lịch khai giảng năm học 2021 2022

Tôi ham muốn biết lịch tựu ngôi trường, lịch khai học năm học tập 2022-2023 của 63 thành phố như vậy nào? Khi này học viên toàn quốc đến lớp lại? – Câu căn vặn của chị ý Hiền Bích (Bình Định)

Khung plan thời hạn năm học tập 2022-2023

Bộ GD&ĐT đang được phát hành Quyết tấp tểnh 2159/QĐ-BGDĐT về khuông plan thời hạn năm học tập 2022-2023 so với dạy dỗ thiếu nhi, dạy dỗ phổ thông và dạy dỗ thông thường xuyên. Theo bại, khuông plan thời hạn năm học tập 2022-2023 như sau:

- Tổ chức khai học vào trong ngày 05/9/2022.

Bạn đang xem: lịch khai giảng năm học 2021 2022

- Tựu ngôi trường nhanh nhất trước 01 tuần đối với ngày tổ chức triển khai khai học.

Riêng so với lớp 1, tựu ngôi trường nhanh nhất trước 02 tuần đối với ngày tổ chức triển khai khai học.

- Kết giục học tập kỳ I trước thời gian ngày 15/01/2023, hoàn thiện plan dạy dỗ học tập kỳ II trước thời gian ngày 25/5/2023 và kết giục năm học tập trước thời gian ngày 31/5/2023.

- Xét thừa nhận hoàn thiện lịch trình đái học tập và xét thừa nhận đảm bảo chất lượng nghiệp trung học tập hạ tầng trước thời gian ngày 30/6/2023.

- Hoàn trở thành tuyển chọn sinh những lớp đầu cung cấp trước thời gian ngày 31/7/2023.

- Thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học tập phổ thông và những kỳ ganh đua cung cấp vương quốc theo phía dẫn của Sở GD&ĐT.

Nóng: Đã đem lịch tựu ngôi trường, khai học năm học tập 2023-2024 của 63 tỉnh thành

lịch tựu ngôi trường 2022-2023

Lịch tựu ngôi trường và khai học năm học tập 2022-2023 của 63 tỉnh thành? Lịch đến lớp lại của 63 tỉnh thành

Lịch tự động ngôi trường và khai học năm học tập 2022-2023 của 63 tỉnh thành

Hiện ni, đang được đem một trong những tỉnh, trở thành đang được đem lịch ngôi trường và khai học năm học tập 2022-2023 như sau:

1. Thành phố Hồ Chí Minh

UBND Thành phố Xì Gòn vừa phải phát hành Quyết tấp tểnh 2708/QĐ-UBND.

Theo bại, lịch tựu ngôi trường và khai học năm học tập 2022-2023 như sau:

- Đối với học viên nõn non: Thứ Tư ngày 31/8/2022.

- Đối với học viên những bậc đái học tập, trung học cơ sở, trung học phổ thông, dạy dỗ thông thường xuyên: Thứ Hai ngày 22/8/2022.

- Lịch khai học của học viên TP.HCM: Học sinh toàn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khai học năm học tập 2022 - 2023 vào trong ngày Thứ Hai - 05/9/2022.

2. Hà Nam

Ngày 10/8/2022, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phát hành Quyết tấp tểnh 1525/QĐ-UBND:

- Tựu ngôi trường nhanh nhất trước 01 tuần đối với ngày tổ chức triển khai khai học. Riêng so với lớp 1, tựu ngôi trường nhanh nhất trước 02 tuần đối với ngày tổ chức triển khai khai học.

- Tổ chức khai học vào trong ngày 05 mon 9 năm 2022.

3. Đồng Tháp

Ngày 10/8/2022, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh đã ký kết Quyết tấp tểnh 892/QĐ-UBND-HC, Theo bại, lịch tựu ngôi trường và khai học năm học tập 2022-2023 như sau:

- Học sinh lớp 1 tựu ngôi trường ngày 22/8/2022.

- Học sinh những lớp sót lại tựu ngôi trường ngày 25/8/2022.

