Để lại đồ vật gi mang lại ai trẻ em rộng lớn, không nhiều cần thiết rộng lớn, hoặc ở level thấp hơn
 • If property, diseases, or biological conditions pass down, they go from parents lớn children: Di truyền gia tài / căn bệnh kể từ cha mẹ lịch sự con cháu.

Ví dụ:

 • His is a family trade, passed down from generation lớn generation. (Của anh ấy là 1 trong những gia tài, được giữ lại qua loa những mới.)
 • The word being passed down from the leadership is that the polls are showing good results. (Những câu nói. được giữ lại kể từ những căn nhà chỉ huy là cuộc bầu cử đang sẵn có sản phẩm chất lượng.)
 • Should I pass down wealth now or wait until I die? (Tôi sở hữu nên nhằm lại gia tài lúc này ko hoặc đợi cho tới sau thời điểm tôi chết?)

5. Pass for

Cấu trúc: pass for somebody / something

Ý nghĩa: To be accepted as something: Được gật đầu đồng ý như hình mẫu gì

Ví dụ: I really want lớn go and see the film, but I don’t think I’d pass for 18. (Tôi cực kỳ mong muốn chuồn coi phim, tuy nhiên tôi ko nghĩ về tôi đầy đủ ĐK 18 tuổi tác.)

6. Pass off

Cấu trúc: something pass off; pass something off as something

Ý nghĩa:

 • To happen: Diễn ra
 • To pretend that something is a particular thing when it is not: Giả vờ vĩnh như đồ vật gi là một chiếc gì không giống, trong những lúc thực tiễn ko phải

Ví dụ:

 • The pop festival passed off peacefully, despite the fears of local residents. (Buổi nhạc hội tiếp tục ra mắt yên lặng bình, khoác mang lại những người dân dân phiên bản địa kinh khủng quánh khi thuở đầu.)
 • The dealer was trying lớn pass off fakes as valuable antiques. (Tên lái thương nỗ lực hàng nhái đồ dùng fake là những cổ vật có mức giá trị.)

7. Pass on

Cấu trúc: someone pass on; pass sth on (to sb); pass on sth (to sb)

Ý nghĩa:

 • To die: mệnh chung = pass away
 • To give something lớn somebody else, especially after receiving it or using it yourself: Đưa đồ vật gi mang lại ai, nhất là sau thời điểm cảm nhận được từ là một ai không giống, hoặc là sau thời điểm tiếp tục sử dụng xong
 • To tell someone something that another person has told you: Gửi tin nhắn mang lại ai
 • To give a disease lớn another person: Truyền bệnh
 • If you pass on a biological condition, you have it and your children also have it: di truyền
 • To decline an opportunity or an offer: Từ chối một thời cơ hoặc một câu nói. mời

Ví dụ:

 • It’s important lớn remember friends and family who have passed on. (Quan trọng là tất cả chúng ta cần thiết tưởng niệm những người dân chúng ta và member mái ấm gia đình tiếp tục mệnh chung.)
 • Pass the book on lớn me when you’ve finished with it. (Đưa lại sách mang lại tôi sau khi chúng ta hiểu kết thúc nhé.)
 • If he provided us with any information, no one passed it on lớn bu. (Nếu anh ấy sở hữu nhằm lại thêm thắt vấn đề gì, thì cũng không có ai fake câu nói. mang lại tôi cả.)
 • It’s possible lớn pass on the virus lớn others through physical liên hệ. (Ta rất có thể truyền virus cho tất cả những người không giống qua loa xúc tiếp thân thích thể.)
 • There are some diseases that a woman might pass on lớn her child. (Có những căn bệnh tuy nhiên người phụ nữ giới rất có thể DT mang lại con cái.)
 • He passed on the chance lớn be head coach and took a job in California. (Anh ấy bỏ dở thời cơ trở nên giảng dạy viên trưởng nhằm nhận việc ở California.)

