overpopulated là gì

Dưới đó là một vài ba ý tưởng phát minh và kể từ vựng IELTS chủ thể Overpopulation nhưng mà Huyền hiểu những bài xích báo rồi chú thích lại nhập quy trình tự động học tập tận nhà. Mong rằng nội dung bài viết hữu ích với các bạn nhé.

Từ vựng IELTS chủ thể Overpopulation

 • rapidly growing human populations: dân sinh phát triển nhanh chóng chóng
 • a population bomb = a population explosion: sự bùng phát dân số
 • to increase at an alarming rate: tăng ở một cường độ xứng đáng báo động
 • an increase in global birth rates: 1 sự tăng nhập tỷ trọng sinh toàn cầu
 • to exceed the carrying capacity of the earth: vượt lên trên vượt mức độ chứa chấp của trái khoáy đất
 • to put an kết thúc to lớn human survival: bịa vết chấm không còn cho việc tồn bên trên của con cái người
 • increased demands for water/ food/ fossil fuels/ natural resources/…: nhu yếu tăng so với nước/ thực phẩm/ nhiên liệu hóa thạch/ những mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên
 • to lead to lớn the depletion of natural resources: dẫn cho tới sự cạn kiệt các mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên
 • to put heavy pressure on water/food supplies: bịa áp lực nặng nề u ám lên mối cung cấp cung ứng nước/ thực phẩm
 • to pose a serious threat to lớn the well-being of planet Earth: tạo nên nguyệt lão rình rập đe dọa nguy hiểm mang lại sức mạnh của trái khoáy đất
 • advances in science, technology, medicine, food production/ better medical services/ technological breakthroughs → an increase in life expectancy/ a decline in mortality rates: những tiến thủ cỗ nhập khoa học tập, technology, nó tế, tạo ra thực phẩm/ công ty nó tế đảm bảo chất lượng hơn/ những đột đập phá nhập nghành nghề dịch vụ công nghệ → sự tăng nhập tuổi hạc thọ/ rời tỷ trọng tỷ vong
 • to lead to lớn environmental degradation/ air, water pollution/ soil contamination/ global warming/ deforestation/ desertification/ widespread famine/ conflicts and wars/ higher unemployment rates/ higher levels of crime/ other serious social problems: dẫn cho tới sự suy thoái và khủng hoảng môi trường/ ô nhiễm và độc hại không gian, nước/ ô nhiễm và độc hại đất/ giá buốt lên toàn cầu/ tàn đập phá rừng/ phí phạm mạc hóa/ nghèo đói bên trên diện rộng/ xích míc và chiến tranh/ tỷ trọng thất nghiệp cao hơn/ cường độ tội phạm cao hơn/ những yếu tố xã hội khác
 • population control methods: những cách thức trấn áp dân số
 • family planning/ limit family sizes: plan hóa gia đình/ số lượng giới hạn size gia đình
 • to raise public awareness of … : nâng lên ý thức xã hội về …
 • to provide sex education in schools: cung ứng dạy dỗ nam nữ trong số ngôi trường học

Bạn đang xem: overpopulated là gì

Causes of Overpopulation

improved medical care/ advances in the medical field/ medical advances: nâng cao bảo vệ nó tế / tiến thủ cỗ nhập nghành nghề dịch vụ nó tế/ tiến thủ cỗ nó tế

 • treat critical health ailments: chữa trị những bệnh dịch nguy khốn hiểm
 • control epidemics: trấn áp dịch bệnh
 • vaccines, antibiotics (penicillin), organ transplants, antiviral drugs, stem cell therapy,…: vắc-xin, kháng sinh (penicillin), ghép ghép nội tạng, dung dịch kháng vi-rút, liệu pháp tế bào gốc,…

progress in food production and food security: tiến thủ cỗ nhập tạo ra đồ ăn và an toàn lương bổng thực

