liên hệ bản thân về xây dựng đạo đức mới

Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng? Liên hệ thực tiễn?
Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng? Liên hệ thực tiễn?

Bạn đang xem: liên hệ bản thân về xây dựng đạo đức mới

Liên hệ bản thân xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 3 nguyên tắc cơ bản mà cũng có thể xem là 3 nội dung quan trọng trong xây dựng Đảng về đạo đức để các cán bộ, đảng viên thực hiện cũng như động viên người khác thực hiện.

Đạo đức là một yếu tố quan trọng bậc nhất của con người. Trong công tác xây dựng Đảng đã đặt ra vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức.

Xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay như thế nào? Chúng tôi sẽ cung cấp những nội dung liên quan đến vấn đề này giúp quý bạn đọc nắm rõ thông qua bài viết Liên hệ bản thân xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay.

Xây dựng Đảng về đạo đức là gì?

Trước khi đi vào nội dung về liên hệ bản thân xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay, chúng tôi làm rõ nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, cụ thể như sau:

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề cập đến nội dung xây dựng Đảng về đạo đức.

Nội dung xây dựng Đảng về đạo đức là “ tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 3 nguyên tắc cơ bản mà cũng có thể xem là 3 nội dung quan trọng trong xây dựng Đảng về đạo đức để các cán bộ, đảng viên thực hiện cũng như động viên người khác thực hiện, cụ thể như sau:

+ Một là: Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức. Nói đi đôi với làm trước hết là sự nêu gương tốt, trong đó, có sự làm gương của thế hệ đi trước với thế hệ đi sau, cha mẹ làm gương cho con cái, ông bà làm gương cho con cháu, lãnh đạo làm gương cho cán bộ, nhân viên… Phương pháp này đã phát huy rất nhiều hiệu quả trên thực tế, là phương pháp phổ biến nhất. Đảng viên luôn là người làm gương trước quần chúng.

+ Hai là: Xây đi đôi với chống. Xây dựng đạo đức phải được tiến hành bằng giáo dục đạo đức cho mỗi người, việc giáo dục đạo đức cho các cá nhân phải được thực hiện từ việc giáo dục ở trường, giáo dục từ gia đình, từ xã hội. Trong xây dựng đạo đức phải chống lại cái tiêu cực, lạc hậu của bản thân, của những người xung quanh, của xã hội, mà trước hết phải chống chủ nghĩa cá nhân; không chống được cái hạn chế, cái tiêu cực của bản thân thì không thể chống cái lạc hậu, trì trệ của người khác. Xây dựng đạo đức và chống chủ nghĩa tiêu cực có quan hệ mật thiết với nhau, bổ sung và hỗ trợ nhau.

+ Ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Hồ Chí Minh khẳng định, đạo đức cách mạng phải qua đấu tranh, rèn luyện bền bỉ mới thành. Mỗi người cần tự rèn luyện, nâng cao đạo đức của mình, chống lại chủ nghĩa cá nhân, tiêu cực.

Ngoài ra để xây dựng Đảng về đạo đức đạt được những kết quả tốt thì cần trung thành với những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, phải biết vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam trong từng giai đoạn. Đấu tranh phòng chống những tư tưởng sai lệch. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng viên có phẩm chất tư cách đạo đức tốt.

Liên hệ bản thân xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay

Xây dựng Đảng về đạo đức là một nội dung vô cùng quan trọng, mỗi cán bộ, đảng viên và mọi người dân trong xã hội cần nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này và có ý thức nghiệm chỉnh thực hiện những nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, cụ thể như sau:

+ Tư tưởng chính trị: Mỗi cán bộ Đảng viên và người dân cần trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chỉ đạo của Đảng;Tin tưởng và kiên định với chủ nghĩa xã hội của đất nước; Chấp hành tốt mọi chủ chương đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Tích cực đấu tranh phòng chống những biểu hiện tình trạng đạo đức suy thoái trong xã hội; thực hiện tốt đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện theo đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Luôn có ý thức tự học tự rèn luyện kiến thức, rèn luyện bản thân thực hiện tốt công việc của mình.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Luôn tuân theo “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ mọi người xung quanh; Thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình; bản thân cần giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và gương mẫu thực hiện những quy định của cơ quan tổ chức;

Đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình đối với nhân dân và làm gương cho nhân dân,có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, thẳng thắn, đoàn kết với mọi người, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc; Có ý thức trong tự phê bình và phê bình; biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác; tích cực đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ bè phái, đấu tranh chống chủ nghĩa tiêu cực, cực đoan, tư tưởng sai lệch.

Xem thêm: bánh sinh nhật cho bé gái 1 tuổi

Trên đây là nội dung bài viết về Liên hệ bản thân xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về vấn đề này bạn đọc vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải đáp.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phân biệt Công an và Cảnh sát

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo Điều 3 Luật Công an nhân dân năm…

Công ty luật và văn phòng luật sư khác nhau như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật luật sư thì cả công ty luật và văn phòng luật sư đều là tổ chức hành nghề luật sư, được thành lập và có đầy đủ các quyền của một tổ chức hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 39 Luật luật…

Bị CSGT giữ bằng lái, có được làm thủ tục cấp lại hay không?

Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định tại Điều 60 của Luật Giao thông đường bộ và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Công an có được xăm mình không?

Theo khoản 1 Điều 8 Luật Công an nhân dân Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân….

Bảng kê danh mục sản phẩm đăng ký mã số mã vạch

Sử dụng mã số mã vạch phải nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bảng kê danh mục sản phẩm đăng ký mã số mã vạch như thế…

Xem thêm

Bạn đang xem bài viết: Liên hệ bản thân xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay. Thông tin do MN Tiến Minh chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: bói bài tarot về tiền bạc hôm nay