mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Báo cáo kết quả cá thể là văn phiên bản trình lên cấp cho bên trên trình diễn toàn cỗ thành quả thao tác của cá thể theo đòi lịch nhằm mục tiêu mục tiêu thực hiện địa thế căn cứ xét duyệt thăng chức, ca ngợi thưởng, khuyến cáo tăng bổng...

Bạn đang xem: mẫu báo cáo thành tích cá nhân

1. Mẫu report kết quả cá thể đề xuất ca ngợi thưởng

Sau đấy là phiên bản report kết quả cá thể theo đòi hình mẫu 07 Nghị quyết định 91/2017/NĐ-CP:

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng.....năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG……………*1

Tên đơn vị chức năng hoặc cá thể và dịch vụ, đơn vị chức năng đề xuất ca ngợi thưởng
(Ghi tương đối đầy đủ bằng văn bản in thông thường, ko ghi chép tắt)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chủ yếu, điện thoại thông minh, fax; vị trí trang tin tưởng năng lượng điện tử; tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai, tổng số cán cỗ, công chức và viên chức; tính năng, trọng trách được giao phó.

- Đối với cá thể ghi rõ: Họ và thương hiệu (bí danh), ngày, mon, năm sinh; quê quán; điểm thông thường trú; nghề ngỗng nghiệp; dịch vụ, đơn vị chức năng công tác làm việc...

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo kết quả nên địa thế căn cứ nhập tiềm năng (nhiệm vụ), những tiêu chí về năng suất, quality, hiệu suất cao... đang được ĐK trong lần trị động ganh đua đua hoặc mục chính ganh đua đua; những phương án, biện pháp đạt được kết quả đảm bảo chất lượng, tạo nên hiệu suất cao kinh tế tài chính, xã hội, đứng vị trí số 1 trào lưu ganh đua đua; những tay nghề rút rời khỏi trong lần ganh đua đua... *2.

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH
KHEN THƯỞNG *3
(Ký, đóng góp dấu)

                   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ *4
(Ký, đóng góp dấu
)

Hướng dẫn ghi báo cáo:

*1. Ghi kiểu dáng đề xuất ca ngợi thưởng. Chỉ vận dụng những kiểu dáng ca ngợi thưởng nằm trong thẩm quyền của cục, ngành, địa phương; tình huống đảm bảo chất lượng, tiêu biểu vượt trội mới mẻ đề xuất Thủ tướng tá nhà nước tặng Cờ ganh đua đua của nhà nước, phẳng phiu ca ngợi của Thủ tướng tá nhà nước, tình huống đặc biệt quan trọng đảm bảo chất lượng trình Thủ tướng tá nhà nước đề xuất Chủ tịch nước tặng Huân chương.

*2. Nếu là luyện thể hoặc thủ trưởng đơn vị chức năng tạo ra, sale phải nêu việc triển khai nhiệm vụ nộp ngân sách mái ấm nước; đáp ứng môi trường xung quanh, an toàn và tin cậy dọn dẹp làm việc, an toàn và tin cậy dọn dẹp đồ ăn (có trích lục và nội dung xác nhận của phòng ban quốc gia sở hữu thẩm quyền).

*3. Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ rệt bọn họ, thương hiệu và sở hữu xác nhận của thủ trưởng phòng ban.

*4. Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ rệt bọn họ, thương hiệu và sở hữu xác nhận của thủ trưởng phòng ban.

mau bao cao thanh tich ca nhan

2. Mẫu report kết quả cá thể của giáo viên

PHÒNG GD&ĐT .....
TRƯỜNG.......

Số.... /BCTT

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

.............., ngày......tháng......năm.....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIÊU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC .....-.......

I- SƠ LƯỢC LÍ LỊCH:

Tên tôi là: Sinh ngày: ............ Giới tính: ........

Quê quán: ........................................................

Đơn vị công tác: .............................................

Chức vụ hiện tại nay: ..........................................

Trình phỏng trình độ, nghiệp vụ: ...................

II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Quyền hạn, trọng trách được giao phó và đảm nhận:

Năm học tập .............tôi được mái ấm ngôi trường cắt cử giảng dạy dỗ lớp ….. kiêm túng bấn thư Đoàn trường.

* Những thuận tiện trong các việc triển khai nhiệm vụ:

Năm học tập ........................ là năm học tập triển khai chủ thể ….

Trong năm học tập đem nhiều chân thành và ý nghĩa này, phiên bản đằm thắm tôi triển khai trọng trách năm học tập sở hữu những thuận tiện và trở ngại cơ phiên bản sau:

+ Thuận lợi:

Trường luôn luôn sở hữu lực lượng nhà giáo mạnh về trình độ. Trường sở hữu lực lượng nhà giáo trẻ con, hăng hái yêu thương nghề ngỗng luôn luôn tận hưởng ứng, nhập cuộc hăng hái vào cụ thể từng hoạt động và sinh hoạt của ngôi trường, ngành trị động và đều đạt thành quả cao.

