fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây

Câu hỏi:

21/03/2020 8,979

Bạn đang xem: fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây

A. Cu(OH)2 ở sức nóng phỏng thường

C. nước Br2

Đáp án chủ yếu xác

D. dung dịch AgNO3/NH3, to

Chọn đáp án C

Fructozơ ko phản xạ được với nước Brom.

Chú ý: Fructozơ sở hữu đặc thù của một ancol nhiều chức nên nó tính năng được với hỗn hợp Cu(OH)2, sở hữu đặc thù của xeton nên tính năng với H2 tạo ra trở nên sobitol. Mặc cho dù nó không tồn tại group –CHO tuy nhiên vẫn đang còn phản xạ tráng gương và tính năng với Cu(OH)2/  vì vô môi trường thiên nhiên bazơ tồn bên trên thăng bằng.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Glucozơ và fructozơ đều

A. làm mất mặt thuốc nước brom.

B. có phản xạ tráng bạc.

C. thuộc loại đisaccarit.

D. có group chức –CH=O vô phân tử.

Câu 2:

Glucozơ sở hữu tính lão hóa Khi phản xạ với 

A. [Ag(NH3)2]OH

B. Cu(OH)2

C. H2 (Ni, t0)

D. dung dịch Br2

Câu 3:

Glucozơ hoàn toàn có thể tính năng được với toàn bộ những hóa học nào là sau dây?

A. H2 (Ni, to); Cu(OH)2 ; AgNO3/NH3; H2O (H+, to)

B. AgNO3/NH3; Cu(OH)2; H2 (Ni, to); (CH3CO)2O (H2SO4 đặc, to)

C. H2 (Ni, to); AgNO3/NH3; NaOH; Cu(OH)2

Xem thêm: các tập phim có sự tham gia của jung so min

D. H2 (Ni, to); AgNO3/NH3; Na2CO3; Cu(OH)2

Câu 4:

Trong những đánh giá sau đây, đánh giá nào là không đúng ?

A. Cho glucozơ và fructozơ vô hỗn hợp AgNO3/NH3 (đun nóng) xẩy ra phản xạ tráng bạc.

B. Glucozơ và fructozơ hoàn toàn có thể tính năng với hiđro sinh rời khỏi và một thành phầm.

C. Glucozơ và fructozơ hoàn toàn có thể tính năng với Cu(OH)2 tạo ra và một loại phức đồng.

D. Glucozơ và fructozơ sở hữu công thức phân tử tương tự nhau.

Câu 5:

Các chất: glucozơ (C6H12O6), fomanđehit (HCH=O), axetanđehit (CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử đều sở hữu group -CHO tuy nhiên trong thực tiễn nhằm tráng gương người tao chỉ dùng

A. CH3CHO

B. HCOOCH3

C. C6H12O6

D. HCHO

Câu 6:

Trong những hóa học sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic. Số hóa học hòa tan được Cu(OH)2 ở sức nóng phỏng thông thường là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây ko đích ?

A. Dung dịch glucozơ tính năng với Cu(OH)2 vô môi trường thiên nhiên kiềm Khi đun giá mang đến kết tủa Cu2O.

B. Dung dịch AgNO3/NH3 oxi hoá glucozơ trở nên amoni gluconat và đưa đến bạc sắt kẽm kim loại.

C. Dẫn khí hiđro vô hỗn hợp glucozơ đun giá sở hữu Ni thực hiện xúc tác, sinh rời khỏi sobitol.

D. Dung dịch glucozơ phản xạ với Cu(OH)2 trong môi trường thiên nhiên kiềm ở sức nóng phỏng cao tạo ra phức đồng glucozơ [Cu(C6H11O6)2]

Xem thêm: đại học thương mại điểm chuẩn 2022

TÀI LIỆU VIP VIETJACK