- Các hạ tầng dạy dỗ thiếu nhi, phổ thông, dạy dỗ thông thường xuyên tổ chức triển khai khai học năm học tập khi 07 giờ nửa tiếng ngày loại Hai, 05/9/2022.

4. Ninh Thuận

Ngày 11/8/2022, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận đang được đem Quyết tấp tểnh 1114/QĐ-UBND về phát hành khuông thời hạn năm học tập 2022-2023. Theo bại, lịch đến lớp lại như sau:

5. Yên Bái

Ủy ban quần chúng tỉnh Yên Bái phát hành Quyết tấp tểnh 1327/QĐ-UBND ngày 11/8/2022

Cụ thể lịch tựu ngôi trường nhanh nhất vào trong ngày 29 mon 8 năm 2022. Riêng so với lớp 1, tựu ngôi trường nhanh nhất từ thời điểm ngày 22 mon 8 năm 2022.

Lễ Khai giảng năm học tập tiếp tục tổ chức triển khai vào trong ngày 05 mon 9 năm 2022.

6. Bình Định

Ngày 10/8/2022,Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình tấp tểnh phát hành Quyết tấp tểnh 2502/QĐ-UBND Kế hoạch thời hạn năm học tập 2022-2023 so với dạy dỗ thiếu nhi.

Theo đó:

- Các ngôi trường thiếu nhi, đái học tập, trung học tập hạ tầng, trung học tập phổ thông, những trung tâm dạy dỗ thông thường xuyên, dạy dỗ nghề nghiệp và công việc - dạy dỗ thông thường xuyên: Tựu ngôi trường vào trong ngày 29/8/2022.

- Các Trung tâm dạy dỗ nghề nghiệp và công việc - dạy dỗ thông thường xuyên giảng dạy dỗ lịch trình nghề nghiệp phổ thông của năm học tập mới mẻ từ thời điểm ngày 12/9/2022.

Ngày Khai giảng: Tổ chức khai học vào trong ngày 05/9/2022.

7. Ninh Bình

Theo Quyết tấp tểnh 730/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Ninh Bình ngày 11/8/2022

Học sinh tựu ngôi trường từ thời điểm ngày 29/8/2022, riêng biệt so với học viên lớp 1 tựu ngôi trường từ thời điểm ngày 22/8/2022.

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022 - 2023 là ngày 05/9/2022.

8. Trà Vinh

Theo Quyết tấp tểnh 1645/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Trà Vinh ngày 12/8/2022

Học sinh tựu ngôi trường từ thời điểm ngày 29/8/2022, riêng biệt cung cấp đái học tập tiếp tục tựu ngôi trường từ thời điểm ngày 22/8/2022.

Lễ khai học được tổ chức triển khai vào trong ngày 5/9/2022.

9. Điện Biên

Học sinh dạy dỗ thiếu nhi, dạy dỗ phổ thông và dạy dỗ thông thường xuyên bên trên Điện Biên tiếp tục tựu ngôi trường nhanh nhất ngày 01/9/2022

+ Riêng lớp 1 tựu ngôi trường ngày 29/8/2022

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023 vô 5/9/2022.

10. Hưng Yên

Theo Quyết tấp tểnh 1750/QĐ-UBND ngày 09/8/2022

Học sinh tựu ngôi trường nhanh nhất vào trong ngày 29/8/2022, riêng biệt so với lớp 1 tựu ngôi trường nhanh nhất vào trong ngày 22/8/2022.

Tổ chức khai học năm học tập vào trong ngày 05/9/2022.

11. Kiên Giang

Theo Quyết tấp tểnh 1985/QĐ-UBND ngày 10/8/2022

Học sinh tựu ngôi trường nhanh nhất ngày 29/8/2022. Riêng lớp 1 tựu ngôi trường từ thời điểm ngày 22/8/2022.

Lễ khai học được tổ chức triển khai vào trong ngày 5/9/2022.

