invited nghĩa là gì

Invite vô giờ đồng hồ Anh vừa vặn là một trong động kể từ, vừa vặn là một trong danh kể từ nữa ê. Quý Khách vẫn biết toàn bộ những cấu tạo Invite chưa? Không với gì trở ngại đâu. Bài viết lách tại đây của Step Up tiếp tục hỗ trợ cho chính mình vừa đủ kỹ năng và kiến thức về cấu tạo Invite, nằm trong coi nhé! 

1. Định nghĩa Invite

Bạn đang xem: invited nghĩa là gì

Khi là động từ, Invite Tức là “mời” ai ê làm những gì. 

Ví dụ: 

 • Let’s invite John to tướng our party!
  Hãy chào John cho tới buổi tiệc của tất cả chúng ta đi!
 • You are invited to tướng join the press.
  Bạn được chào nhập cuộc cuộc họp báo. 
 • The singer often invites some of his fans to tướng his house.
  Chàng ca sĩ thông thường chào một trong những người hâm mộ của anh ấy ấy cho tới căn nhà. 

cau truc invite

Được người sử dụng thấp hơn là Invite ở dạng danh từ, đem tức là “lời mời”. 

Ví dụ:

 • I didn’t get an invite to tướng their wedding.
  Tôi không sở hữu và nhận được lời nói chào cho tới đám hỏi của mình.

Thông thông thường, nhằm nói tới lời nói chào (dạng viết lách hoặc nói), tất cả chúng ta tiếp tục người sử dụng danh kể từ Invitation. 

2. Cách dùng cấu tạo Invite vô giờ đồng hồ Anh

Trong phần này, Step Up tiếp tục reviews với các bạn những cấu tạo Invite Khi ở dạng động kể từ nha.

2.1 Cấu trúc Invite với động từ

Ở dạng dữ thế chủ động, tớ với cấu tạo Invite sau:

S + invite + O + to tướng V 

Ý nghĩa: Ai chào ai ê thực hiện gì 

Ví dụ:

 • His family invited bầm to tướng stay with them for a few days.
  Gia đình anh ấy chào tôi ở lại với chúng ta vài ba ngày. 
 • We can invite Mary to tướng join this project. 
  Chúng tớ rất có thể chào Mary nhập cuộc vô dự án công trình chuyến này.
 • My sister invited Ho Ngoc Ha to tướng sing at her wedding. 
  Chị gái tớ chào Ho Ngoc Ha nhằm hát bên trên đám hỏi của cô ấy ấy. 

cau truc invite

Ở dạng câu bị động, tớ vẫn người sử dụng cấu tạo Invite với to tướng V:

S + to tướng be invited + to tướng V

Ý nghĩa: Ai này được chào thực hiện gì

Ví dụ:

 • I was invited to tướng attend the meeting.
  Tôi đã và đang được chào tham gia cuộc họp.
 • Are you invited to tướng present in this conference?
  Bạn giành được chào thuyết trình vô hội thảo chiến lược chuyến này không? 
 • 8000 people will be invited to tướng join this tiệc nhỏ.
  8000 người sẽ tiến hành chào nhập cuộc buổi tiệc này. 
Xem thêm: Hiểu tức thì cấu tạo Offer vô giờ đồng hồ Anh

2.2 Cấu trúc Invite với danh từ

Khi mong muốn thao diễn mô tả lời nói chào cho tới đâu, hoặc lời nói chào mang đến việc gì tớ người sử dụng cấu tạo bên dưới đây:

S + invite + O + to tướng + N
S + invite + O + for + N 

Ý nghĩa: Ai chào ai cho tới đâu/Ai chào ai mang đến việc gì. 

Ví dụ: 

 • She invited a lot of people to tướng her graduation ceremony.
  Cô ấy chào rất đông người cho tới lễ chất lượng tốt nghiệp. 
 • They’ve invited us for dinner on Saturday.
  Họ vẫn chào công ty chúng tôi mang đến bữa tối vô loại 7. 
 • Candidates who passed the written test will be invited for an interview.
  Những sỹ tử vẫn băng qua bài xích thi đua viết lách sẽ tiến hành chào phỏng vấn. 

Trong nhiều tình huống, tớ rất có thể người sử dụng TO hoặc FOR đều đích nha. 

3. Lưu ý Khi dùng cấu tạo Invite vô giờ đồng hồ Anh

Vì dạng dữ thế chủ động hoặc tiêu cực của Invite đều lên đường với TO V (khi lên đường với danh kể từ thì gửi tiêu cực như bình thường) nên đó là một cấu tạo khá đơn giản và giản dị và dễ dàng lưu giữ.

Hãy lưu ý Invite lên đường với TO V là được rồi nè. 

Ngoài rời khỏi, với một trong những cấu tạo Invite không giống như:

 • invite somebody in: chào ai ê vô nhà
 • invite somebody over: chào ai ê qua quýt nhà

cau truc invite

Xem thêm: tổng đài taxi mai linh hà nội

Ví dụ: 

 • We should invite him over to tướng our place for lunch.
  Chúng tớ nên chào anh ấy qua quýt căn nhà nhằm ăn trưa.
 • The neighbour usually invites my dad in for coffee when my dad walks by.
  Chú láng giềng thông thường xuyên chào tía tôi vào trong nhà nhằm tợp coffe Khi trượt tôi lên đường ngang qua
 • I will hold a tiệc nhỏ tonight at my house. Let’s invite some people over.
  Tớ tiếp tục tổ chức triển khai một buổi tiệc tối ni trong nhà. Hãy chào một trong những người qua quýt nha.
Xem thêm: Giỏi tức thì cấu tạo would you lượt thích vô 5 phút

4. Bài tập dượt về cấu tạo Invite vô giờ đồng hồ Anh

Để chắc hơn thì nên rèn luyện một ít với cấu tạo Invite nha.

Bài 1: Chọn đáp án đích vô khu vực trống:

1. Do you invite MTP ______ tonight? 

A. perform
B. to tướng perform
C. performing

2. I got ______ invite yesterday! 

A. an
B. to
C. for

3. All the mums and dads are invited ______ the school play.

A. an
B. to
C. for

4. They’ve ______ 80 guests to tướng the wedding.

A. invite
B. inviting
C. invited

5. Architects were invited ______  their designs for a new đô thị hall.

A. submit
B. submitting
C. to tướng submit

Bài 2: Điền kể từ vô khu vực trống

1. Do you receive ______ invite to tướng the meeting? 

2. The quấn invited us ______ his birthday tiệc nhỏ. 

3. The customers ______ invited _______ try the new product. 

4. It’s hard to tướng invite Binz ______ sing. 

5. I should invite my boyfriend ______ to tướng meet my parents.

Đáp án:

Bài 1: 

1. B
2. A
3. B
4. C
5. C

Bài 2:

1. an
2. to tướng
3. are/to
4. to tướng
5. over

 

Trên đó là toàn cỗ kỹ năng và kiến thức về cấu tạo Invite bạn phải gồm những: khái niệm, cách sử dụng, cảnh báo và bài xích tập dượt rèn luyện với giải. Step Up kỳ vọng nội dung bài viết sẽ sở hữu được ích cho chính mình nha. 

 

 

Xem thêm: top 6 kem trị nám tốt nhất