khẳng định nào sau đây là đúng

 • Câu hỏi:

  Khẳng ấn định nào là sau đấy là đúng?

  • A. Chỉ đem giấy tờ thủ tục mới mẻ rất có thể đem thông số hình thức      
  • B. Cả giấy tờ thủ tục và hàm đều rất có thể đem thông số mẫu mã.
  • C. Chỉ đem hàm mới mẻ rất có thể đem thông số mẫu mã.
  • D. Thủ tục và hàm nào thì cũng nên đem thông số mẫu mã.

  Lời giải tham ô khảo:

  Bạn đang xem: khẳng định nào sau đây là đúng

  Đáp án đúng: B

Mã câu hỏi: 78131

Xem thêm: những hình ảnh anime buồn đẹp nhất

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: tả đồ dùng học tập lớp 4 ngắn gọn

Chủ đề :

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Khẳng ấn định nào là sau đấy là trúng nhất?
 • Để biết con cái trỏ tệp tiếp tục ở cuối dòng sản phẩm của tệp f hoặc ko, tớ dùng hàm:
 • Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
 • Trong NNLT Pascal, khai báo nào là sau đấy là đúng lúc khai báo tệp văn bản?
 • Giả sử bên trên folder gốc của đĩa C đem tệp f  tiếp tục đem nội dung sẵn. Khi triển khai giấy tờ thủ tục Rewrite(f); 
 • Câu mệnh lệnh người sử dụng giấy tờ thủ tục hiểu đem dạng:
 • Cho đoạn công tác sau:Var g:text;I:integer;BeginAssign(g, ‘C:DLA.
 • Tệp f đem tài liệu [5  9  15] nhằm hiểu 3 độ quý hiếm bên trên kể từ tệp f và ghi những độ quý hiếm này vô 3 trở thành x, hắn, z tớ sử d
 • Giả sử a = 5; b = 9; c = 15; nhằm ghi những độ quý hiếm bên trên vô tệp f đem dạng là [5  9  15] tớ dùng giấy tờ thủ tục ghi:
 • Khẳng ấn định nào là sau đấy là chủ yếu xác?
 • Cho công tác sauProgram Baitap;Var x, hắn, z , t: word;Function BCNN(a, b:word):word;Var du, c, d:word;Beginc:=a; d:=b;While b
 • Cho mảng A bao gồm N thành phần nằm trong loại nguyên vẹn (N≤50)? Viết công tác con cái triển khai những đòi hỏi sau: Viết giấy tờ thủ tục