12. Bình Thuận

Theo Quyết tấp tểnh 1749/QĐ-UBND thì:

- Đối với thiếu nhi, đái học: Chậm nhất ngày 29/8/2022 (Thứ hai).

- Đối với trung học phổ thông, THCS: Chậm nhất ngày 30/8/2022 (Thứ ba)

Lễ khai học được tổ chức triển khai vào trong ngày 5/9/2022.

13. Quảng Nam

Ngày 10/8/2022, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh vừa phải phát hành Quyết tấp tểnh 2094/QĐ-UBND plan thời hạn năm học tập 2022-2023 của dạy dỗ thiếu nhi, dạy dỗ phổ thông và dạy dỗ thông thường xuyên.

Theo bại, học viên Quảng Nam tựu ngôi trường ngày 1/9/2022, khai học năm học tập mới mẻ vào trong ngày 5/9/2022.

14. Hà Nội

Căn cứ Quyết tấp tểnh 2865/QĐ-UBND, học viên Hà Nội Thủ Đô tựu ngôi trường nhanh nhất trước 01 tuần đối với ngày tổ chức triển khai khai học (tức ngày 29/8/2022). Riêng so với lớp 1, tựu ngôi trường nhanh nhất trước 02 tuần đối với ngày tổ chức triển khai khai học (ngày 22/8/2022).

Tổ chức khai học vào trong ngày 05/9/2022.

15. Long An

Theo Quyết tấp tểnh 7374/QĐ-UBND ngày 11/8/2022, học viên những cung cấp tựu ngôi trường vô Thứ 2, ngày 29/8/2022. Riêng học viên lớp 1 và trung học phổ thông Chuyên LA tựu trường: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Tổ chức khai học ngày 05/9/2022

16. Bội Bạc Liêu

Theo Quyết tấp tểnh 1360/QĐ-UBND năm 2022 thì:

- Tựu ngôi trường vào trong ngày 29/8/2022; riêng biệt so với lớp 1, tựu ngôi trường nhanh nhất từ thời điểm ngày 22/8/2022.

- Khai giảng năm học tập vào trong ngày 05/9/2022.

17. Sơn La

Theo Quyết tấp tểnh 1632/QĐ-UBND ngày 10/8/2022, Thời gian dối tựu ngôi trường Giáo dục nõn non: từ thời điểm ngày 25/8/2022 cho tới ngày 31/8/2022;

Giáo dục phổ thông và dạy dỗ thông thường xuyên tựu trường: Thứ 2, ngày 22/8/2022

Khai giảng năm học: Ngày 05/9/2022.

18. Cần Thơ

Tựu ngôi trường nhanh nhất trước 01 tuần đối với ngày tổ chức triển khai khai học (nghĩa làngày 29/8/2022). Tuy nhiên, so với lớp 1, tựu ngôi trường nhanh nhất trước 02 tuần đối với ngày tổ chức triển khai khai học (ngày 22/8/2022).

Khai giảng năm học: Ngày 05/9/2022.

19. Nghệ an

Thời gian dối tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Khai giảng năm học: Ngày 05/9/2022.

20. Bìa rịa - Vũng Tàu

Theo Kế hoạch 2267/KH-SGDĐT năm 2022 Thời gian dối tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cung cấp học viên lớp 1, 2, 10: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023 vô 5/9/2022.

21. Sóc Trăng

Theo Quyết tấp tểnh 2083/QĐ-UBND, học viên toàn bộ những cấp: Tựu ngôi trường nhanh nhất trước một tuần đối với ngày 5/9/2022.

- Khai giảng năm học: Ngày 05/9/2022.

32. Cà Mau

Học sinh tiếp tục tựu ngôi trường từ thời điểm ngày 25/8/2022, cho tới ngày 5.9.2022 tiếp tục khai học năm học tập mới mẻ.

23. Gia Lai

Theo Quyết tấp tểnh 417/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai thì:

- Học sinh lớp 1: 22/8.

- Học sinh những lớp còn lại: 29/8.

- Ngày khai giảng: Ngày 05/9/2022.

