nhiệt phân fe(oh)3

 • Bạn đang xem: nhiệt phân fe(oh)3

  Bảng tường trình hóa 8 bài bác thực hành thực tế 3

  Bảng tường trình hóa 8 bài bác thực hành thực tế 3 

  help bầm bro

  09/11/2022 |   0 Trả lời

 • Trong những hóa học tại đây hóa học này là đơn chất?

  trong những hóa học tại đây hóa học này là đơn chất 

  A khí cacbonic bởi 2 nhân tố tạo thành là C, O

  B Than chì bởi vẹn toàn tố  C  tạo nên nên

  C Axit clohidric bởi 2 nhân tố kết cấu nên là H, C1

  D Nước bởi 2 nhân tố kết cấu nên H, O

  13/11/2022 |   2 Trả lời

 • Xác toan CTHH và tính phân tử khối của ăn ý hóa học muối hạt sunfat của Fe sở hữu CTHH dạng Fex(SO4)y

  Xác toan CTHH và tính phân tử khối của ăn ý hóa học muối hạt sunfat của Fe sở hữu CTHH dạng Fex(SO4)y, vô cơ Fe (III), (SO4) (II)

  14/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tính số phân tử sở hữu vô 0,4 mol Fe

  Tính số phân tử (theo vẹn toàn tử hoặc phân tử) sở hữu vô 0,4 mol Fe

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Làm thế này nhằm thay đổi oxit với bazơ ứng ?

  Làm thế này nhằm thay đổi oxit với bazơ tương ứng?

  giúp bản thân với ạ , bản thân đang được cần thiết gấp yes

  17/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tính hoá trị lưu hoàng vô ăn ý hóa học sau: SO3,SO2?

  Tính hoá trị lưu hoàng trong những ăn ý hóa học sau: SO3,SO2?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác toan công thức hoá học tập của ăn ý hóa học A

  Xác toan công thức hoá học tập của ăn ý hóa học A. thạo vô A sở hữu 2 vẹn toàn tử là N và O tỉ lệ thành phần lượng của N: O 1,71429

  24/11/2022 |   0 Trả lời

 • Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy thêm tỉ lệ thành phần số vẹn toàn tử phân tử của những chất

  Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy thêm tỉ lệ thành phần số vẹn toàn tử phân tử của những hóa học vô phản xạ sau

  SO2 + O—> SO3

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm công thức chất hóa học của khí A. thạo tỉ khối A đối với khí hidro là 8 lần

  Giúp bản thân với

  Tìm công thức chất hóa học của khí A. thạo tỉ khối A đối với khí hidro là 8 đợt. Trong A sở hữu 75% C và 25% H.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác toan bộ phận bám theo lượng của những nhân tố sở hữu vô ăn ý hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  Giúp vs ạa

  Xác toan bộ phận bám theo lượng của những nhân tố sở hữu vô ăn ý hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  14/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hỗn ăn ý A bao gồm FeO và Fe3O4. Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì chiếm được 28 gam hóa học rắn B

  Hóa 8 ét dù ét

  Hỗn ăn ý A bao gồm FeO và Fe3O4 . Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì chiếm được 28 gam hóa học rắn B. Tính % những hóa học vô A.

  16/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài không gian. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi thế nào đối với trước lúc đốt?

  Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài không gian. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi thế nào đối với trước lúc đốt?

  A. Tăng lên

  B. Giảm đi

  C. Không thay cho đổi

  D. Không thể xác lập chủ yếu xác

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập công thức chất hóa học tạo nên vày Tỷ Lệ lượng C vày 75%, Tỷ Lệ lượng H vày 25%

  Giúp với cấp ạaaa

  Lập công thức chất hóa học tạo nên vày Tỷ Lệ lượng C vày 75%, Tỷ Lệ lượng H vày 25%, lượng mol của ăn ý hóa học vày 16 g/mol.

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hòa tan 30 (g) đàng vô 150(g) nước ở sức nóng phỏng 20oC được hỗn hợp bão hòa. Xác toan phỏng tan (S) của NaCl ở sức nóng phỏng đó

  Bài 1: Hòa tan 30 (g) đàng vô 150(g) nước ở sức nóng phỏng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a) Xác toan phỏng tan (S) của NaCl ở sức nóng phỏng đó

  b) Tính mật độ % của hỗn hợp thu được

  Bài 2: Hòa tan 50 (g) NaCl vô 200(g) nước ở sức nóng phỏng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a)Xác toan phỏng tan (S) của NaCl ở sức nóng phỏng đó

  b)Tính mật độ % của hỗn hợp thu được

  19/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập những PTHH bám theo những sơ trang bị phản xạ sau

  Xem thêm: bói bài tarot về tiền bạc hôm nay

  Câu 1: Lập những PTHH bám theo những sơ trang bị phản xạ sau:

    a/  Fe  +  ?   ----->  FeCl3                        b/ CO  +  Fe2O3 ------> Fe  +  CO2             

    c/Na + H2O ------> NaOH + H2                   d/ Al(OH)------> Al2O3 + H2O           

    e/ Al  +  ?  ------>  Al2(SO4)3  +  Cu        g/ Al2(SO4)3  + NaOH  ------> Al(OH)3 + Na2SO4

  Câu 2: Hãy tính:

  a/ Thể tích ở 200C và 1atm của:  0,2 mol CO; 8 g SO3 ; 3.1023 phân tử N2

  b/ Khối lượng của: 0,25mol Fe2O3; 0,15mol Al2O3 ; 3,36 lit khí O2 (đktc)                             

  c/  Số mol và thể tích của láo lếu ăn ý khí(đktc) bao gồm có: 8g SO2 ; 4,4g CO2 và 0,1g H2

  Câu 3: Lập những PTHH bám theo những sơ trang bị sau và cho thấy thêm tỉ lệ thành phần số vẹn toàn tử, phân tử trong số những hóa học vô phản xạ.

  a)  Cu(OH)2 + Fe(NO3)3   ------->   Cu(NO3)2 +   Fe(OH)3

  b)  Cu(NO3)2 + Zn   ------->   Zn(NO3)2 + Cu

  Câu 4:  Khí X sở hữu tỉ khối so với khí oxi là 0,5.thạo rằng X tạo nên vày 75% lượng là C, còn sót lại là H. Hãy xác lập CTHH của X.

