ôn tập chương 1 hình học 9

Bài tập luyện tổ hợp chương I hình học tập 9

Tài liệu Toán 9

Dạng 1: Giải tam giác vuông

Bạn đang xem: ôn tập chương 1 hình học 9

Bài 1:  Giải tam giác vuông ABC vuông bên trên A, biết AB = 30cm, và  C = 300.

Bài 2:  Giải tam giác  ABC vuông bên trên A, biết BC = 5cm,  C = 300

Bài 3:  Giải tam giác DEF vuông bên trên D biết: DE = 9cm;  góc F = 470.

Bài 4:  Cho tam giác ABC vuông bên trên A. Giải tam giác vuông biết BC = 32cm; AC = 27cm

(Độ lâu năm thực hiện tròn trĩnh cho tới chữ số thập phân loại phụ thân, góc thực hiện tròn trĩnh cho tới độ)

Dạng 2: Dựng góc nhọn lúc biết một tỉ con số giác

Bài 5:  Dựng góc a biết . Rồi tính kích thước của góc a.

Bài 6:   Dựng góc  biết

Dạng 3:  So  sánh

Bài 7:  Sắp xếp những tỉ con số giác sau bám theo trật tự tăng dần dần (không dùng máy tính):

Xem thêm: điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 2023

tan25º, cot73º, tan70º, cot22º, cot50º.

Bài 8:   Không người sử dụng  máy tính đuc rút, hãy bố trí những tỉ con số giác sau kể từ nhỏ cho tới lớn:

cos48º   ;    sin25º ;   cos62º   ;   sin75º ;  sin48º

Bài 9: Hãy bố trí những tỉ số l­ượng giác sau bám theo loại tự  hạn chế dần  (không dùng  máy tính):

cot 10º;  tan38º ; cot36º ;  cot 20º

Đang vận chuyển...

 

>> Tải về tệp tin word  TẠI ĐÂY.

 

Xem tăng : 50 vấn đề hình học tập lớp 9 (Phần 1) bên trên trên đây.

Xem thêm: kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm