ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp vô dù trống:

Tổng nhì số

\(318\)

\(1945\)

\(3271\)

Hiệu nhì số

\(42\)

\(87\)

\(493\)

Số lớn

Số bé

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: 

Số rộng lớn \(=\) (Tổng \(+\) Hiệu) \(:\; 2\);                   Số nhỏ nhắn \(=\) (Tổng \(-\) Hiệu) \(: \;2\)

Lời giải chi tiết:

+) Cột loại hai:

Số rộng lớn là:            \(( 318+42):2 =180 \)

Số nhỏ nhắn là:             \(318 - 180= 138\)

+) Cột loại ba:

Số rộng lớn là:            \((1945 +87) : 2 =1016 \)

Số nhỏ nhắn là:             \(1945 - 1016=929 \)

+) Cột loại tư:

Số rộng lớn là:           \(( 3271+493):2 =1882 \)

Số nhỏ nhắn là:             \(3271- 1882= 1389\)

Ta sở hữu bảng thành quả như sau:

Tổng nhì số

\(318\)

\(1945\)

\(3271\)

Hiệu nhì số

\(42\)

\(87\)

\(493\)

Số lớn

\(180\)

\(1016\)

\(1882\)

Số bé

\(138\)

\(929\)

\(1389\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Hai group trồng rừng được \(1375\) cây. Đội loại nhất trồng nhiều hơn nữa group loại hai \(285\) cây. Hỏi từng group trồng được từng nào cây ?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Số rộng lớn \(=\) (Tổng \(+\) Hiệu) \(:\; 2\);                    Số nhỏ nhắn \(=\) (Tổng \(-\) Hiệu) \(: \;2\)

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ đồ:

Đội loại nhất trồng được số lượng km là:

           \((1375 + 285) : 2 = 830\) (cây)

Xem thêm: giấy ủy quyền nhân bằng tốt nghiệp

Đội loại nhì trồng được số lượng km là:

           \(1375 - 830 = 545\) (cây)

                             Đáp số: Đội 1: \(830\) cây;

                                          Đội 2: \(545\) cây.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chu vi \(530m\), chiều rộng lớn tầm thường chiều dài \(47m\). Tính diện tích S của thửa ruộng.

Phương pháp giải:

- Tính nửa chu vi \(=\) Chu vi \(:\;2\). Khi cơ tớ sở hữu tổng (chính là nửa chu vi) và hiệu của chiều nhiều năm và chiều rộng lớn.

- Tìm chiều nhiều năm và chiều rộng lớn theo gót vấn đề lần nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó:

     Số rộng lớn \(=\) (Tổng \(+\) Hiệu) \(:\; 2\);                       Số nhỏ nhắn \(=\) (Tổng \(-\) Hiệu) \(: \;2\)

- Tính diện tích S = chiều dài × chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Nửa chu vi của thửa ruộng là:

           \(530 : 2 = 265\;(m)\)

Ta sở hữu sơ đồ:

Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

          \((265 - 47) : 2 = 109\;(m)\)

Chiều nhiều năm thửa ruộng là:

          \(265 - 109 = 156\;(m)\)

Diện tích thửa ruộng là:

          \(156 × 109 = 17004\;(m^2)\)

                                   Đáp số: \(17004m^2\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Trung bình nằm trong của nhì số bằng \(135\). thạo 1 trong các nhì số là \(246\). Tìm số cơ.

Phương pháp giải:

- Tổng nhì số = tầm nằm trong \(\times \; 2\).

- Số sót lại = tổng - số hạng đang được biết.

Lời giải chi tiết:

Tổng của nhì số cần thiết lần là:

             \(135 × 2 = 270\)

Số nên lần là:

              \(270 - 246 = 24\)

                                   Đáp số: \(24\).

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Tìm nhì số biết tổng của bọn chúng thông qua số lớn số 1 sở hữu tía chữ số và hiệu của nhì số cơ thông qua số lớn số 1 sở hữu nhì chữ số.

Phương pháp giải:

- Tìm số lớn số 1 sở hữu tía chữ số và số lớn số 1 sở hữu nhì chữ số. Khi cơ tớ sở hữu tổng và hiệu của nhì số cơ.

- Tìm nhì số cơ theo gót công thức:

   Số rộng lớn \(=\) (Tổng \(+\) Hiệu) \(:\; 2\);                    Số nhỏ nhắn \(=\) (Tổng \(-\) Hiệu) \(: \;2\)

Lời giải chi tiết:

Số lớn số 1 sở hữu tía chữ số là \(999\). Vậy tổng nhì số là \(999\).

Số lớn số 1 sở hữu nhì chữ số là \(99\). Vậy hiệu nhì số là \(99\).

Ta sở hữu sơ đồ:

Số nhỏ nhắn là:           \((999 - 99 ) : 2 = 450\)

Số rộng lớn là:           \(450 + 99 = 549\)

Xem thêm: chạm khẽ tim anh một chút thôi hợp âm

                                  Đáp số: Số lớn: \(549\);

                                               Số bé: \(450\).

Loigiaihay.com