mind là gì

“Would you mind if I…” – “Bạn với phiền ko nếu như tôi…” là cấu tạo khá thông thườn nhập cuộc sống đời thường từng ngày và là một trong trong mỗi cấu tạo của động kể từ “Mind”. Vậy động kể từ này còn những cách sử dụng này không giống không? Hay “Mind” hoàn toàn có thể sử dụng như 1 danh kể từ hoặc tính kể từ không? Hãy nằm trong FLYER lần hiểu cách sử dụng “Mind” nhập nội dung bài viết ngày thời điểm hôm nay nhé. 

cách sử dụng mind
“Mind” là gì?

1. “Mind” là gì?

Bạn đang xem: mind là gì

Theo tự vị Oxford, “Mind” được sử dụng như 1 danh kể từ hoặc động kể từ. Với tầm quan trọng danh kể từ, “Mind” đem nghĩa là “tâm trí”, “trí tuệ”, “sự chú ý”, “khả năng suy nghĩ/ phân biệt sự vật” hoặc “một người đặc biệt thông minh”…

Ví dụ:

 • There are all kinds of thoughts running through my mind.

Có thật nhiều tâm lý nhập tâm trí tôi thời điểm này.

 • We have no idea how his mind works!

Chúng tôi ko thể nắm được anh tớ nghĩ về như vậy nào!

 • She was one of the most brilliant minds of the class.

Cô ấy là một trong trong mỗi người mưu trí nhất lớp tê liệt. 

Nhưng Khi được sử dụng như 1 động kể từ, “Mind” tức là “lưu ý”, “quan tâm”, “bận tâm”…

Ví dụ:

 • I hope you don’t mind the noise of the machine.

Tôi kỳ vọng là chúng ta ko chú tâm cho tới giờ đồng hồ ồn của cái máy.

 • Who’s minding the children tomorrow evening?

Ai tiếp tục là kẻ nom nom trẻ nhỏ nhập tối mai?

 • Mind you don’t hurt yourself—that knife is very sharp.

Cẩn thận chớ thực hiện chúng ta bị thương – con cái dao tê liệt sắc lắm tê liệt.

2. Các cấu tạo của “Mind”

Động kể từ “Mind” được sử dụng với 4 cấu tạo, hãy nằm trong lần hiểu nghĩa và cách sử dụng của bọn chúng ngay lập tức tại đây nhé.

cách sử dụng mind
Các cấu tạo của “Mind”

2.1. Mind (+ O) + V-ing

Cấu trúc:

S + mind (+ O) + V-ing

Cấu trúc này tức là “Ai tê liệt cảm nhận thấy phiền về một điều gì đó” hoặc “Ai tê liệt nhắc nhở người không giống thực hiện điều gì”.

Ví dụ:

 • Did Mary mind not getting the job?

Mary với cảm nhận thấy bực bản thân Khi không sở hữu và nhận được việc làm không?

 • The teacher minded her being late for school many times. 

Giáo viên nhắc nhở cô ấy về sự việc tới trường muộn thật nhiều phen rồi.

 • Are you single, if you don’t mind mạ asking?

Bạn đang được đơn thân đúng không ạ, nếu như bạn ko phiền nếu như tôi chất vấn câu này?

2.2. Do/ Would you mind?

Cấu trúc: 

Do/ would you mind + V-ing?

Bạn sử dụng cấu tạo này Khi mong muốn đòi hỏi ai tê liệt làm cái gi một cơ hội lịch sự và trang nhã và tế nhị.

Ví dụ:

 • Would you mind explaining the rule again, please?

Anh hoàn toàn có thể lý giải lại lề luật một đợt nữa không?

 • Do you mind driving mạ home? I’m feeling pretty tired.

Anh hoàn toàn có thể tài xế fake tôi về căn nhà không? Tôi cảm nhận thấy khá mệt mỏi.

 • Do you mind turning up the volume a little, please?

Bạn hoàn toàn có thể vặn to lớn giờ đồng hồ một chút ít được không?

Lưu ý: “Would” đem chân thành và ý nghĩa quý phái và lịch sự và trang nhã rộng lớn “Do”, tất cả chúng ta sử dụng “Do” trong số trường hợp thân thiết, không thật quý phái.

cách sử dụng mind - would you mind
Cấu trúc “Do/ Would you mind”

2.3. Do/ Would you mind if?

Cấu trúc:

Do you mind if + I/ he/ she..+ V-inf + O?

Would you mind if + I/ he/ she..+ V-ed + O?

Khi mong muốn chất vấn hoặc nài luật lệ ai tê liệt nhằm làm cái gi, chúng ta sử dụng nhì cấu tạo bên trên.

Ví dụ:

 • Sorry. would you mind if we sat next to lớn you?

