khám phá lịch sử giúp con người hiểu biết được

Câu hỏi

Niki Rika

Bạn đang xem: khám phá lịch sử giúp con người hiểu biết được

23 mon 10 2022 khi 15:48

Khám đập lịch sử hào hùng canh ty nhân loại nắm vững được

A. Vai trò lịch sử hào hùng.

B. Văn minh trái đất.

C. Bản hóa học xã hội.

D. Khả năng phiên bản thân ái.

dang đua khanh ly

17 mon 12 2020 khi 22:17

1 Vai trò vương vãi triều hồi giáo đê-li nhập lịch sử hào hùng bấm độ 2 tầm quan trọng của vương vãi triều Mô gôn nhập lịch sử hào hùng bấm độ

3 Nhận xét sự pt cam-pu-chia thời Ăng- co 

4 Nx sự pt quốc gia lào kể từ tk XV-XVII

5 Đánh giá chỉ được tác động văn hóa truyền thống TQ so với vhoa VN thời phong kiến

Xem chi tiết

Lê Hoàng Mỹ Nguyễn

liên hệ được hoặc review, phán xét được những hiệu quả, tác động kể từ những trở nên tựu cơ phiên bản nhập cuộc sống vật hóa học, cuộc sống lòng tin của dân cư văn bác sĩ - âu lạc so với lịch sử hào hùng việt nam giới thời nay và những mới nối tiếp về sau.

Xem chi tiết

Xuân Tài

Tìm những dẫn hội chứng rõ ràng nhập lịch sử hào hùng dựng nước và lưu nước lại giúp xem được tầm quan trọng cần thiết của khối Đại Đoàn Kết dân tộc

Xem chi tiết

Nguyễn Khánh Linh

Bài 1 Nội dung cơ phiên bản và chân thành và ý nghĩa lịch sử hào hùng của phiên bản tuyên ngôn song lập ở Mỹ năm 1776 .

Xem chi tiết

Anh Quang

11 mon 5 năm nhâm thìn khi 20:19

1 : Tình hình tài chính việt nam ở Thế Kỉ X-XV-XVI-XVIII đem những điểm gì nổi bật

2 : Vai trò của trào lưu tây nện với lịch sử hào hùng dân tộc

Xem thêm: điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 2023

 Ai vấn đáp lẹ canh ty em =.= mai đánh giá rồi

Xem chi tiết

Hoàng Huy Trần

15 mon 9 2019 khi 19:44

Giai đoạn lịch sử hào hùng 1930-1931 khắc ghi mốc lịch sử hào hùng cần thiết nào là của lực lượng tuổi hạc con trẻ nước CHXHCNVN
Bản thân ái em đem tâm trí gì Khi bản thân là lực lượng cánh tay cần tay cần của đảng CSVN

Xem chi tiết

Đỗ Mạnh Hữu

29 mon 2 năm nhâm thìn khi 10:55

a. phẳng phiu những kỹ năng tiếp tục học tập ở lớp 10, hãy hội chứng minh: Nghĩa quân Tây Sơn tiếp tục hoàn thành xong nhì trọng trách là thống nhất quốc gia và bảo đảm an toàn Tổ Quốc. Nêu tầm quan trọng của Nguyễn Huệ nhập trào lưu Tây Sơn.

b. Vị trí của trào lưu nhập lịch sử hào hùng dân tộc bản địa.

Xem chi tiết

Nam Phạm An

7 mon 10 2020 khi 16:38

bản thân ái em cần phải có tâm trí và hành vi như nào là với những di tích lịch sử lịch sử

Xem chi tiết

Bích Ngọc Đặng Thị

21 mon 5 2020 khi 21:18

1) phân tách và trình diễn tầm quan trọng ở trong phòng Tây Sơn nhập lịch sử hào hùng dân tộc

2) tầm quan trọng và trách móc nhiệm ở trong phòng Nguyễn nhập lịch sử hào hùng dân tộc bản địa

Xem chi tiết

Kelly

19 mon 12 2021 khi 18:29

chứng minh nhận định và đánh giá sau: lịch sử hào hùng dân tộc bản địa nước Việt Nam là lịch sử hào hùng của thanh gươm và dòng sản phẩm tiết đỏ 

Xem chi tiết

Xem thêm: tình cảm nào dưới đây là biểu hiện của lòng yêu nước