mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm

Câu hỏi:

23/03/2020 31,206

Bạn đang xem: mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm

A. Trong thích hợp hóa học, số oxi hóa của Al là +3.

B. Cấu hình electron [Ne]3s23p1.

C. Tinh thể kết cấu lập phương tâm diện.

D. Ở dù loại 13, chu kì 2, group IIIA.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D.

Ở dù loại 13, chu kì 2, group IIIA.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sản phẩm những chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3, NaHCO3. Số hóa học lưỡng tính nhập sản phẩm là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Câu 2:

Nhận toan nào là sau đó là sai?

A. Gang và thép đều là kim loại tổng hợp.

B. Crom còn được dùng làm mạ thép.

C. Sắt là thành phần thịnh hành nhất nhập vỏ ngược khu đất.

D. Thép sở hữu dung lượng Fe cao hơn nữa gang.

Câu 3:

Cho sơ đồ vật fake hóa: Fe X FeCl3 Y Fe(OH)3

(mỗi mũi thương hiệu ứng với cùng 1 phản ứng). Hai hóa học X, Y theo thứ tự là:

Xem thêm: lùn 1m50 cách phối đồ cho người lùn mập

A. HCl, NaOH.

B. NaCl, Cu(OH)2. 

C. HCl, Al(OH)3.

D. Cl2, NaOH.

Câu 4:

Phản ứng nào là tại đây không cần là phản xạ lão hóa – khử?

A. CaCO3to CaO + CO2.

B. 2KClO3 to 2KCl + 3O2.

C. 2NaOH + Cl2  NaCl + NaClO + H2O.

D. 4Fe(OH)2 + O2 to2Fe2O3 + 4H2O.

Câu 5:

Trong những hóa học sau, hóa học nào là phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. CuS.

B. FeS.

C. S.

D. Cu.

Câu 6:

Phát biểu nào là sau đó là chính ?

A. Trong đương nhiên, những sắt kẽm kim loại kiềm thổ chỉ tồn bên trên ở dạng thích hợp hóa học.

B. Các sắt kẽm kim loại kiềm thổ đều tính năng với nước ở sức nóng chừng thông thường.

C. Theo chiều tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân, những sắt kẽm kim loại kiềm thổ (từ beri cho tới bari) sở hữu sức nóng chừng sôi hạn chế dần dần.

D. Đám cháy nhôm hoàn toàn có thể được dập tắt vì chưng khí cacbonic.

Xem thêm: cách trị bệnh sán chó tại nhà