Xin lỗi, bạn với phiền ko nếu như Cửa Hàng chúng tôi ngồi cạnh bạn?

 • Would you mind if I asked you for some pieces of advice?

Bạn với phiền ko nếu như tôi nhờ chúng ta mang lại tôi vài ba điều khuyên?

 • Do you mind if I ask you a kind of private question?

Các bạn với phiền ko Khi tôi chất vấn các bạn một thắc mắc khá riêng rẽ tư?

 • Do you mind if we just make a quick phone Call now?

Anh với phiền nếu như Cửa Hàng chúng tôi gọi một cuộc gọi thời gian nhanh giờ đây không?

Khi chúng ta được đặt ra những câu hỏi loại thắc mắc này, bạn cũng có thể vận dụng những cơ hội vấn đáp sau đây:

Trường hợp ý chúng ta đồng ý:

 • Please bởi. 

Bạn cứ thực hiện chuồn.

 • Never mind/You’re welcome. 

Không sao.

 • No, I don’t mind. 

Không, tôi ko thấy phiền.

 • No, you can bởi it.

Tôi ko phiền. quý khách hàng hoàn toàn có thể làm….

Trường hợp ý ko đồng ý:

 • I’m afraid + mệnh đề.

Tôi e rằng + …

 • I would rather you didn’t. 

Tôi nghĩ về chúng ta tránh việc thực hiện thế.

 • I’m sorry, but that is possible. 

Xin lỗi. Không thể được.

Tìm hiểu thêm thắt về cấu tạo Would/ Do you mind và Would rather.

2.4. Don’t mind/ Doesn’t mind

Với cách sử dụng “mind” nhằm thể hiện tại sự quan hoài, phiền lòng tớ với cấu trúc:

S + don’t/ doesn’t + mind (+ about) + something

Cấu trúc này tức là “Ai tê liệt ko cảm nhận thấy phiền/ không dễ chịu Khi về hình mẫu gì”.

Ví dụ:

Xem thêm: bài phát biểu đám cưới họ nhà gái

 • I don’t mind helping you if you can’t find anyone else.

Nếu chúng ta không kiếm thấy ai không giống nữa tôi sẽ không còn thấy phiền tuy nhiên giúp cho bạn.

 • She doesn’t mind helping old people to lớn clean their houses.

Cô ấy ko phiền trợ giúp người già cả vệ sinh căn nhà của mình.

 • I don’t mind answering all your questions.

Tôi ko quan ngại vấn đáp không còn những thắc mắc của doanh nghiệp đâu.

3. Thành ngữ với “Mind”

cách dùng mind
Thành ngữ với “Mind”

Trong giờ đồng hồ Anh “Mind” cũng rất được sử dụng nhập cơ hội trở nên ngữ, hãy nằm trong FLYER điểm qua loa một số trong những trở nên ngữ thông thườn của kể từ này nhé.

To be out of one’s mind/ head: Cụm trở nên nghĩa này tức là “ai tê liệt bị thất lạc trí (theo nghĩa bóng)”.

Ví dụ:

 • He must be out of his mind to have spent that much money on gambling!

Anh tớ chắc chắn rằng thất lạc trí rồi mới mẻ tiêu tốn không ít chi phí nhập bài bạc như thế!

 • She is out of his mind with worry.

Cô ấy thất lạc trí vì thế phiền lòng.

Out of sight, out of mind: Xa mặt mày cơ hội lòng.

Ví dụ:

 • We were out of sight, out of mind.

Chúng đang được tôi xa thẳm mặt mày cơ hội lòng.

To be in two minds about something/ whether something or something: Dùng khi chúng ta lưỡng lự, lưỡng lự về một điều gì tê liệt.

 • I am in two minds whether to lớn go to lớn a movie tonight

Tôi đang được lưỡng lự với nên chuồn coi phim tối ni hoặc trong nhà.

 • You shouldn’t be in two minds about this issue.

Bạn tránh việc lưỡng lự về yếu tố này.

Set/ put your mind to lớn something: Dùng trở nên ngữ này khi chúng ta quyết tâm và vô nằm trong nỗ lực nhằm thực hiện một chuyện gì tê liệt.

Ví dụ:

 • If you’d just put your mind to lớn doing it, I’m sure you could succeed.

Nếu chúng ta quyết tâm thực hiện chuyện tê liệt thì tôi tin yêu chắc chắn rằng các bạn sẽ thành công xuất sắc.

 • You could be a very good writer if you put your mind to lớn it.

Bạn hoàn toàn có thể trở nên một căn nhà văn tài phụ vương nếu như bạn tận tâm với nghề ngỗng ghi chép văn.

Mind/ watch your language: Hành động nhằm ý cho tới điều rằng của tớ nhằm ko thực hiện bụt lòng người nghe.

 • My mom always reminds mạ to lớn mind my language.

Mẹ tôi luôn luôn nhắc tôi nên nhằm ý cho tới điều ăn lời nói của tớ.

 • Mind your language – there are children present!

Hãy xem xét cho tới ngôn từ – với trẻ em ở phía trên.

Mind your own business: quý khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng trở nên ngữ này nhằm thể hiện tại sự không dễ chịu Khi ai tê liệt mong muốn lần hiểu, quan hoài cho tới chuyện riêng rẽ của doanh nghiệp.

Ví dụ:

 • What are you going to lớn bởi with that? – Mind your own business

Bạn quyết định làm cái gi tiếp theo sau với nó? – Lo việc của tớ chuồn.

 • I think you’d better mind your own business.

Tôi nghĩ về tối rộng lớn anh nên áy náy chuyện của tớ thì rộng lớn.

Be of the same mind: Thành ngữ này tức là “có cùng chung ý nghĩ”.

Ví dụ:

 • We’re of the same mind on most life issues.

Chúng tôi với cộng đồng tâm lý về hầu hết những yếu tố nhập cuộc sống đời thường.

 • I am of the same mind as my friend when we made our decisions about most things.

Tôi thông thường với tâm lý tương đương chúng ta của tôi Khi thể hiện ra quyết định về gần như là tất cả.

Get your mind around sth: Dùng khi chúng ta đang được hiểu một yếu tố gì tê liệt mới mẻ hoặc đặc biệt khó khăn.

Ví dụ:

 • We all find it hard to lớn get our mind around such complex issues.

Chúng tôi đều thấy việc làm rõ ràng những yếu tố phức tạp này là đặc biệt khó khăn.

 • The doctor explained DNA, but I can’t get my mind around it.

Bác sĩ đang được lý giải về DNA, tuy nhiên tôi chẳng hiểu gì về nó cả.

To be of sound/ unsound mind: Thành ngữ này còn có nghìa là “tỉnh táo/ ko tươi tỉnh (về mặt mày tinh nghịch thần)”.

Ví dụ:

 • You have to lớn be of sound mind when working.

Bạn rất cần được sáng láng Khi thao tác.

 • She escaped a prison sentence by reason of unsound mind at the time the crime was committed.

Bà tớ đang được bay ngoài án tù với nguyên nhân bị loạn trí khi tạo ra án.

bài tập cách dùng mind
Bài tập luyện về kiểu cách sử dụng “Mind”

4. Bài tập về kiểu cách sử dụng Mind

Bài tập: Chọn câu đích ngữ pháp

Welcome to lớn your bài xích tập luyện mind

1.

2.

3.

4.

5.

5. Tổng kết

Trên đó là toàn cỗ kỹ năng và kiến thức về kiểu cách sử dụng “Mind” nhập giờ đồng hồ Anh. Chỉ với 4 cấu tạo cần thiết nhất và một vài ba trở nên ngữ thịnh hành, FLYER tin yêu chắc hẳn rằng bạn đã sở hữu thể thỏa sức tự tin đoạt được những dạng bài xích tương quan nhập đề thi đua rồi. Đừng quên vận dụng những kỹ năng và kiến thức vừa phải học tập nhập cuộc sống từng ngày nhằm hoàn toàn có thể dùng ngày 1 bất ngờ và thạo rộng lớn nhé.

Để chuẩn bị thêm thắt kỹ năng và kiến thức ngữ pháp về những chủ thể không giống nhập giờ đồng hồ Anh, các bạn hãy rẽ thăm hỏi Phòng luyện thi đua ảo FLYER. Chỉ vài ba bước ĐK giản dị, bạn đã sở hữu thể thưởng thức những tư liệu học tập giờ đồng hồ Anh tích hợp ý chức năng tế bào phỏng game với hình họa sống động, đã mắt. Sở đề thi đua “khủng” được FLYER biên soạn và update liên tiếp tiếp tục giúp cho bạn ôn lại những điểm ngữ pháp cần thiết với cách thức “vừa học tập vừa phải vui” vô nằm trong mới mẻ kỳ lạ.

Tham gia ngay lập tức group Luyện Thi Cambridge & TOEFL nằm trong FLYER sẽ được update những kỹ năng và kiến thức nằm trong tư liệu giờ đồng hồ Anh tiên tiến nhất chúng ta nhé! 

Xem thêm:

Xem thêm: kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm

 • Giao tiếp bên trên bàn ăn: Chúc ngon mồm vị giờ đồng hồ Anh sao mang lại ấn tượng?
 • Chúc sức mạnh vị giờ đồng hồ Anh tinh xảo như người phiên bản xứ
 • “As well as” là gì? Nắm dĩ nhiên 3 cách sử dụng chỉ với cùng một quy tắc