lên non mới biết non cao lội sông mới biết

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì chưng những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

Đáp án : Lạch nào

Lên non mới nhất biết non cao

Lội sông mới nhất biết lạch nào cạn sâu sắc.

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

3.8

Xem thêm: cách làm sữa chua bằng sữa ông thọ

14 vote

avatar

Đáp án : Lạch nào

Lên non mới nhất biết non cao

Lội sông mới nhất biết lạch nào cạn sâu sắc.

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

3 vote

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Xem thêm: tình cảm nào dưới đây là biểu hiện của lòng yêu nước