 • increases in agricultural productivity: tăng năng suất nông nghiệp
 • genetically modified foods → more resistant to lớn diseases, pests,…: đồ ăn thay đổi ren → đem năng lực kháng bệnh dịch, sâu sắc bệnh dịch đảm bảo chất lượng hơn
 • improve crop yields: nâng lên năng suất cây trồng

migration: di cư

 • move to lớn developed countries (in tìm kiếm of better jobs): gửi cho tới những nước trở nên tân tiến (tìm mò mẫm việc thực hiện đảm bảo chất lượng hơn)

lack of family planning: thiếu thốn plan hóa gia đình

 • people → illiterate/ live below the poverty line/ have little or no knowledge about family planning: người → quáng gà chữ / sinh sống bên dưới nút túng thiếu cực / đem không nhiều hoặc không tồn tại kỹ năng và kiến thức về plan hóa gia đình
 • get married at an early age: kết duyên lúc còn nhỏ tuổi
 • lack of access to lớn education: ko được tiếp cận với giáo dục
 • difficulty in accessing contraception: khó khăn tiếp cận với phương án rời thai

Effects of Overpopulation

depletion of natural resources/ environmental damage: hết sạch khoáng sản vạn vật thiên nhiên / thiệt kinh hồn cho tới môi trường

 • agriculture → the application of chemical fertilizers + the widespread use of pesticides → have a severe impacts on the environment: nông nghiệp → vận dụng phân bón chất hóa học + dùng rộng thoải mái dung dịch trừ sâu sắc → đem hiệu quả nguy hiểm cho tới môi trường

pollution: dù nhiễm

Xem thêm: tải microsoft office miễn phí cho win 10

 • more industrial sites → the burning of fossil fuels → an increase in heat-trapping gases/ acid rain/ air pollution/ global warming,…: nhiều vị trí công nghiệp rộng lớn → việc thắp nhiên liệu hóa thạch → sự ngày càng tăng khí khí thải / mưa axit / ô nhiễm và độc hại không gian / giá buốt lên toàn thị trường quốc tế, …

sewage: nước thải

 • untreated sewage → released into rivers → provide food for bacteria: nước thải không được xử lý → thải rời khỏi sông → cung ứng đồ ăn mang lại vi khuẩn

deforestation: tàn đập phá rừng

 • the removal of vast areas of natural forest → for the benefits of humans: vô hiệu hóa những chống to lớn rừng ngẫu nhiên → vì như thế quyền lợi của con cái người
 • habitat destruction + a reduction in soil fertility + poor soil structure → a decrease in biodiversity: hủy diệt môi trường xung quanh sinh sống + rời chừng phì nhiêu của khu đất + cấu tạo khu đất thông thường → rời đa dạng mẫu mã sinh học

conflicts and wars: xung đột và chiến tranh

 • conflict over water/ water scarcity/ face an acute shortage of water → lead to lớn wars: xung đột về nước / khan khan hiếm nước / đương đầu với biểu hiện háo nước cung cấp tính → dẫn theo chiến tranh

increased emergence of new epidemics and pandemics: ngày càng tăng sự xuất hiện nay của dịch bệnh dịch và đại dịch mới

Xem thêm: mẫu chữ ký theo họ và tên

 • overcrowded living conditions + pollution + malnutrition + inadequate healthcare → infectious diseases: ĐK sinh sống vượt lên trên sầm uất + ô nhiễm và độc hại + suy đủ chất + bảo vệ sức mạnh ko tương đối đầy đủ → những bệnh dịch truyền nhiễm

higher crime rates: tỷ trọng tội phạm cao hơn

 • a limited number of vacancies → unemployment → turn to lớn a life of crime as a means of making ends meet: một vài lượng giới hạn những địa điểm tuyển chọn dụng → thất nghiệp → gửi sang 1 cuộc sống tội phạm như 1 phương tiện đi lại nhằm mò mẫm sống

animal extinction: sự tuyệt diệt những loại động vật

 • habitat destruction (chop down forests → tourist facilities/ farmland,…) → the extinction of many species: hủy diệt môi trường xung quanh sinh sống (chặt đập phá rừng → những hạ tầng phượt / khu đất nông nghiệp, …) → sự tuyệt diệt của khá nhiều loài

Xem thêm

 • Khóa học tập IELTS Vocabulary Online
 • Khóa học tập IELTS Writing Online
4.6/5 - (19 bình chọn)