oxi hóa etilen bằng dung dịch kmno4 thu được sản phẩm là

Câu hỏi:

17/09/2019 66,560

Bạn đang xem: oxi hóa etilen bằng dung dịch kmno4 thu được sản phẩm là

A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.

Đáp án chủ yếu xác

D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Đáp án A

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2MnO2↓ + 2KOH

→ Sản phẩm thỏa mãn nhu cầu là MnO2, C2H4(OH)2, KOH

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dẫn 3,36 lít (đktc) lếu láo thích hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng sau đó vào trong bình nước brom dư, thấy lượng bình gia tăng 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của nhì anken là

A. 25% và 75%.

B. 33,33% và 66,67%.

C. 40% và 60%.

D. 35% và 65%.

Câu 2:

Anken X với đặc điểm: Trong phân tử với 8 links σ. CTPT của X là

A. C2H4.

B. C4H8.

C. C3H6.

D. C5H10.

Câu 3:

2,8 gam anken X làm mất đi color vừa phải đầy đủ hỗn hợp chứa chấp 8 gam Br2. Hiđrat hóa X chỉ chiếm được một ancol có một không hai. X mang tên là

A. etilen.

Xem thêm: cách viết hồ sơ xin việc sơ yếu lý lịch

B. but-2-en.

C. hex-2-en.

D. 2,3-đimetylbut-2-en.

Câu 4:

Dẫn kể từ từ 8,4 gam lếu láo thích hợp X bao gồm but-1-en và but-2-en lội lờ đờ qua chuyện bình đựng hỗn hợp Br2, khi kết đốc phản xạ thấy với m gam brom phản xạ. Giá trị của m là

A. 12 gam.

B. 24 gam.

C. 36 gam.

D. 48 gam.

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn V lít (đktc) lếu láo thích hợp X bao gồm CH4, C2H4 chiếm được 0,15 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là

A. 2,24.

B. 3,36

C. 4,48.

D. 1,68.

Câu 6:

Điều chế etilen nhập chống thử nghiệm kể từ C2H5OH, (H2SO4 đặc, 170oC) thông thường lộn những oxit như SO2, CO2. Chất dùng làm làm sạch sẽ etilen là

A. dd brom dư.

B. dd NaOH dư.

C. dd Na2CO3 dư.

D. dd KMnO4 loãng dư.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK