nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch naoh vào dung dịch alcl3 hiện tượng xảy ra là

Câu hỏi:

18/06/2019 255,753

A. Có kết tủa keo dán giấy trắng, sau đó kết tủa tan.

Bạn đang xem: nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch naoh vào dung dịch alcl3 hiện tượng xảy ra là

Đáp án chủ yếu xác

B. Chỉ có kết tủa keo dán giấy trắng.

C. Có kết tủa keo dán giấy trắng và khí cất cánh lên.

D. Không có kết tủa, có khí cất cánh lên.

Đáp án A

Nhỏ từ từ mang lại đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, ban đầu có kết tủa keo dán giấy trắng xuất hiện.

3NaOH + AlCl3  Al(OH)3 + 3NaCl

Sau đó kết tủa keo dán giấy trắng tan vô NaOH dư tạo dung dịch vô suất.

NaOH +Al(OH)3  NaAlO2 + 2H2O

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho viên Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng quan liêu sát được là:

A. Bọt khí.

B. Bọt khí và kết tủa màu xanh rì.

C. Kết tủa màu đỏ.

D. Bọt khí và kết tủa màu đỏ.

Câu 2:

Cho dần dần đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2, hiện tượng quan liêu sát được là:

A. Có kết tủa trắng keo dán giấy xuất hiện, kết tủa ko tan.

B. Không có hiện tượng.

C. Có kết tủa trắng keo dán giấy xuất hiện, sau đó kết tủa tan một phần.

D. Có kết tủa trắng keo dán giấy xuất hiện, sau đó kết tủa tan hết.

Câu 3:

Phản ứng nào tại đây không xảy ra?

Xem thêm: còn bao nhiêu ngày nữa đến 30/4

A. CaO + CO2 t°  CaCO3

B. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

C. CaCl2 + MgCO3 → CaCO3 + MgCl2

D. CaO + H2O → Ca(OH)2

Câu 4:

Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp

A. điện phân dung dịch NaCl, ko có màng ngăn điện cực.

B. điện phân dung dịch NaNO3, ko có màng ngăn điện cực.

C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực.

D. điện phân NaCl nóng chảy.

Câu 5:

Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh anh thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Mg.

B. Be, Mg, Ca.

C. Li, Na, Ca.

D. Li, Na, K.

Câu 6:

Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 cho đến dư, sau đó lại đun nóng dung dịch sản phẩm thu được. Vậy hiện tượng quan liêu sát được là:

A. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tăng dần đến cực đại.

B. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần, Lúc đun nón dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện.

C. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần dung dịch có màu xanh rì, Lúc đun nóng dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện và có khí cất cánh rời khỏi.

Xem thêm: tài khoản định danh điện tử là gì

D. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần dung dịch trở nên vô suốt, Lúc đun nóng dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện và có khí cất cánh rời khỏi.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK