maẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu C1- 02/NS - Giấy nộp chi phí vô ngân sách giang san tiên tiến nhất theo gót Thông tư 84/2016/TT-BTC thay cho thế Mẫu C1-02/NS theo gót Thông tư 119. Có hiệu lực thực thi từ thời điểm ngày 1/8/2016. (Đây là mẫu giấy nộp tiền mới nhất hiện hành).

Mẫu số: C1-02/NS
(Ban hành tất nhiên Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Sở Tài chính)

Bạn đang xem: maẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Không ghi vô chống này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt mũi □       Chuyển khoản □

Loại tiền:          VND □       USD □          Khác: ………...

Mã hiệu: ………

Số: ……………

       

Số tham ô chiếu(1):…………………

Người nộp thuế: ……………………….. Mã số thuế: ...........................................

Địa chỉ: ...................................……………… Quận/Huyện: ……………………

Tỉnh, TP:    .............................................................................................

Người nộp thay: ........................................................................................................

Địa chỉ: ..............................…    …………… Quận/Huyện: ……………………

Tỉnh, TP:    ...........................................................................................

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………….. trích TK số: ………………………. hoặc thu chi phí mặt mũi nhằm nộp NSNN theo:         TK thu NSNN □      TK tạm thời thu □        TK tịch thu trả thuế GTGT □

vào thông tin tài khoản của KBNN: …………………………………………….  Tỉnh, TP: ..

Mở bên trên NH ủy nhiệm thu: .........................................................................................

Nộp theo gót văn bạn dạng của ban ngành đem thẩm quyền: Kiểm toán giang san □     Thanh tra tài chủ yếu □

                                                               Thanh tra nhà nước □ Cơ quan tiền đem thẩm quyền không giống □

Tên ban ngành vận hành thu: ...........................................................................

Phần dành riêng cho những người nộp thuế ghi

Phần dành riêng cho NH ủy nhiệm thu/ NH kết hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số ra quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung những khoản nộp NSNN

Số nguyên vẹn tệ

Số chi phí VND

Mã chương

Mã đái mục

Xem thêm: cách viết hồ sơ xin việc sơ yếu lý lịch

Tổng cộng

Tổng số chi phí ghi bằng văn bản (2): ....................................................................................

...................................................................................................................................

Xem thêm: Cách ghi mã chương mã nội dung kinh tế

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………..

Mã ĐBHC: ………………………..

Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………..

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày... mon... năm...

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày... mon... năm...

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ghi chức vụ, ký, chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

Ghi chú: Trường phù hợp nộp thuế năng lượng điện tử: Người nộp chi phí, Tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng viên Thuế (nếu có), Ngân hàng/ Kho bạc Nhà nước triển khai ký số; ghi tên; ngày, giờ

(1) Trường phù hợp nộp thuế năng lượng điện tử kể từ Cổng vấn đề năng lượng điện tử của Tổng viên Thuế, khối hệ thống tự động hóa điền số tham ô chiếu nhằm đáp ứng công tác làm việc vận hành.

(2) Trường phù hợp nộp chi phí bởi VND thì ghi bằng văn bản theo gót tổng số chi phí VND; Trường phù hợp nộp chi phí bởi nước ngoài tệ thì ghi bằng văn bản theo gót tổng số nguyên vẹn tệ và loại nước ngoài tệ.

Chi tiết người tiêu dùng coi tại đâyCách ghi chép giấy tờ nộp chi phí vô ngân sách căn nhà nước

 Tải Mẫu C1-02/NS theo gót Thông tư 84 về bên trên đây: 

Mẫu C1-02/NS

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên huấn luyện và đào tạo kế toán tài chính thực hành thực tế thực tế

Mr Nam: 0984 322 539 - 0963 133 042

Email: [email protected]

Website: Ketoanthienung.org

Xem thêm: giải bài tập toán lớp 7 chân trời sáng tạo