mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu C1- 02/NS - Giấy nộp chi phí vô ngân sách đất nước tiên tiến nhất theo dõi Thông tư 84/2016/TT-BTC thay cho thế Mẫu C1-02/NS theo dõi Thông tư 119. Có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 1/8/2016. (Đây là mẫu giấy nộp tiền mới nhất hiện hành).

Mẫu số: C1-02/NS
(Ban hành tất nhiên Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Sở Tài chính)

Không ghi vô chống này

Bạn đang xem: mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt mày □       Chuyển khoản □

Loại tiền:          VND □       USD □          Khác: ………...

Mã hiệu: ………

Số: ……………

       

Số tham lam chiếu(1):…………………

Người nộp thuế: ……………………….. Mã số thuế: ...........................................

Địa chỉ: ...................................……………… Quận/Huyện: ……………………

Tỉnh, TP:    .............................................................................................

Người nộp thay: ........................................................................................................

Địa chỉ: ..............................…    …………… Quận/Huyện: ……………………

Tỉnh, TP:    ...........................................................................................

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………….. trích TK số: ………………………. hoặc thu chi phí mặt mày nhằm nộp NSNN theo:         TK thu NSNN □      TK tạm thời thu □        TK tịch thu trả thuế GTGT □

vào thông tin tài khoản của KBNN: …………………………………………….  Tỉnh, TP: ..

Mở bên trên NH ủy nhiệm thu: .........................................................................................

Nộp theo dõi văn phiên bản của ban ngành đem thẩm quyền: Kiểm toán đất nước □     Thanh tra tài chủ yếu □

                                                               Thanh tra nhà nước □ Cơ quan lại đem thẩm quyền không giống □

Tên ban ngành vận hành thu: ...........................................................................

Phần dành riêng cho những người nộp thuế ghi

Phần giành riêng cho NH ủy nhiệm thu/ NH kết hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số đưa ra quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung những khoản nộp NSNN

Số vẹn toàn tệ

Số chi phí VND

Mã chương

Mã đái mục

Xem thêm: cách làm chân ga ngâm sả ớt

Tổng cộng

Tổng số chi phí ghi bằng văn bản (2): ....................................................................................

...................................................................................................................................

Xem thêm: Cách ghi mã chương mã nội dung kinh tế

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………..

Mã ĐBHC: ………………………..

Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………..

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày... mon... năm...

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày... mon... năm...

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ghi chức vụ, ký, chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

Ghi chú: Trường hợp ý nộp thuế năng lượng điện tử: Người nộp chi phí, Tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng viên Thuế (nếu có), Ngân hàng/ Kho bạc Nhà nước triển khai ký số; ghi tên; ngày, giờ

(1) Trường hợp ý nộp thuế năng lượng điện tử kể từ Cổng vấn đề năng lượng điện tử của Tổng viên Thuế, khối hệ thống tự động hóa điền số tham lam chiếu nhằm đáp ứng công tác làm việc vận hành.

(2) Trường hợp ý nộp chi phí vị VND thì ghi bằng văn bản theo dõi tổng số chi phí VND; Trường hợp ý nộp chi phí vị nước ngoài tệ thì ghi bằng văn bản theo dõi tổng số vẹn toàn tệ và loại nước ngoài tệ.

Chi tiết người mua hàng coi tại đâyCách viết lách giấy tờ nộp chi phí vô ngân sách mái ấm nước

 Tải Mẫu C1-02/NS theo dõi Thông tư 84 về bên trên đây: 

Mẫu C1-02/NS

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên huấn luyện và đào tạo kế toán tài chính thực hành thực tế thực tế

Xem thêm: các tập phim có sự tham gia của jung so min

Mr Nam: 0984 322 539 - 0963 133 042

Email: [email protected]

Website: Ketoanthienung.org