24. An Giang

- Tựu trường: 29 - 31/8/2022

- Ngày khai giảng: Ngày 05/9/2022.

25. Hà Giang

Theo Quyết tấp tểnh 1291/QĐ-UBND năm 2022 thì:

- Thời gian dối tựu trường: Thứ 2, ngày 25/8/2022.

- Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023 vô 5/9/2022.

26. Vĩnh Phúc

Theo Quyết tấp tểnh 1513/QĐ-CT năm 2022 thì:

Tựu ngôi trường nhanh nhất trước 01 tuần đối với ngày tổ chức triển khai khai học (tức ngày 29/8/2022).

Riêng so với lớp 1, tựu ngôi trường nhanh nhất trước 02 tuần đối với ngày tổ chức triển khai khai học (ngày 22/8/2022).

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023 vô 5/9/2022.

27. Hà Tĩnh

Theo Quyết tấp tểnh 1635/QĐ-UBND ngày 11/8/2022.

Thời gian dối tựu trường: Thứ 3, ngày 30/8/2022.

Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023 vô 5/9/2022.

28. Kon Tum

Theo Quyết tấp tểnh 460/QĐ-UBND ngày 15/8/2022.

Thời gian dối tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023 vô 5/9/2022.

29. Quảng Trị

Theo Quyết tấp tểnh 2094/QĐ-UBND ngày 15/8/2022

Thời gian dối tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023 vô 5/9/2022.

30. Tây Ninh

Theo Quyết tấp tểnh 1709/QĐ-UBND ngày 12/8/2022:

- Trẻ thiếu nhi tựu trường: ngày 29/8.

- Học sinh những lớp còn lại: ngày 22/8.

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023 vô 5/9/2022.

31. Đồng Nai

Theo Quyết tấp tểnh 2111/QĐ-UBND ngày 15/8/2022.

Thời gian dối tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023: Ngày 5/9/2022.

32. Lai Châu

Theo Quyết tấp tểnh 106/QĐ-UBND ngày 15/8/2022:

Thời gian dối tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023 vô 5/9/2022.

33. Ga Tre

Theo Kế hoạch 5061/KH-SGDĐT ngày 12/8/2022:

Thời gian dối tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023 vô 5/9/2022.

34. Đắk Nông

Theo Quyết tấp tểnh 1403/QĐ-UBND ngày 12/8/2022.

Tựu ngôi trường nhanh nhất trước 01 tuần đối với ngày tổ chức triển khai khai học (tức ngày 29/8/2022).

Riêng so với lớp 1, tựu ngôi trường nhanh nhất trước 02 tuần đối với ngày tổ chức triển khai khai học (ngày 22/8/2022).

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023 vô 5/9/2022.

35. Phú Yên

Theo Quyết tấp tểnh 951/QĐ-UBND năm 2022, thời hạn tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023 vô 5/9/2022.

36. Bắc Giang

Theo Quyết tấp tểnh 2800/QĐ-UBND năm 2022, Thời gian dối tựu trường: Thứ 3, ngày 30/8/2022.

Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023 vô 5/9/2022.

37. Hậu Giang

- Học sinh lớp 1 tựu trường: ngày 22/8.

- Học sinh những lớp sót lại tựu trường: ngày 29/8.

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023: Ngày 5/9/2022.

38. Tiền Giang

Theo Quyết tấp tểnh 2267/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tiền Giang:

- Học sinh đái học tập tựu trườn: 22/8/2022. Còn lại: 29/8/2022

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023: Ngày 5/9/2022.

39. Phú Thọ

Học sinh những cung cấp tựu ngôi trường ngày 29/8. Riêng lớp 1 tựu ngôi trường nhanh nhất ngày 22/8.

Tổ chức khai học năm học tập mới mẻ vào trong ngày ngày 5/9/2022.

40. Lào Cai

Theo Quyết tấp tểnh 1772/QĐ-UBND ngày 15/8/2022.

Thời gian dối tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng: 5/9/2022.

41. Bắc Ninh

Theo Quyết tấp tểnh 798/QĐ-UBND ngày 12/8/2022.

Thời gian dối tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023 vô 5/9/2022.

42. Hòa Bình

Theo Quyết tấp tểnh 1662/QĐ-UBND ngày 12/8/2022.

Thời gian dối tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022. Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023 vào trong ngày 5/9/2022.

43. Bình Dương

Theo Quyết tấp tểnh 1952/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương thì:

- Học sinh những cung cấp tựu ngôi trường ngày 29/8/2022.

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023 vào trong ngày 5/9/2022.

44. Lâm Đồng

Theo Quyết tấp tểnh 1465/QĐ-UBND ngày 17/08/2022 thì:

Ngày tựu ngôi trường là 29/8, riêng biệt so với học viên lớp một là ngày 22/8;

khai giảng năm học tập mới mẻ vào trong ngày 5/9.

45. Hải Dương

Theo Quyết tấp tểnh 2220/QĐ-UBND thì:

- Học sinh Thành Phố Hải Dương tiếp tục tựu ngôi trường vào trong ngày 29/8/2022, trước khai học năm học tập mới mẻ một tuần. Riêng học viên lớp 1 tiếp tục tựu ngôi trường vào trong ngày 22/8/2022, trước khai học năm học tập mới mẻ 2 tuần.

Ngày khai học vào trong ngày 5/9/2022.

46. Bắc Kạn

Ngày tựu ngôi trường những cung cấp học: Ngày 29/8/2022 (thứ Hai). Đối với lớp 1 tựu ngôi trường ngày 22/8/2022 (thứ Hai); so với lớp 10 tựu ngôi trường ngày 25/8/2022 (thứ Năm).

Ngày khai học năm học tập mới: Ngày 05/9/2022 (thứ Hai).

47. Khánh Hòa

Theo Quyết tấp tểnh 2263/QĐ-UBND ngày 16/8/2022.

Thời gian dối tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023 vô 5/9/2022.

48. Vĩnh Long

Theo Quyết tấp tểnh 1640/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 thì

Ngày tựu trường:

- Đối với dạy dỗ nõn non: 29/8/2022

- Đối với dạy dỗ đái học: 22/8/2022

- Đối với dạy dỗ trung học tập và dạy dỗ thông thường xuyên: 29/8/2022

Ngày khai học năm học: 5/9/2022

49. Đắk Lắk

Học sinh tựu ngôi trường vào trong ngày 29/8, riêng biệt khối 1 tựu ngôi trường vào trong ngày 22/8. Lễ khai học được tổ chức triển khai vào trong ngày 5/9/2022.

50. Quãng Ngãi

Theo Quyết tấp tểnh 1074/QĐ-UBND năm 2022 thì:

- Tựu ngôi trường vào trong ngày 30/8/2022. Riêng so với lớp 1, tựu ngôi trường vào trong ngày 22/8/2022.

- Tổ chức khai học vào trong ngày 05/9/2022;

51. Lạng Sơn

Theo Quyết tấp tểnh 1332/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 thì

Thời gian dối tựu ngôi trường của học viên những cấp: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai học năm học tập mới mẻ 2022–2023: Ngày 5/9/2022.

52. Bình Phước

Theo Quyết tấp tểnh 1472/QĐ-UBND, học viên bên trên địa phận tỉnh Bình Phước tiếp tục tựu ngôi trường vào trong ngày 29/8/2022.

Riêng so với lớp 1, tựu ngôi trường nhanh nhất từ thời điểm ngày 22-8.

Ngày khai học năm học tập là ngày 5/9/2022.

53. Nam Định

Theo Quyết tấp tểnh 1531/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Nam Định thì:

- Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

Xem thêm: bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1

- Học sinh những lớp còn lại: ngày 29/8.

Ngày khai học năm học tập là ngày 5/9/2022.

54. Quảng Bình

Theo Quyết tấp tểnh 2240/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Bình thì:

- Học sinh lớp 1: nhanh nhất trước 2 tuần đối với ngày 5/9/2022.

- Học sinh những lớp còn lại: nhanh nhất trước một tuần đối với ngày 5/9/2022.

Ngày khai học năm học tập là ngày 5/9/2022.

55. Tuyên Quang

Theo Quyết tấp tểnh 1147/QĐ-UBND năm 2022 thì:

- Tựu ngôi trường những cung cấp học: Ngày 29/8/2022 (thứ Hai). Riêng so với lớp 1 tựu ngôi trường ngày 22/8/2022 (thứ Hai).

- Tổ chức Khai giảng năm học tập mới: Ngày 05/9/2022 (Thứ Hai).

Danh sách update lịch cho tới ngôi trường của học viên 63 tỉnh, TP. Hồ Chí Minh năm học tập 2022-2023

STT

Tỉnh thành

Lịch cho tới ngôi trường năm học tập 2022-2023

1

An Giang

29 - 31/8/2022

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian dối tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022. Riêng cung cấp học viên lớp 1, 2, 10: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

3

Bạc Liêu

- Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh những lớp còn lại: ngày 29/8.

4

Bắc Giang

Thứ 3, ngày 30/8/2022. Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

5

Bắc Kạn

Lớp 1: 22/8.

Lớp 10: 25/8.

Còn lại: 29/8

6

Bắc Ninh

Thứ 2, ngày 29/8/2022. Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

7

Bến Tre

Thời gian dối tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022. Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

8

Bình Dương

29/8/2022

9

Bình Định

- Học sinh những cấp: Ngày 29/8.

- TT giáo dục và đào tạo thông thường xuyên: Ngày 12/9.

10

Bình Phước

Các cấp: 29/8/2022. Riêng so với lớp 1: ngày 22/8/2022.

12

Cà Mau

25/8/2022

13

Cần Thơ

- Học sinh lớp 1: Sớm nhất trước 2 tuần đối với ngày 5/9.

- Học sinh những lớp còn lại: Sớm nhất trước một tuần đối với ngày 5/9.

14

Cao Bằng

Đang cập nhật

15

Đà Nẵng

Đang cập nhật

16

Đắk Lắk

Lớp 1: 22/8.

Còn lại: 29/8

17

Đắk Nông

Tựu ngôi trường nhanh nhất trước 01 tuần đối với ngày tổ chức triển khai khai học (tức ngày 29/8/2022). Riêng so với lớp 1, tựu ngôi trường nhanh nhất trước 02 tuần đối với ngày tổ chức triển khai khai học (ngày 22/8/2022).

18

Điện Biên

- Học sinh lớp 1: Ngày 29/8.

- Học sinh những lớp còn lại: Ngày 1/9.

19

Đồng Nai

Thời gian dối tựu trường: Thứ 2, ngày 20/8/2022. Riêng bậc đái học: Thứ 2 ngày 15/8/2022.

20

Đồng Tháp

- Học sinh lớp 1: Ngày 22/8.

- Học sinh những lớp còn lại: Ngày 25/8.

21

Gia Lai

- Học sinh lớp 1: 22/8.

- Học sinh những lớp còn lại: 29/8.

22

Hà Giang

Thứ 2, ngày 25/8/2022

23

Hà Nam

- Học sinh lớp 1: Sớm nhất trước 2 tuần đối với ngày 5/9.

- Học sinh những lớp còn lại: Sớm nhất trước một tuần đối với ngày 5/9.

24

Hà Nội

- Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh những lớp còn lại: ngày 29/8.

25

Hà Tĩnh

Học sinh lớp 1: Ngày 22/8.

- Học sinh những lớp còn lại: Ngày 30/8.

26

Hải Dương

Lớp 1: 22/8. Còn lại: 29/8

27

Hải Phòng

Đang cập nhật

28

Hậu Giang

- Học sinh lớp 1: ngày 22/8. - Học sinh những lớp còn lại: ngày 29/8.

29

Hòa Bình

Thứ 2, ngày 29/8/2022. Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

30

Hưng Yên

- Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh những lớp còn lại: ngày 29/8.

