ở sâu bọ hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng

Câu hỏi:

30/07/2019 54,856

A . Vận trả hóa học dinh cơ dưỡng

Bạn đang xem: ở sâu bọ hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng

B. Vận trả những thành phầm bài xích tiết

C. Tham gia quy trình vận trả khí nhập hô hấp

D. Vận trả dưỡng chất và những thành phầm bài xích tiết

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trật tự động trúng về lối đi của huyết nhập hệ tuần trả hở là?

A. Tìm → Động mạch→ vùng cơ thể→ trao thay đổi hóa học với tế bào→ lếu láo hợp ý huyết - dịch mô→ tĩnh mạch→ tim

B. Tìm→ động mạch→ trao thay đổi hóa học với tế bào→ lếu láo hợp ý máu→ dịch mô→ vùng cơ thể→ tĩnh mạch→ tim

C. Tim→ động mạch→ lếu láo hợp ý huyết - dịch mô→ vùng khung hình → trao thay đổi hóa học với tế bào→ tĩnh mạch→ tim

D. Tim à động mạch máu à vùng khung hình à lếu láo hợp ý máu-dịch tế bào à trao thay đổi hóa học với tế bào à tĩnh mạch máu à tim.

Câu 2:

Trật tự động trúng về lối đi của huyết nhập hệ tuần trả kín là?

A. Tim → Động mạch→ tĩnh mạch→ mao mạch→ tim

B. Tim → động mạch→ mao mạch→ tĩnh mạch→ tim

C. Tim → mao mạch→ động mạch→ tĩnh mạch→ tim

D. Tim → động mạch→ mao mạch→ động mạch→ tim

Câu 3:

Trong hệ tuần trả kín, huyết chảy nhập động mạch máu bên dưới áp lực?

A. Cao, vận tốc huyết chảy chậm

B. Thấp, vận tốc huyết chảy chậm

Xem thêm: omega 3 và omega 3 6 9 loại nào tốt hơn

C. Thấp, vận tốc huyết chảy nhanh

D. Cao hoặc khoảng, vận tốc huyết chảy nhanh

Câu 4:

Trong những loại sau đây:

(1)tôm        (2) cá        (3) ốc sên

(4) ếch        (5) trai        (6) bạch tuộc        (7) giun đốt

Hệ tuần trả hở sở hữu ở những động vật hoang dã nào?

A. (1), (3) và (5)     

B. (1), (2) và (3)

C. (2), (5) và (6)      

D. (3), (5) và (6)

Câu 5:

Trong hệ tuần trả cởi, huyết chảy nhập động mạch máu bên dưới áp lực?

A. Cao, Tốc chừng huyết chảy nhanh

B. Thấp, vận tốc huyết chảy chậm

C. Thấp, vận tốc huyết chảy nhanh

D. Cao, vận tốc huyết chạy chậm

Câu 6:

Máu trao thay đổi hóa học với tế bào qua quýt đâu?

A. Thành tĩnh mạch máu và mao mạch

B. Thành mao mạch

C. Thành động mạch và mao mạch

D. Thành động mạch và tĩnh mạch

Xem thêm: cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK