mend là gì

Bạn đang xem: mend là gì

Xem thêm: cách viết đơn xin phép nghỉ học

Cách phân tách động kể từ mend rất giản đơn, Quý khách hàng nên lưu giữ 3 dạng ở trên bảng thứ nhất nhằm hoàn toàn có thể phân tách động kể từ cơ ở ngẫu nhiên thời này.Giờ chúng ta coi cơ hội phân tách cụ thể của động kể từ mend ở trên bảng thứ hai cụ thể rộng lớn về toàn bộ những thì.

Chia Động Từ: MEND

Nguyên thể Động danh từ Phân kể từ II
to mend mending mended
Bảng phân tách động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện bên trên đơn mend mend mends mend mend mend
Hiện bên trên tiếp diễn am mending are mending is mending are mending are mending are mending
Quá khứ đơn mended mended mended mended mended mended
Quá khứ tiếp diễn was mending were mending was mending were mending were mending were mending
Hiện bên trên trả thành have mended have mended has mended have mended have mended have mended
Hiện bên trên triển khai xong tiếp diễn have been mending have been mending has been mending have been mending have been mending have been mending
Quá khứ trả thành had mended had mended had mended had mended had mended had mended
QK triển khai xong Tiếp diễn had been mending had been mending had been mending had been mending had been mending had been mending
Tương Lai will mend will mend will mend will mend will mend will mend
TL Tiếp Diễn will be mending will be mending will be mending will be mending will be mending will be mending
Tương Lai trả thành will have mended will have mended will have mended will have mended will have mended will have mended
TL HT Tiếp Diễn will have been mending will have been mending will have been mending will have been mending will have been mending will have been mending
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mend would mend would mend would mend would mend would mend
Conditional Perfect would have mended would have mended would have mended would have mended would have mended would have mended
Conditional Present Progressive would be mending would be mending would be mending would be mending would be mending would be mending
Conditional Perfect Progressive would have been mending would have been mending would have been mending would have been mending would have been mending would have been mending
Present Subjunctive mend mend mend mend mend mend
Past Subjunctive mended mended mended mended mended mended
Past Perfect Subjunctive had mended had mended had mended had mended had mended had mended
Imperative mend Let′s mend mend