31

Khánh Hòa

Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

32

Kiên Giang

- Học sinh lớp 1: ngày 22/8. - Học sinh những lớp còn lại: ngày 29/8.

33

Kon Tum

Thời gian dối tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

34

Lai Châu

Thời gian dối tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022. Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

35

Lâm Đồng

Lớp 1: 22/8. Còn lại: 29/8

36

Lạng Sơn

Thứ 2, ngày 29/8/2022. Lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

37

Lào Cai

Thứ 2, ngày 29/8/2022. Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

38

Long An

- Trẻ thiếu nhi và học viên phổ thông: Ngày 29/8.

- Học sinh lớp 1 và Trường trung học phổ thông thường xuyên Long An: 22/8.

39

Nam Định

Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh những lớp còn lại: ngày 29/8.

40

Nghệ An

- Học sinh toàn bộ những cấp: 29/8

41

Ninh Bình

- Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh những lớp còn lại: ngày 29/8.

42

Ninh Thuận

- Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- Học sinh những lớp còn lại: ngày 29/8.

43

Phú Thọ

Lớp 1: 22/8. Còn lại: 29/8

44

Phú Yên

Thứ 2, ngày 29/8/2022.

45

Quảng Bình

- Lớp 1: nhanh nhất trước 2 tuần đối với ngày 5/9.

- Các lớp còn lại: nhanh nhất trước một tuần đối với ngày 5/9.

46

Quảng Nam

- Học sinh toàn bộ những cấp: 01/9.

47

Quảng Ngãi

- Thứ 3, ngày 30/8/2022.

- Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

48

Quảng Ninh

Đang cập nhật

49

Quảng Trị

Thời gian dối tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022. Riêng cung cấp học viên lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

50

Sóc Trăng

Sớm nhất trước một tuần đối với ngày 5/9

51

Sơn La

- giáo dục và đào tạo nõn non: 25/8/2022 cho tới ngày 31/8/2022

- giáo dục và đào tạo phổ thông và dạy dỗ thông thường xuyên: Ngày 22/8/2022

52

Tây Ninh

- Trẻ nõn non: ngày 29/8.

- Học sinh những lớp còn lại: ngày 22/8.

53

Thái Bình

Đang cập nhật

54

Thái Nguyên

Đang cập nhật

55

Thanh Hóa

Đang cập nhật

56

Thừa Thiên Huế

Đang cập nhật

57

Tiền Giang

Tiểu học: 22/8. Còn lại: 29/8

58

TP.HCM

- Trẻ nõn non: Ngày 31/8.

- Học sinh những lớp còn lại: Ngày 22/8.

59

Trà Vinh

- Học sinh lớp 1: từ thời điểm ngày 22/8 cho tới 2/9. - Học sinh những lớp còn lại: từ thời điểm ngày 29/8 cho tới 2/9.

60

Tuyên Quang

Ngày 29/8/2022 (thứ Hai). Riêng so với lớp 1 tựu ngôi trường ngày 22/8/2022 (thứ Hai).

61

Vĩnh Long

- Mầm non: 29/8/2022.

- Tiểu học: 22/8/2022 - Đối với dạy dỗ trung học tập và dạy dỗ thông thường xuyên: 29/8/2022

62

Vĩnh Phúc

Tựu ngôi trường nhanh nhất trước 01 tuần đối với ngày tổ chức triển khai khai học (tức ngày 29/8/2022).

Riêng so với lớp 1, tựu ngôi trường nhanh nhất trước 02 tuần đối với ngày tổ chức triển khai khai học (ngày 22/8/2022).

63

Yên Bái

Học sinh lớp 1: ngày 22/8. - Học sinh những lớp còn lại: ngày 29/8.

64

Xem thêm: mẫu chữ ký theo họ và tên

Bình Thuận

Đối với thiếu nhi, đái học: Chậm nhất ngày 29/8/2022 (Thứ hai).

Đối với trung học phổ thông, THCS: Chậm nhất ngày 30/8/2022 (Thứ ba)