ở điều kiện thường chất nào sau đây ở trạng thái khí

Trong ĐK thông thường hóa học nào là tại đây ở tình trạng khí

Bạn đang xem: ở điều kiện thường chất nào sau đây ở trạng thái khí

Chất nào là vô ĐK thông thường ở tình trạng khí

  • Ở ĐK thông thường hóa học nào là tại đây ở tình trạng khí
  • Câu chất vấn áp dụng liên quan

Ở ĐK thông thường hóa học nào là tại đây ở tình trạng khí được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc liên cho tới hóa học nào là tại đây ở tình trạng khí. Cũng như thể hiện những nội dung thắc mắc, lý thuyết bài bác tập luyện tương quan. Mời chúng ta xem thêm cụ thể nội dung sau đây.

Ở ĐK thông thường hóa học nào là tại đây ở tình trạng khí

A. Metylamin.

B. Triolein.

C. Anilin.

D. Alanin.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Các amin giản dị và đơn giản như: metylamin, đimetylamin, trimetylamin, etylamin tồn bên trên ở tình trạng khí ở ĐK thông thường.

Đáp án A

Câu chất vấn áp dụng liên quan

Câu 1. Ở ĐK thông thường hóa học nào là tại đây tồn bên trên tình trạng rắn?

A. Trimetylamin.

B. Triolein.

C. Anilin.

D. Alanin.

Xem đáp án

Đáp án D

Trimetylamin tồn bên trên tình trạng khí ở ĐK thông thường.

Triolein và anilin tồn bên trên tình trạng lỏng ở ĐK thông thường.

Alanin là amino axit tồn bên trên tình trạng rắn ở ĐK thông thường.

Câu 2. Chất nào là tại đây sở hữu tình trạng lỏng ở ĐK thường

A. (C17H33COO)3C3H5

B. (C15H31COO)3C3H5

C. C6H5OH (phenol).

D. (C17H35COO)3C3H5

Xem thêm: tải hình ảnh mùng 1 đầu tháng may mắn

Xem đáp án

Đáp án A

(C17H33COO)3C3H5: là este tạo nên vì chưng C3H5(OH)3 và axit phệ ko no sở hữu chứa chấp 1 nối song C=C là C17H33COOH

=> ở tình trạng lỏng ở đk thông thường.

Câu 3. Trong ĐK thông thường, hóa học nào là tại đây ở tình trạng khí?

A. Anilin.

B. Glyxin.

C. Etanol

D. Metylamin

Câu 4. Chất nào là sau đấy là hóa học lỏng ở ĐK thường?

A. saccarozơ

B. tristearin

C. triolein.

D. tripamitin

Câu 5. Phát biểu nào là tại đây ko đúng?

A. Amin được cấu trở thành bằng phương pháp thay cho thế H của NH3 vì chưng một hoặc nhiều gốc hiđrocacbon.

B. Bậc của amin là bậc của nguyên vẹn tử cacbon links với group amin.

C. Tùy nằm trong cấu hình của gốc hiđrocacbon, hoàn toàn có thể phân biệt trở thành amin no, ko no và thơm nức.

D. Amin sở hữu kể từ 2 nguyên vẹn tử cacbon vô phân tử, chính thức xuất hiện nay hiện tượng kỳ lạ đồng phân.

Câu 6: Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại nào là tại đây ở tình trạng lỏng?

A. Hg.

B. Cu.

C. Ag.

D. Zn.

----------------------------------------

VnDoc.com vừa phải ra mắt cho tới chúng ta Tại ĐK thông thường hóa học nào là tại đây ở tình trạng khí, ao ước rằng qua chuyện trên đây những chúng ta cũng có thể học hành chất lượng rộng lớn môn Hóa học tập nhé. Mời chúng ta nằm trong xem thêm tăng kỹ năng và kiến thức bên trên mục Thi trung học phổ thông Quốc gia 2023

Xem thêm: trứng rụng rồi thử que có lên vạch không