- Bản đằm thắm tôi là nhà giáo hăng hái, sở hữu ý thức trách cứ nhiệm cao nhập việc làm.

- Học sinh ngoan ngoãn ngoãn, lễ quy tắc.

- Cửa hàng vật chất: Có chống học tập, bàn và ghế, trang vũ trang ít nhất cơ phiên bản đáp ứng cho tới công tác làm việc dạy dỗ và học tập.

- Luôn được sự quan hoài của và chỉ huy sâu sắc sát của hướng dẫn mái ấm ngôi trường, của Phòng Giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy ......................

+ Khó khăn:

- Các em đều là con em của mình dân tộc bản địa thiểu số sở hữu ĐK kinh tế tài chính bắt gặp nhiều trở ngại, tỉ lệ thành phần con cái hộ túng cao nên tác động rộng lớn tới học hành .

- Học sinh còn không được sự quan hoài của mái ấm gia đình, chưa xuất hiện thời hạn góp vốn đầu tư cho tới việc học tập.

- Địa bàn người ở ko triệu tập, nhiều học viên còn nên tới trường xa thẳm (nhất là những phiên bản lẻ).

Căn cứ nhập chi phí chuẩn chỉnh reviews làm việc tiên tiến và phát triển, địa thế căn cứ nhập việc triển khai tiềm năng trọng trách năm học tập ....................; Tôi xin xỏ tóm lược kết quả tuy nhiên cá thể tôi tiếp tục đạt được nhập năm học tập vừa mới đây như sau:

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

Hoàn trở nên đảm bảo chất lượng những trọng trách được giao phó đạt hóa học lượng:

- Bản đằm thắm có khá nhiều tiến thủ cỗ rõ rệt rệt về những giờ dạy dỗ qua chuyện những mùa hội giảng nhập năm học tập.

- Có tương đối đầy đủ làm hồ sơ, những loại tuột sách theo đòi quy quyết định của trình độ. Năm học tập .................. đang được Phòng Giáo dục đào tạo điều tra trọn vẹn reviews tiết dạy dỗ và quality làm hồ sơ đạt đảm bảo chất lượng.

- Chỉ chi phí đạt được:

+ Bài soạn:

Tốt + Khá: … %

Trung bình: … %

+ Chất lượng giờ dạy:

Tổng số tiết dự: … tiết

+ Đạt giỏi: … tiết

+ Đạt khá: … tiết

Qua tham khảo quality đầu năm mới học: Tổng số học tập sinh: … em. Trong đó: Tốt: … em; Khá … em; Đạt: … em; Chưa đạt: … em.

Căn cứ nhập quality tham khảo đầu năm mới tôi đã lấy rời khỏi plan tu dưỡng và phụ đạo học viên phụ vương buổi bên trên tuần, nhập đầu giờ và giờ học tập chủ yếu khóa, nhập những giờ chiều.

Cụ thể là: Một buổi tu dưỡng học viên xuất sắc, ghi chép chữ đẹp nhất nhập loại nhì sản phẩm tuần, nhì buổi phụ đạo học viên yếu ớt nhập loại tư, loại sáu sản phẩm tuần. những buổi sót lại phụ đạo nhập đầu giờ và cuối giờ 15 cho tới đôi mươi phút. Chất lượng thời điểm cuối năm đạt được như sau:

- Duy trì sĩ số lớp: …..

* Điểm rèn luyện:

- Tốt: …. em;

Xem thêm: tình cảm nào dưới đây là biểu hiện của lòng yêu nước

- Khá …. em;

- Đạt …. em;

- Chưa đạt …. em.

* Kết trái ngược học tập tập

- Tốt: …. em;

- Khá: …. em;

- Đạt: …. em;

- Chưa đạt: …. em.

Chất lượng mũi nhọn:

Tôi thông thường xuyên quan hoài cho tới những đối tượng người tiêu dùng học viên của lớp nhằm mục tiêu xúc tiến sự tiến thủ cỗ của học viên. điều đặc biệt chú ý tu dưỡng team tuyển chọn mũi nhọn nhằm mục tiêu nâng lên quality học viên xuất sắc, cụ thể:

1. Các phương án thay đổi công tác làm việc giảng dạy dỗ, những ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm:

Bản đằm thắm không ngừng nghỉ học hành nâng lên trình độ chuyên môn trình độ nhiệm vụ. Thường xuyên phân tích tư liệu, sách tìm hiểu thêm, phần mềm technology vấn đề nhập giảng dạy dỗ nhằm dò thám cách thức mới mẻ nhăm đẩy mạnh tính tích rất rất, dữ thế chủ động tạo ra của học viên nhập học hành.

