ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Chất nào là tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom

Bạn đang xem: ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Ở ĐK thông thường hóa học nào là tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2 được VnDoc tổ hợp, biên soạn chỉ dẫn giải cụ thể thắc mắc hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Cũng như thể hiện nội dung lý thuyết thắc mắc bài bác tập dượt tương quan cho tới những hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom.

Ở ĐK thông thường hóa học nào là tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2

A. Butan.

B. Benzen.

C. Metan.

D. Etilen.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Những hóa học nào là đem link π kém cỏi bền vô phân tử đem năng lực làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br=CH2Br

Đáp án D

Những hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom là

Anken, Ankin, Ankadien, … và những thích hợp hóa học tương tự động (Hợp hóa học hidrocabon ko no)

Xicloankan vòng ba cạnh

 Andehit và những thích hợp hóa học tương tự động đem group CHO như glucozo, fructozo, mantozo, HCOOR

Phenol, anilin, C6H5O-Na, C6H5O-R, C6H5-N(R1)-R2

Câu chất vấn áp dụng tương quan

Câu 1. Cho những hóa học sau: ancol etylic, phenol, stiren, toluen, benzen. Số hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Xem đáp án

Đáp án D

Các hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom là: phenol; stiren.

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr
                                      ↓ trắng

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

Câu 2. Hỗn thích hợp khí nào là tại đây ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom và KMnO4?

A. SO2, CO2, H2

B. CO2, H2, CH4

C. C2H4, C2H6, C3H8

D. CH4, C2H4, N2

Xem đáp án

Đáp án B

Hỗn thích hợp khí làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom và KMnO4: SO2, C3H8, C2H4

Phương trình phản xạ minh họa

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

C3H8 + 2Br2 → C3H6Br2 + 2HBr

3C3H8 + 5KMnO4 + H2O → 3C3H7O2 + 5MnO2 + 5KOH

CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH

CH2 = CH2 + Br2 → Br - CH2 - CH2 - Br

Câu 3. Chất nào là tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom

A. metylpropan

B. cacbon đioxit

Xem thêm: hình xăm tôn ngộ không cưỡi kỳ lân

C. butan

D. but-1-en

Xem đáp án

Đáp án D

Những hóa học nào là đem link π kém cỏi bền vô phân tử đem năng lực làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2.

(trừ link pi trong tầm benzen).

Vậy but-1-en làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Câu 4. Nhận lăm le nào là tại đây sai?

A. Stiren làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

B. Benzen làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom Lúc đem xúc tác bột Fe.

C. Cumen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím Lúc đun rét.

D. Toluen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím Lúc đun rét.

Xem đáp án

Đáp án B

A đúng  Stiren làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

B sai Vì benzen ko phản xạ với hỗn hợp brom (chỉ phản xạ với brom khan Lúc đem xúc tác bột sắt).

C đích thị Cumen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím Lúc đun rét.

7C6H5CH(CH3)2 + 22KMnO4 → 9C6H5COOH + 22MnO2 + 22KOH + 4H2O

D đích thị Toluen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím Lúc đun rét.

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2+ H2O

Câu 5. Chất nào là tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ở nhiệt độ chừng thường

A. Benzen

B. Toluen

C. Metan

D. Etilen

Xem đáp án

Đáp án D

Trong ĐK thông thường, etilen làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom bởi một link kém cỏi bền vô link song bị đứt rời khỏi và phân tử etilen phối kết hợp thêm 1 phân tử brom

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br=CH2Br

Câu 6. Dãy những hóa học đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom là

A. C2H2, C6H6, CH4.

B. C2H2, CH4, C2H4.

C. C2H2, C2H4.

D. C2H2, H2, CH4.

---------------------------------------

Trên trên đây VnDoc.com vừa vặn trình làng cho tới độc giả Tại ĐK thông thường hóa học nào là tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2, nội dung bài viết tiếp tục gửi cho tới độc giả những nội dung về những hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2. Mong rằng qua loa trên đây độc giả nhận thêm tư liệu ôn tập dượt môn Hóa học tập lớp 11 nhé. Mời độc giả nằm trong xem thêm tăng Trắc nghiệm Hóa học tập 11, Phương trình phản xạ Hóa học tập...

>> Mời chúng ta xem thêm tăng một vài nội dung tư liệu liên quan:

Xem thêm: còn bao nhiêu ngày nữa đến 30/4

  • Nhỏ nước brom vô hỗn hợp phenol xẩy ra hiện tượng lạ gì
  • Dẫn khí X vô nước brom thấy nước brom rơi rụng màu sắc khí X là
  • Toluen đem làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom không
  • Cho vài ba giọt nước brom vô hỗn hợp phenol nhấp lên xuống nhẹ nhõm thấy xuất hiện