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho Na ứng dụng với H2O chiếm được xút NaOH và khí H2

  Cho Na ứng dụng với H2O chiếm được xút NaOH và khí H2. Viết phương trình hoá học tập.

  25/12/2022 |   1 Trả lời

 • Phân biệt hóa học tinh ma khiết và láo lếu hợp

  1. Phân biệt hóa học tinh ma khiết và láo lếu ăn ý. Lấy VD?
  2. Công thức chất hóa học của đơn hóa học và ăn ý chất?
  3. Neu quy tắc hoa trị? Viết quy tắc mang lại công thức Ax,Bx? Lập CTHH của ăn ý hóa học bám theo hoá trí
  4 Hiện tượng cơ vật lý ?Hiện tượng hóa học?
  5. Phản ứng chất hóa học là gi? Điều khiếu nại xẩy ra phản ứng? Dấu hiệu phản ứng?
  6. Định luật bảo toàn khối lượng
  7. Các bước lập phương trình hóa học?
  8. Định nghĩa: mol, thể tích mol, lượng mol, tỉ khối hóa học khí
  9. Viết công thức: quy đổi thân thích lượng hóa học, bị tiêu diệt Lúc A với Lúc B và với ko khí? 

  25/12/2022 |   0 Trả lời

 • Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ một vừa hai phải đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  Bài 1: Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ một vừa hai phải đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  a) Viết pt phản xạ hóa học

  b) Tính m

  c) Tính Cm của những hóa học sở hữu hỗn hợp sau khoản thời gian thanh lọc kết tủa ( coi V ko thay đổi )

  Bài 2: Trộn 40ml hỗn hợp sở hữu chứ 16g CuSO4 với 60ml hỗn hợp sở hữu chứ 12g NaOH

  a) Viết pt phản xạ xảy ra

  b) Tính lượng hóa học rắn chiếm được sau phản ứng

  c) Tính mật độ mol những hóa học tan sở hữu vô hỗn hợp sau phản xạ, nhận định rằng thể tích của dd thay cho thay đổi ko xứng đáng kể

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi tạo nên b gam đồng oxi

  Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi tạo nên b gam đồng oxi. Giá trị của b là?

  28/12/2022 |   2 Trả lời

 • Trong 0,2 mol vẹn toàn tử Fe sở hữu chứa chấp từng nào vẹn toàn tử Fe?

  Ôn cuối kì

  Trong 0,2 mol vẹn toàn tử Fe sở hữu chứa chấp từng nào vẹn toàn tử Fe?

  31/12/2022 |   2 Trả lời

 • Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với cùng 1,12 lít khí clo ( ở đktc ) bám theo sơ trang bị phản xạ R + Cl2 ---> RC

  Làm bài bác này như này vậy chỉ bản thân với?

  Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với cùng 1,12 lít khí clo ( ở đktc ) bám theo sơ trang bị phản xạ :

  R + Cl---> RCl

   a) Xác toan thương hiệu sắt kẽm kim loại R

   b) tính lượng ăn ý hóa học tạo nên thành 

  27/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho 15,6 gam láo lếu ăn ý bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ chiếm được 6,72 lít khí H2 ở đktc

  Cho 15,6 gam láo lếu ăn ý bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ chiếm được 6,72 lít khí H2 ở đktc.

  a) Tính lượng từng hóa học vô láo lếu ăn ý ban sơ.

  b) Tính lượng muối hạt tạo nên trở thành.

  c) Tính lượng H2SO4 nên dùng.

  ĐANG GẤP Ạ!!!

  02/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ bài bác này

  Hòa tan không còn m (gam) sắt kẽm kim loại Bari vô hỗn hợp Ba(OH)2 8,55% thì chiếm được 400 gam hỗn hợp Ba(OH)2 34,2%. Tính độ quý hiếm của m.   

  22/02/2023 |   0 Trả lời

 • hóa hóa hóa

  Cho những hóa học sau: Na2O, SO2, ZnO, FeO, P2O5, Fe2O3, MgO, K2O, CO2, SO3, CuO. a) Hãy cho thấy thêm hóa học này là oxit axit, hóa học này là oxit bazơ? b) Gọi thương hiệu những oxit trên

  25/02/2023 |   0 Trả lời

 • e cần thiết cấp ạ

   c1: phân biệt không gian color h2,co2 Lúc vô nhị lọ riêng không liên quan gì đến nhau bị rơi rụng nhãn vày cách thức chất hóa học ?

  c2:nếu châm cháy toàn cỗ thể tích khí h2 như bên trên vào phía trong bình chứa chấp 11,2 lít khí oxi (đktc) 

  a) sau p/ứng hóa học này còn dư?

  b) tính lượng nước tạo nên trở thành ?

  04/03/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: các tập phim có sự tham gia của jung so min