2. Chấp hành đảm bảo chất lượng mái ấm trương quyết sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước:

- Là Đảng viên, là kẻ nhà giáo, ngoài những việc triển khai đảm bảo chất lượng chức vụ trọng trách trình độ của tớ, tôi luôn luôn kiểu mẫu chấp hành đảm bảo chất lượng từng đàng lối mái ấm trương quyết sách của Đảng, pháp lý ở trong nhà nước. Có lập ngôi trường tư tưởng vững vàng vàng, luôn luôn triển khai đảm bảo chất lượng nếp sinh sống văn minh, mái ấm gia đình mái ấm giáo văn hóa truyền thống. Gương hình mẫu trước học tập trò và người cùng cơ quan.

- Tham gia tương đối đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt, trào lưu mái ấm ngôi trường tổ chức triển khai. Trong công tác làm việc giảng dạy dỗ tôi nhập cuộc dự giờ thăm hỏi lớp, hội giảng, sinh hoạt trình độ nhằm rút tay nghề và góp phần chủ kiến nhằm mục tiêu giúp sức người cùng cơ quan càng ngày càng tiến thủ cỗ rộng lớn.

3. Tích rất rất học hành chủ yếu trị, văn hóa truyền thống trình độ nghiệp vụ:

- Với ý thức tự động học tập tự động tu dưỡng nhằm nâng lên trình độ chuyên môn trí tuệ, trình độ nhiệm vụ, tôi tiếp tục nhập cuộc tương đối đầy đủ những lớp học tập vì thế những cấp cho tổ chức triển khai nhằm áp dụng nhập việc làm giảng dạy dỗ của tớ và nhất là sự việc dạy dỗ đạo đức nghề nghiệp cho tới học viên sinh sống, thao tác và tập luyện theo đòi tấm gương đạo đức nghề nghiệp Xì Gòn.

- Không ngừng học hành nhằm nâng lên trình độ chuyên môn trí tuệ đáp ứng đảm bảo chất lượng cho tới việc giảng dạy dỗ, triển khai đảm bảo chất lượng quy định trình độ, triển khai xong đảm bảo chất lượng những việc làm được giao phó.

4. Phẩm hóa học đạo đức:

Là người nhà giáo nhập thời đại mới mẻ, tôi luôn luôn nỗ lực trau dồi đạo đức nghề nghiệp, sở hữu lối sinh sống giản dị, ko sang chảnh tiêu tốn lãng phí. Có ý thức xây cất liên minh nhập luyện thể mái ấm ngôi trường, hòa nhã với người cùng cơ quan, cha mẹ học viên. Hết lòng vì thế học viên đằm thắm yêu thương được sự tin tưởng của người cùng cơ quan, học tập sinh

Luôn sở hữu ý thức tự động phê bình và phê bình, triển khai đảm bảo chất lượng nhiệm vụ công dân điểm trú ngụ rưa rứa ở phòng ban. Thực sự là tấm gương sáng sủa nhằm học viên noi theo

Trên đấy là những kết quả tuy nhiên phiên bản đằm thắm tôi tiếp tục đạt được nhập năm học tập .......... Rất ước sự góp phần của lãnh giẫm ngôi trường và cấp cho bên trên nhằm năm học tập cho tới tôi triển khai được đảm bảo chất lượng rộng lớn.

III- CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN:

Danh hiệu đạt được nhập các năm:

Năm học

Danh hiệu ganh đua đua

Số, ngày, mon, năm của đưa ra quyết định thừa nhận thương hiệu ganh đua đua; phòng ban phát hành quyết định

* Năm học tập....

- Đạt thương hiệu làm việc tiên tiến

- QĐ số ........../ QĐ- Ủy Ban Nhân Dân, ngày .../.../...

Trên đấy là những kết quả tuy nhiên phiên bản đằm thắm tôi tiếp tục nỗ lực nỗ lực phấn đấu nhập năm học tập qua chuyện nhằm triển khai xong đảm bảo chất lượng trọng trách tuy nhiên cấp cho bên trên giao phó cho tới. Tôi rất rất ước được hội đồng ganh đua đua những cấp cho gom ý nhằm cá thể tôi xử lý điểm yếu, đẩy mạnh ưu thế nhằm càng ngày càng tiến thủ cỗ rộng lớn.

Xin chân tình cảm ơn!