8. Pass out

Cấu trúc: someone pass out; pass something out; pass out something

Ý nghĩa:

 • To pass out is lớn lose consciousness: thất lạc ý thức, bất tỉnh
 • To leave a military college after successfully finishing the course: Tốt nghiệp ngôi trường sĩ quan
 • To give something lớn each person in a group of people: Đưa đồ vật gi mang lại từng người nhập một group người

Ví dụ:

Xem thêm: tải microsoft office miễn phí cho win 10

 • I was hit on the head and passed out. (Tôi bị đập nhập đầu và bất tỉnh)
 • The new officers passed out from Britannia Royal Naval College on Thursday 1 August. (Những sĩ quan lại mới nhất tiếp tục chất lượng nghiệp ngôi trường Britannia Royal Naval College nhập loại năm, ngày 1/8.)
 • The teacher passed out the test booklets. (Giáo viên phân vạc những quyển đề.)

9. Pass over

Cấu trúc: pass someone/something over

Ý nghĩa: To ignore or not give attention lớn someone or something: Bỏ qua loa, ko giành riêng cho ai hoặc đồ vật gi sự quan hoài chú ý

Ví dụ:

The woman alleges that her employers passed her over for promotion because she was pregnant. (Người phụ nữ giới cáo buộc rằng căn nhà chiếm hữu làm việc của cô ấy ấy tiếp tục bỏ dở thời cơ thăng chức mang lại cô vì như thế cô đang sẵn có bầu.)

10. Pass through

Cấu trúc: Someone pass through somewhere

Ý nghĩa: To pass through is lớn visit a place briefly: Ghé thăm hỏi vị trí nào là đó

Ví dụ: We were passing through, so sánh we thought we’d come and say hello. (Chúng tôi đang dần ghé thăm, nên Cửa Hàng chúng tôi nghĩ về rất có thể cho tới thăm hỏi và xin chào chất vấn.)

11. Pass up

Cấu trúc: pass someone/something up; pass up something

Ý nghĩa: To pass up is lớn decline an opportunity: Từ chối cơ hội

Ví dụ: I can’t believe she passed up the chance lớn go lớn South America. (Tôi ko thể tin yêu được cô ấy kể từ chối thời cơ chuồn Nam Mỹ.)

12. Bài luyện với phrasal verb của “pass”

Hãy điền những giới kể từ thích hợp nhập khu vực trống trải nhằm hoàn thiện những phrasal verb của “pass”:

1. Could you pass this brochure ……………………………… ?

A. aboutB. aroundC. out

2. My grandmother passed ……………………………… last year.

A. outB. awayC. off

3. Who was the boy who just passed ………………………………. the window?

A. upB. byC. down

4. He tried lớn pass it …………….. as an original painting but the curator could easily tell it was kém chất lượng.

A. outB. offC. down

5. I have got a good job offer and I just don’t want lớn pass it …………………………………

A. outB. onC. out

6. She passed …………………………………. at the ripe old age of ninety.

A. offB. onC. out

7. All that belongs lớn him will pass ………………………………… his son when he dies.

A. forB. onC. to

8. I’m sorry but I think I will have lớn pass …………………………….. our invitation.

Please select 2 correct answers

A. upB. onC. out

9. He was furious with the management because they passed him ……………………………….. in favor of a younger person.

A. offB. overC. on

10. I passed ………………………………. Mangalore on my way lớn Calicut.

A. aboutB. overC. through

Đáp án

1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. C8. A / B9. B10. C

Tạm kết

Trên phía trên The IELTS Workshop tiếp tục hỗ trợ những kỹ năng và kiến thức về phrasal verb với “pass”. Các chúng ta cũng rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt các Phrasal verb theo gót căn nhà đề để việc học tập giờ Anh bản thân được nâng cao sớm nhất có thể.

Để nắm vững rộng lớn về những điểm ngữ pháp và kể từ vựng phần mềm nhập giờ Anh, hãy tìm hiểu thêm tức thì những khóa học Freshman tại The IELTS Workshop nhé.

Xem thêm: các tập phim có sự tham gia của jung so min

khóa học tập freshman the ielts workshop