3. Mẫu report kết quả cá thể của Đảng viên

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

................, ngày .... mon ..... năm 2019

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị tặng bởi vì ca ngợi, Giấy ca ngợi triển khai xong đảm bảo chất lượng nhiệm vụ

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và thương hiệu đảng viên:…………………Nam (Nữ)..........................

- Ngày, mon, năm sinh………………………………......................

- Ngày nhập Đảng……………………Ngày chủ yếu thức:....................

- Đơn vị công tác:………………………………………………...........

- Chức vụ lúc bấy giờ (đảng, chủ yếu quyền):………….........................

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Sơ lược kết quả của đảng viên

- Trong việc triển khai trọng trách chuyên nghiệp môn: Kết trái ngược đạt được về con số, hóa học lượng; vận dụng ý tưởng sáng tạo, sửa thay đổi phương pháp thao tác, cách tân hành chủ yếu, v.v…

- Trong việc triển khai trọng trách của đảng viên: Thực hiện tại mái ấm trương, đàng lối của Đảng, quyết sách và pháp lý ở trong nhà nước; tập luyện khả năng chủ yếu trị, phẩm hóa học đạo đức; tầm quan trọng của cá thể nhập công tác làm việc xây cất đảng và những đoàn thể; nhập cuộc những hoạt động và sinh hoạt điểm trú ngụ, hoạt động và sinh hoạt xã hội không giống, v.v….

- Trong việc triển khai trọng trách của đoàn thể (nếu là trở nên viên).

- Đối với đảng viên thực hiện công tác làm việc vận hành, nêu tăng tầm quan trọng của phiên bản đằm thắm so với luyện thể cấp cho ủy, hướng dẫn và tóm lược kết quả của đơn vị chức năng.

2. Danh hiệu ca ngợi thưởng đã nhận được được

a) Danh hiệu ca ngợi thưởng của những cấp cho ủy Đảng: Ghi rõ rệt, tương đối đầy đủ, liên tiếp theo đòi năm.

b) Danh hiệu ca ngợi thưởng của Nhà nước, đoàn thể.

CẤP ỦY NƠI ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT

            ĐẢNG VIÊN BÁO CÁO

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN

(ký thương hiệu, đóng góp vết, ghi rõ rệt bọn họ tên)


4. Hướng dẫn thực hiện report kết quả cá nhân

Báo cáo kết quả cá thể là địa thế căn cứ nhằm cá thể được xét thưởng. Do cơ, khi thực hiện report kết quả cá thể, người report cần thiết đặc biệt quan trọng Note những điểm sau:

- Về vấn đề cá thể và đơn vị chức năng công tác

Khi triển khai ghi chép report kết quả cá thể, những vấn đề của những người lập report và đơn vị chức năng công tác làm việc cần được được ghi đúng mực vô cùng.

Việc hỗ trợ đích vấn đề ko tiếp tục góp thêm phần hiện tại tính có trách nhiệm của những người lập báo cáo trong việc làm.

Trong tình huống người lập report điền sai vấn đề cá thể của tớ hoặc vấn đề về đơn vị chức năng công tác làm việc, quy trình triển khai những giấy tờ thủ tục xét thưởng cũng rất có thể sẽ ảnh hưởng con gián đoạn, rơi rụng thời hạn.

- Về kết quả tiếp tục đạt được

Người thực hiện report cần thiết thể hiện tại được năng suất, quality, hiệu suất cao việc làm một cơ hội cụ thể, dễ dàng nắm bắt nhất. cũng có thể đối chiếu thành quả với những năm vừa qua để xem được sự tiến thủ cỗ của phiên bản đằm thắm.

Đây là nội dung cần thiết nhất nhập report kết quả cá thể. Nội dung này đưa ra quyết định mục tiêu của việc ghi chép report giành được cấp cho bên trên gật đầu đồng ý hay là không.

Người ghi chép report nên phụ thuộc vào những trọng trách thực tiễn tuy nhiên tôi đã triển khai xong nhập quy trình công tác làm việc nhằm thực hiện hạ tầng reviews năng lượng, kết quả của tớ.

Xem thêm: bánh mì chả cá bao nhiêu calo

Ngoài rời khỏi, người thực hiện report còn rất có thể nêu cả những thay đổi, tạo ra tích rất rất nhập việc làm của tớ. Đây là vấn đề nổi trội nhập quy trình công tác và là một trong nguyên tố cần thiết nhằm cấp cho bên trên kiểm tra ca ngợi thưởng.

Nếu bắt gặp vướng vướng nhập quy trình thực hiện báo cáo kết quả cá nhân, hãy gọi tức thì cho tới tổng đài 1900.6192để được tương hỗ không tính tiền.

>> ​Mẫu Báo cáo việc làm theo đòi ngày, tuần, mon, năm tương đối đầy đủ nội dung